Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN avholder ekstraordinært digitalt valgmøte 8. april. Andelseiere kan forhåndsstemme via post eller e-post. Maleri: Portrait group, An exhibition commitee, 1902. This painting is manipulated and belongs to The Art Museums of Skagen.

Det kalles inn til ekstraordinært valgmøte i SKAGEN AS. Som følge av situasjonen med covid-19 vil det ikke bli avholdt fysisk møte. Andelseiere i SKAGEN Fondene kan forhåndsstemme ved å sende stemmeseddel via post eller e-post.

Agenda for ekstraordinært valgmøte, 8. april 2021:

  1. Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen
  2. Valg av ett andelseiervalgt varamedlem til styret i SKAGEN AS
    • Valgkomiteen innstiller at nåværende andelseiervalgt varamedlem Hilde Hukkelberg gjenvelges som andelseiervalgt varamedlem med varighet til 2023.

Stemmegivning

Andelseiere i SKAGEN Fondene kan forhåndsstemme i perioden 22. mars til 6. april 2021. Stemmeseddel kan hentes her eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00.

Forhåndsstemme sendes inn til legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: Kundeservice. Beholdning per 6. april 2021 vil være avgjørende for antall stemmer.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer.

Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Godkjent fullmaktsskjema er tilgjengelig her eller ved å ta kontakt med Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon og eventuell firmaattest, ikke eldre enn tre måneder.

Forhåndsstemmer må være SKAGEN i hende senest 6. april 2021.

Nærmere informasjon får du ved å ta kontakt med Kundeservice på 51 80 39 00.

Vennlig hilsen

Styret i SKAGEN AS

Jan Erik Saugestad

Styreleder

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up