Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter

Knut forvalter aksjefondet SKAGEN Global.

Som del av porteføljeteamet praktiserer han SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Begynte i SKAGEN mai 2014
  • Executive Director, Global Equity, Goldman Sachs Asset Management (GSAM), London, UK
  • Senior Lead Analyst, Energy Management Organization, Entergy Corporation, Houston, USA
  • Senior Consultant, Applied Value Group, Boston, USA
  • Diplomat/Secretary Archivist, Embassy of Sweden, Moscow, Russian Federation

Utdanning

  • MBA, INSEAD, France/Singapore
  • BSc. & MSc. in Nuclear Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
  • Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste (Tolkskolan), Sverige
  • CFA Charterholder

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.