Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Endring av indeks: Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av NORM2FRN og ST5X. Frem til 23.06.20 var referanseindeksen ST4X. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Fund Awards 2016

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Avkastning investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og sertifikater. I tillegg investerer fondet i obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert regjeringer over hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje. På grunn av svingninger i obligasjonskurser bør investorer ha minst et års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

Blank

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av NORM2FRN og ST5X. Frem til 23.06.20 var referanseindeksen ST4X. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
16.09.1994 1 642 mill. NOK 250,00 NOK NORm2FRN & ST5X NO0008000452
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Sondre Solvoll Bakketun

Porteføljeforvalter

Pr dato 31.08.2020 - 43,97 % av den totale porteføljen

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.