Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 24.04.2017

Kurs

1 550,90 NOK

Siste 5 år*

14,39 %

Investeringshorisont

Miminum 5 år

Risikoprofil

5 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Lipper Fund Awards 2015

617 of 917

Citywire

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Global investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden, inkludert vekstmarkeder.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en diversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste statusrapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI AC. Før 1. januar 2010 var det MSCI World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
07.08.1997 28 297 mill. NOK 250,00 NOK MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global

Tomas Johansson

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Geografisk distribusjon av investering

20,24 %

Kapitalvarer, service og transport

15,86 %

Medisin

15,14 %

Bank og finans

15,00 %

Informasjonsteknologi

12,08 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

6,99 %

Defensive konsumvarer

3,77 %

Telekom

3,73 %

Råvarer

2,38 %

Likviditet

2,34 %

Nyttetjenester

2,08 %

Real Estate

0,38 %

Energi

Pr dato 31.03.2017 - 43,94 % av den totale porteføljen

CKH

5,01 %

Roche

4,84 %

4,79 %

Citigroup

4,59 %

AIG

4,42 %

GE

4,30 %

Microsoft

4,21 %

3,96 %

Merck

3,94 %

Samsung

3,87 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.