Hopp til hovedinnholdet
Tidligere aktueltartikler
Tidligere nyheter

Bli med på møte!

Vi besøker en rekke byer i Norge i vår, og du er velkommen!

Holger Drachmann, Sørfjord. Hardanger, 1886. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

2016 var et godt år for flertallet av fondene med 8 av 11 fond foran indeks. 2017 ser ut til å bli et spennende år som stiller krav til oss som aksjeplukkere.

Forside av to Markedsrapporter

Se video og få oppdatering om utviklingen i fondene måned for måned.

Få også gode sparetips i våre videoer. 

Arkiv for alle videoer

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.