Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Slik engasjerte vi oss i tredje kvartal

Aktiviteten var litt lavere enn vanlig i tredje kvartal. Dette skyldtes delvis at vi ikke fant noen ESG-risikoer og hendelser som krevde umiddelbare handlinger. Dessuten var oppmerksomheten rettet mot implementeringen av Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

I løpet av kvartalet tok vi initiativ til fire nye engasjementer og fortsatte dialogen med et nordisk selskap. Hittil i år har vi 22 pågående tilfeller med 19 ulike selskaper.

Fokus på selskapsstyring

De nye engasjementene i kvartalet handlet i stor grad om selskapsstyringsspørsmål. I et av tilfellene ble SKAGENs ESG-team med forvalterne i SKAGEN Global i et telefonmøte med det danske transport- og logistikkselskapet DSV for å diskutere en sak på deres kommende generalforsamling. DSV ønsket å øke kapitalen med opp til 20 prosent uten forkjøpsrett, som er en typisk sak SKAGEN stemmer mot.

DSV-saken er et godt eksempel på hvordan vi uavhengig ser på generalforsamlinger og i en større sammenheng, uten å stole blindt på tredjeparts anbefalinger. I dette tilfellet gjorde vi et unntak og stemte for ledelsens forslag. Vi var enige i at det var strategisk viktig for selskapets oppkjøpsaktivitet (M&A), som har gitt kursvekst de siste årene. I tillegg vil DSV bruke kapitalutvidelsen til å betale for M&A, som innebærer at faren for at aksjene havner i hendene til store aksjonærer i bytte mot kontanter ble unngått. Saken ble vedtatt med et flertall av stemmene.

imagevcknl.png

imagec6vc.png

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up