Hopp til hovedinnholdet

Morningstar Fund Awards 2016

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Avkastning investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og sertifikater. I tillegg investerer fondet i obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert regjeringer over hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje. På grunn av svingninger i obligasjonskurser bør investorer ha minst et års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er ST4X. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
16.09.1994 1 784 mill. NOK 250,00 NOK ST4X NO0008000452
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Jane Tvedt

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Pr dato 31.01.2018 - 50,27 % av den totale porteføljen

Gjensidige

7,73 %

Kredittforeningen for sparebanker

7,62 %

Portugese Government

5,64 %

Sparebanken Vest

5,09 %

Sparebanken Sør

5,08 %

Santander Consumer Bank

4,36 %

Sandnes Sparebank

4,22 %

Sparebank1

3,95 %

Fana Sparebank

3,37 %

Sparebank1 SMN

3,22 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.