Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Endring av indeks: Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av NORM2FRN og NOGOVD5. Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av NORM2FRN og ST5X. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Avkastning investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og sertifikater. I tillegg investerer fondet i obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert regjeringer over hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje. På grunn av svingninger i obligasjonskurser bør investorer ha minst et års investeringshorisont.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste rapport for fondet:

Blank
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Før 01.06.2020 var referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år (ST4X). ST4X gjenspeilet ikke fondets investeringsunivers og risiko. Kredittrisikoen i fondet har historisk vært høyere enn i denne indeksen. Dette innebærer at fondets historiske meravkastning fremstår bedre enn hva den i realiteten har vært. ST4X kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner, men kun for å vise hvordan avkastningen har vært for statsgaranterte rentepapirer med tilsvarende rentebinding (løpetid) som fondet. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
16.09.1994 1 068 mill. NOK 250,00 NOK NORM2FRN & NOGOVD5 NO0008000452
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Sondre Solvoll Bakketun

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Pr dato 29.07.2022 - 39,20 % av den totale porteføljen

5,62 %

Sparebanken 1 østlandet

4,23 %

LeasePlan Corp NV

4,19 %

SpareBank 1 Sorost-Norge

3,90 %

SpareBank 1 SR-Bank ASA

3,81 %

Nordea

3,74 %

Eika Boligkreditt AS

3,63 %

African Development Bank

3,52 %

Sparebanken Vest

3,25 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up