Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Slik engasjerte vi oss i tredje kvartal

Aktiviteten var litt lavere enn vanlig i tredje kvartal. Dette skyldtes delvis at vi ikke fant noen ESG-risikoer og hendelser som krevde umiddelbare handlinger. Dessuten var oppmerksomheten rettet mot implementeringen av Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

I løpet av kvartalet tok vi initiativ til fire nye engasjementer og fortsatte dialogen med et nordisk selskap. Hittil i år har vi 22 pågående tilfeller med 19 ulike selskaper.

Fokus på selskapsstyring

De nye engasjementene i kvartalet handlet i stor grad om selskapsstyringsspørsmål. I et av tilfellene ble SKAGENs ESG-team med forvalterne i SKAGEN Global i et telefonmøte med det danske transport- og logistikkselskapet DSV for å diskutere en sak på deres kommende generalforsamling. DSV ønsket å øke kapitalen med opp til 20 prosent uten forkjøpsrett, som er en typisk sak SKAGEN stemmer mot.

DSV-saken er et godt eksempel på hvordan vi uavhengig ser på generalforsamlinger og i en større sammenheng, uten å stole blindt på tredjeparts anbefalinger. I dette tilfellet gjorde vi et unntak og stemte for ledelsens forslag. Vi var enige i at det var strategisk viktig for selskapets oppkjøpsaktivitet (M&A), som har gitt kursvekst de siste årene. I tillegg vil DSV bruke kapitalutvidelsen til å betale for M&A, som innebærer at faren for at aksjene havner i hendene til store aksjonærer i bytte mot kontanter ble unngått. Saken ble vedtatt med et flertall av stemmene.

imagevcknl.png

imagec6vc.png

Aktivt eierskap

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

Akkurat nå er det bare syv selskaper som dominerer den globale indeksen. Det er en stor fordel for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktivt eierskap

SKAGEN m2: Viktigheten av bærekraft for datasenter

Bærekraft har lenge vært et investeringstema for SKAGEN m2, både som del av eierdialoger og når det ...

SKAGEN Global: Bærekraft er en viktig brikke i puslespillet

I vår rolle som langsiktig investor ser SKAGEN Global ESG (miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspø ...

SKAGEN Focus: Cascades – en uoppdaget perle i den sirkulære økonomien

SKAGEN Focus' eierpost i kanadiske Cascades er et godt eksempel på både investeringsprosessen og ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up