Hopp til hovedinnholdet

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondet har ikke referanseindeks. For å gi en indikasjon på fondets relative avkastning har SKAGEN satt sammen en ikke-offisiell sammenligningsindeks: SKAGEN Select 15 kombinert indeks. Den består av 100 prosent ST1X + 2 prosent årlig avkastning. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Indeks ISIN
05.05.2017 27 mill. NOK 250,00 NOK NO0010786403
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Midhat Syed

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

På rett sparekurs med SKAGEN Compass

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.