Hopp til hovedinnholdet

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Kon-Tiki investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper hovedsakelig i vekstmarkedene.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets, denne indeksen fantes ikke da fondet startet opp. Før 1/1/2004 var MSCI World AC referanseindeks. Dette gjenspeiles ikke i tabellen/grafen over som viser MSCI Emerging Markets siden fondets start. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
05.04.2002 18 400 mill. NOK 250,00 NOK MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki
Geografisk distribusjon av investering

19,49 %

Bank og finans

16,98 %

Defensive konsumvarer

13,34 %

Informasjonsteknologi

11,21 %

Kapitalvarer, service og transport

10,37 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

9,03 %

Communication Services

7,55 %

Råvarer

3,57 %

Energi

3,51 %

Medisin

2,92 %

Likviditet

2,03 %

Nyttetjenester

Pr dato 30.11.2018 - 38,65 % av den totale porteføljen

Samsung

7,45 %

Naspers

5,15 %

Hyundai

3,88 %

X5 Retail Group

3,50 %

LG

3,48 %

3,47 %

State Bank of India

3,25 %

3,08 %

Mahindra

2,69 %

UPL

2,68 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.