Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Nye bærekraftregler for aksjefondene

2. september 2021

Hva handler denne artikkelen om: SKAGEN styrker arbeidet med bærekraft i investeringsprosessen, og hever klassifiseringen av sine aksjefond til "å fremme miljø-, og samfunnsspørsmål" under EUs nye regler for bærekraft i finans.

SKAGENs aksjefond skal nå reklassifiseres etter EUs SFDR-regulering (se faktaboks for SFDR). Heretter vil fondene være såkalt Artikkel 8-fond som innebærer at de "blant annet fremmer miljø- eller samfunnsmessig utvikling, eller begge deler, forutsatt at investeringene følger praksis for god selskapsstyring." Tidligere var aksjefondene klassifisert som Artikkel 6, hvor man ikke har spesielle krav til ESG-mål eller -faktorer.

Aksjefondene vil forvaltes etter bestemmelsene i artikkel 8 umiddelbart, selv om klassifiseringen formelt trer i kraft 1. juli 2022. Fra 1. juli neste år vil mer detaljerte nivå 2-reguleringer og krav i SFDR tre i kraft.

Mer bærekraft

Flyttingen til artikkel 8 viser hvordan SKAGEN nå styrker bærekraft i investeringsprosessen. Det blir ingen endringer i porteføljene til aksjefondene som følge av reklassifiseringen, men fremover vil fondene formalisere og vise hvordan miljø- og samfunnsmessige faktorer påvirker aksjevalgene og dermed valgene forvalterne gjør i investeringsprosessen.

Vi forbedrer også hvordan analysen av ESG-risikoer integreres i investeringsprosessen. Nå bygger den på fire pilarer.

1.     Ekskludering: Alle potensielle investeringer screenes og godkjennes mot SKAGENs bærekraftpolicy (LINK)

2.     Forsterket gransking av selskaper i industrier med høye utslipp: Enhver investering vil bli underlagt en ekstra selskapsgransking for å identifisere og vurdere mulig klimarisiko.

3.     ESG-faktaark som identifiserer ESG-faktorer: Faktaarkene settes opp for hvert investeringscase og inkluderer en egen ESG-oversikt, inkludert viktige ESG-data, mulig plan for engasjement fra vår side og KPI'er i tillegg til trafikklys-vurdering av den generelle ESG-profilen.

4.     Aktivt eierskap: Engasjere seg i og samarbeide med porteføljeselskaper ved å gi uttrykk for hvordan vi mener de kan oppnå ESG-mål over tid.

Resultatet av disse endringene vil gi oss en tydeligere/bedre ESG-prosess, og en mer detaljert oversikt over hvordan SKAGEN innarbeider bærekraft i investeringsprosessen for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for kundene våre. Du kan lese mer om vår tilnærming til bærekraft her.

- SKAGEN har over lang tid integrert bærekraft i investeringsprosessen, og vi er godt posisjonert når SFDR trer i kraft i Norge og i utlandet. Når aksjefondene våre nå klassifiseres som artikkel 8 viser det SKAGENs ambisjon om å sikre kundenes økonomiske trygghet, på en måte som gjør verden litt bedre, sier Timothy Warrington, administrerende direktør i SKAGEN.

Ofte stilte spørsmål 

1.     Hva er SFDR?

 • SFDR er nye EU-regler som skal gjøre det lettere å sammenligne finansielle produkter og redusere grønnvasking av disse.
 • Reglene vil øke tilgjengelig informasjon for investorene, både om mulig positiv og negativ innvirkning av investeringen, og den medfølgende ESG-risikoen.

2.     Hva er disse artiklene?

 • SFDR gir strenge kriterier for klassifiseringen av fond som defineres som bærekraftige. Disse kriteriene er beskrevet i artikkel 6, 8 og 9 i reguleringen.
 • Artikkel 9 (også kjent som mørkegrønne) fond er produkter som har bærekraftige investeringer som hovedmål.
 • Artikkel 8 (også kjent som lysegrønne) fond fremmer "miljø- og samfunnsspørsmål".
 • Artikkel 6 omfatter fond som hverken er artikkel 8 eller 9, men hvor bærekraft like fullt kan være del av forvalterens prosess.

3.     Hvordan vil jeg som kunde merke overgangen fra artikkel 6 til artikkel 8?

 • Strategien og målene til aksjefondene er de samme som før
 • Du vil trolig merke at kundekommunikasjonen og rapporteringen vil øke. Transparens og ærlighet har alltid vært sentralt for SKAGEN og vi vil fortsatt jobbe for at du får all informasjon du trenger for å forstå hvordan vi systematisk arbeider med bærekraft og prinsipper for ansvarlighet i investeringsprosessen. På den måten kan du ta kvalifiserte beslutninger når du velger hvilke fond du vil investere i.

4.     Hva vil det bety for investeringsprosessen/forvaltningen av fondene mine?

 • Det innebærer at kundene kan være trygge på at bærekraft og ansvarlighet i en investering er grundig analysert og vurdert gjennom flere trinn i investeringsprosessen.
 • Dette inkluderer også det siste trinnet i gjennomgangen av en ny investeringside, analyse av spesifikke ESG-faktorer og potensielle risikoer og muligheter knyttet til disse, utøvelse av vårt ESG-engasjement og aktive eierskap, og stille selskaper til ansvar i tråd med våre bærekraftregler og -prinsipper.

5.     Hva gjør SKAGEN konkret for å bedre bærekraftarbeidet?

 • Det er viktig å huske at å bedre bærekraftarbeidet er en kontinuerlig læringsprosess, men mens vi venter på endringene setter vi noen nøkkelinitiativer ut i livet.
 • Det første er å ansette flere ressurser for å møte offisielle forventninger og krav, i tillegg til å bedre den analytiske innsikten vår gjennom investeringsprosessen.
 • Vi har også utvidet og bedret rammeverket for å integrere bærekraft. Det innebærer at bærekraft vil være et fokusområde hvor investeringsteamet samarbeider enda tettere. Det vil gi porteføljeforvalterne enda mer informasjon slik at de kan ta best mulige beslutninger på vegne av kundene.

6.     Vil byttet fra artikkel 6 til artikkel 8 bedre avkastningen i SKAGENs fond?

 • SKAGENs mål er alltid å levere best mulig risikojustert avkastning til kundene våre.
 • Bærekraft er en viktig del av dette, både for å redusere mulig ESG-risiko i investeringene våre, samt å bruke det positivt til å bedre fondenes avkastning.

 

Dette er SFDR

EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) trådte i kraft i mars 2021 og innebærer at fondsforvaltere må oppgi en mengde informasjon om bærekraft i fondene de forvalter.

Hensikten med disse reglene er å øke transparens, fremme bærekraftige investeringer og redusere grønnvasking ved å klassifisere fond som artikkel 6, 8 eller 9.

Mer om SFDR arrow_right_alt
Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up