Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Morningstar

Bærekraftklassifisering

Fondet investerer hovedsakelig i norske og nordiske rentebærende papirer. Fondet kan også investere en del av midlene i utstedere utenfor Norden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje. På grunn av svingninger i obligasjonskurser bør investorer ha minst et års investeringshorisont.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport for fondet:

maleri av menn som drar en båt
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fondets mandat ble endret med virkning fra 01.09.22, og fondets avkastningshistorikk fra før denne datoen er ikke representativ for det nåværende mandatet.  Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 92 % NBP Norwegian RM3 FRN Index NOK (NORM3FRN) og 8 % NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NBPHY). Fra 01.02.21 til 31.08.22 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Fra 23.06.20 til 31.01.21 var fondets referanseindeks en sammensatt indeks bestående av 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Fondets referanseindeks før 23.06.20 var Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X). Denne referanseindeksen var ikke fullt ut representativ for fondets risikoprofil og mandat, og historisk avkastning for indeksen i denne perioden er derfor ikke tatt med.  

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management. 

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
16.09.1994 1 256 mill. NOK 250,00 NOK NBP Norwegian RM3 FRN Index NOK & NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged NO0008000452
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Ola Bjerkestrand Mo

Porteføljeforvalter
SKAGEN Avkastning

Pr dato 30.06.2024 - 28,93 % av den totale porteføljen

SpareBank 1 SR-Bank ASA

3,97 %

Entra ASA

3,46 %

DNB Bank ASA

3,27 %

Sparebank1 SMN

3,08 %

Sparebanken Sør

2,88 %

Norwegian Property ASA

2,83 %

Pareto Bank ASA

2,40 %

Sparebank 1 Nord-Norge

2,35 %

Norsk Hydro ASA

2,35 %

DFDS A/S

2,34 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up