Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 24.04.2017

Kurs

827,97 NOK

Siste 5 år*

9,82 %

Investeringshorisont

Minimum 5 år

Risikoprofil

5 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

180 of 291

Citywire

Lipper Fund Awards 2015

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Kon-Tiki investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper hovedsakelig i vekstmarkedene.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste statusrapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets, denne indeksen fantes ikke da fondet startet opp. Før 1/1/2004 var MSCI World AC referanseindeks. Dette gjenspeiles ikke i tabellen/grafen over som viser MSCI Emerging Markets siden fondets start. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
05.04.2002 33 006 mill. NOK 250,00 NOK MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Knut Harald Nilsson

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Kristoffer Stensrud

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki
Geografisk distribusjon av investering

21,57 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

19,24 %

Bank og finans

14,59 %

Defensive konsumvarer

11,24 %

Informasjonsteknologi

9,98 %

Kapitalvarer, service og transport

6,76 %

Telekom

5,83 %

Medisin

4,56 %

Likviditet

3,17 %

Energi

3,07 %

Råvarer

Pr dato 31.03.2017 - 44,04 % av den totale porteføljen

Hyundai

7,37 %

Samsung

6,72 %

Naspers

4,86 %

SA Banci

4,07 %

Mahindra

3,92 %

Richter

3,78 %

X5 Retail Group

3,69 %

3,48 %

State Bank of India

3,35 %

SBI Holdings

2,81 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.