Pr dato 10.02.2016

Kurs

1 262,95

Siste 5 år*

8,40 %

Investeringshorisont

Miminum 5 år

Risikoprofil

5 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Morningstar

Lipper Fund Awards 2015

518 of 876

Citywire

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Global investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden, inkludert vekstmarkeder.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en diversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Les om vår investeringsfilosofi og -prosess.


Velg valuta:
Vis avkastning for gitt dato :
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI AC. Før 1. januar 2010 var det MSCI World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
07.08.1997 32 065 mill. 250,00 MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.
Knut Gezelius
Knut Gezelius
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Søren Milo Christensen
Søren Milo Christensen
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Chris-Tommy Simonsen
Chris-Tommy Simonsen
Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global
Tomas Johansson
Tomas Johansson
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Geografisk distribusjon av investering

25,24%

Bank og finans

15,10%

Kapitalvarer, service og transport

12,53%

Inntekstavhengige forbruksvarer

12,09%

Medisin

11,99%

Informasjonsteknologi

9,54%

Råvarer

5,22%

Defensive konsumvarer

2,57%

Energi

2,20%

Telekom

1,78%

Nyttetjenester

1,75%

Likvidtet

Pr dato 29.01.2016

7,33 %

5,80 %

5,30 %

4,62 %

4,30 %

3,51 %

3,01 %

2,84 %

2,83 %

2,77 %

Se oversikt over alle investeringer