Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Kon-Tiki investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper hovedsakelig i vekstmarkedene.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets, denne indeksen fantes ikke da fondet startet opp. Før 1/1/2004 var MSCI World AC referanseindeks. Dette gjenspeiles ikke i tabellen/grafen over som viser MSCI Emerging Markets siden fondets start. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
05.04.2002 14 368 mill. NOK 250,00 NOK MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Fredrik Bjelland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki
Geografisk distribusjon av investering

23,34 %

Bank og finans

22,43 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

16,92 %

Informasjonsteknologi

15,53 %

Råvarer

10,04 %

Defensive konsumvarer

3,11 %

Likviditet

2,86 %

Medisin

2,76 %

Kapitalvarer, service og transport

1,60 %

Communication Services

0,71 %

Nyttetjenester

0,70 %

Energi

Pr dato 30.09.2020 - 49,63 % av den totale porteføljen

Samsung

8,13 %

Naspers

7,51 %

7,48 %

Hyundai

4,92 %

LG

4,35 %

3,88 %

3,36 %

3,23 %

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.