Pr dato 27.11.2015

Kurs

1 456,64

Siste 5 år*

12,62 %

Investeringshorisont

Miminum 5 år

Risikoprofil

5 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Morningstar

Lipper Fund Awards 2015

571 of 851

Citywire

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Global investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden, inkludert vekstmarkeder.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en diversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Les om vår investeringsfilosofi og -prosess.


Velg valuta:
Vis avkastning for gitt dato :
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI AC. Før 1. januar 2010 var det MSCI World Index.

Beregn avkastning
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
07.08.1997 35 414 mill. 250,00 MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.
Tomas Johansson
Tomas Johansson
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Knut Gezelius
Knut Gezelius
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Søren Milo Christensen
Søren Milo Christensen
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Chris-Tommy Simonsen
Chris-Tommy Simonsen
Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global

Statusrapportene er månedlige oppdateringer for hvert av våre fond, utarbeidet av porteføljeforvalteren for fondet.

Statusrapporten gir blant annet en oversikt over fondets særtrekk, utviklingen den siste måneden, resultater, endringer i porteføljen, bidragsytere samt fremtidsutsikter.


Geografisk distribusjon av investering

26,07%

Bank og finans

13,15%

Kapitalvarer, service og transport

12,74%

Informasjonsteknologi

10,88%

Medisin

10,70%

Råvarer

10,34%

Inntekstavhengige forbruksvarer

6,51%

Likvidtet

4,92%

Defensive konsumvarer

2,40%

Energi

2,27%

Telekom

Pr dato 30.10.2015

7,10 %

6,12 %

5,80 %

4,00 %

3,94 %

3,41 %

3,30 %

2,64 %

2,56 %

2,28 %

Se oversikt over alle investeringer