Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Global investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden, inkludert vekstmarkeder.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et aksjefond, enten alene eller som del i en diversifisert, langsiktig portefølje og som har minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI AC. Før 1. januar 2010 var det MSCI World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning i SKAGEN Global (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
07.08.1997 30 753 mill. NOK 250,00 NOK MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global
Geografisk distribusjon av investering

28,50 %

Bank og finans

26,52 %

Informasjonsteknologi

13,45 %

Kapitalvarer, service og transport

11,24 %

Medisin

10,09 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

5,53 %

Communication Services

1,61 %

Likviditet

1,57 %

Defensive konsumvarer

1,49 %

Nyttetjenester

Pr dato 31.08.2020 - 45,54 % av den totale porteføljen

Microsoft

6,78 %

6,09 %

4,82 %

4,38 %

4,14 %

4,05 %

Visa Inc

4,04 %

3,91 %

3,74 %

ABC

3,59 %

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.