Pr dato 29.04.2016

Kurs

1 322,00

Siste 5 år*

10,08 %

Investeringshorisont

Miminum 5 år

Risikoprofil

6 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Morningstar

Lipper Fund Awards 2015

518 of 876

Citywire

Velg valuta:
Vis avkastning for gitt dato :
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI AC. Før 1. januar 2010 var det MSCI World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
07.08.1997 31 676 mill. 250,00 MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.
Knut Gezelius
Knut Gezelius
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Søren Milo Christensen
Søren Milo Christensen
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global
Chris-Tommy Simonsen
Chris-Tommy Simonsen
Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global
Tomas Johansson
Tomas Johansson
Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Statusrapportene er månedlige oppdateringer for hvert av våre fond, utarbeidet av porteføljeforvalteren for fondet.

Statusrapporten gir blant annet en oversikt over fondets særtrekk, utviklingen den siste måneden, resultater, endringer i porteføljen, bidragsytere samt fremtidsutsikter.

Geografisk distribusjon av investering

23,47%

Bank og finans

16,90%

Kapitalvarer, service og transport

12,69%

Inntekstavhengige forbruksvarer

12,43%

Informasjonsteknologi

12,28%

Medisin

8,77%

Råvarer

4,14%

Likvidtet

3,61%

Defensive konsumvarer

2,44%

Energi

2,15%

Telekom

1,11%

Nyttetjenester

Pr dato 31.03.2016

6,94 %

6,07 %

5,92 %

4,91 %

3,97 %

3,59 %

3,06 %

2,96 %

2,86 %

2,66 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.