Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Morningstar

SKAGEN Select 15 passer for deg som ønsker litt høyere avkastning enn på en tradisjonell sparekonto, men samtidig ønsker lav risiko.

Kombinasjonen av 15 prosent aksjefond og 85 prosent rentefond gir en robust løsning som er rustet mot store fall i aksjemarkedet. Din investeringshorisont bør være minst 2 -3 år.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport for fondet:

Prøv Fondsguiden
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 15 % aksjeindekser; bestående av 60 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 85 % renteindekser; bestående av 57,7 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 21,2 % NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M), 16,9 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 4,2 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en annen sammensatt indeks. Renteindeksene gjenspeiler ikke fondets investeringsunivers da fondet har høyere kredittrisiko sammenlignet med disse indeksene. Dette innebærer at fondets meravkastning målt mot denne delen av referanseindeksen fremstår bedre enn hva realiteten er når det gjelder rentepapirene, men bidrar til å vise hvordan avkastningen har vært for rentepapirer med tilsvarende rentebinding (løpetid). Tilsvarende gjelder for fondets foregående sammensatte referanseindeks, som gjaldt frem til 01.02.21. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Trykk her for full informasjon om tidligere indekser. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
05.05.2017 64 mill. NOK 250,00 NOK 15% aksjeindekser (bestående av 60% MSCI ACWI, 20% MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM) og 85% renteindekser (bestående av 57,7% NORM123D3, 21,2% NOGOVD6M, 16,9% NORM2FRN, 4,2% NOGOVD5) NO0010786403
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Pr dato 31.12.2022 - 86,68 % av den totale porteføljen

Storebrand Global Obligasjon 1-3

16,20 %

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

4,83 %

Storebrand Likviditet

3,96 %

Se oversikt over alle investeringer

Hvilke fond er best for deg?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up