Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 25.05.2016

Kurs

1 373,10

Siste 5 år*

10,87 %

Investeringshorisont

Miminum 5 år

Risikoprofil

6 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Morningstar

Lipper Fund Awards 2015

518 of 876

Citywire

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Global investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden, inkludert vekstmarkeder.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en diversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste statusrapport for fondet:

Velg valuta:
Vis avkastning for gitt dato :
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI AC. Før 1. januar 2010 var det MSCI World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
07.08.1997 30 798 mill. 250,00 MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.
Knut Gezelius
Knut Gezelius
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Søren Milo Christensen
Søren Milo Christensen
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Chris-Tommy Simonsen
Chris-Tommy Simonsen
Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global
Tomas Johansson
Tomas Johansson
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Geografisk distribusjon av investering

23,83%

Bank og finans

16,86%

Kapitalvarer, service og transport

13,10%

Medisin

12,45%

Inntekstavhengige forbruksvarer

11,99%

Informasjonsteknologi

7,12%

Likvidtet

6,82%

Råvarer

3,37%

Defensive konsumvarer

2,21%

Telekom

1,17%

Energi

1,07%

Nyttetjenester

Pr dato 29.04.2016
AIG logo

7,07 %

Citigroup logo

6,59 %

GE logo

4,75 %

Roche logo

4,61 %

Samsung logo

4,52 %

Merck logo

3,69 %

G4S logo

3,09 %

Microsoft logo

2,98 %

Kingfisher logo

2,93 %

CKH logo

2,88 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.