Hopp til hovedinnholdet
Tips og råd om Personlig økonomi
Spare i fondPersonlig økonomi
Hvordan blir jeg flinkere til å spare?

Du kan lure hjernen til å bli flinkere til å spare, sier hjerneforsker Jon Sigurd Wegener. Les ...

3 min lesetid
14. november 2019
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.