Et kvartal med store svingninger.

Det er tegn til bedring i vekstmarkedene etter det beste kvartalet målt mot globale aksjer siden 2009. Det kraftige fallet i starten av kvartalet stoppet opp og snudde mot slutten av perioden.

Kvartalsregnskap

SKAGENs regnskap for første kvartal 2016 er klart.

Stemte mot BPs topplederlønn

SKAGEN og flertallet av aksjonærer i energiselskapet i BP stemte mot selskapets lønnspakke til toppsjef Bob...

Tidligere nyheter


Tidligere aktueltartikler

Alle våre videoer på ett sted.

Hold deg oppdatert om utviklingen hver måned, eller få gode sparetips i våre videoer. 

Se filmene våre

Din epostadresse

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.