Hopp til hovedinnholdet
Personlig økonomiFeriepenger
Smarte tips for skattepenger og feriepenger 2019

Feriepenger og penger igjen på skatten gjør at det for mange er en fest å sjekke kontobeholdningen ...

3 min lesetid
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.