Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

 • Storebrand Asset Management AS (SAM) eier alle rettigheter til skagenfondene.no (heretter kalt «nettstedet») og all informasjon som publiseres på nettstedet, såfremt ikke noe annet er angitt. Fondene forvaltes av investeringsselskapet SKAGEN AS etter avtale med SAM.
 • Nettstedet inneholder varemerker og logoer som eies av SAM. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruk av slike varemerker og logoer.
 • SAM aksepterer at informasjon på nettstedet kan brukes som referanse og lenkes for ikke-kommersielle formål.
  Innholdet på nettstedet gir ikke råd om investeringer, juridiske forhold, skatt eller andre forhold og kan ikke erstatte rådgivning som tilbys av kunderådgiverne. Dersom man velger å basere sine investeringsbeslutninger på informasjon som finnes på nettstedet, vil man selv være ansvarlig for slike beslutninger.
 • Informasjon på nettstedet utgjør ikke tilbud om å kjøpe eller selge fond, såfremt ikke annet er uttrykkelig angitt.
 • All informasjon på nettstedet er ene og alene rettet mot investorer som er hjemmehørende i de landene der fondene har tillatelse til å drive markedsføring. Disse landene er angitt i prospektene for hvert enkelt fond.
 • SAM tilstreber å sikre at all informasjon på nettstedet er korrekt, men kan ikke utelukke muligheten for feil eller utelatelser.
 • SAM kan endre informasjonen på nettstedet uten forutgående varsel.
 • Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Ansvaret for disse nettstedene påhviler ikke SAM og kan styres av egne vilkår og betingelser.
 • SAM forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkårene uten forhåndsvarsel. Enhver tvist som måtte oppstå mellom SAM og brukerne av dette nettstedet styres av norsk lov med Asker og Bærum tingrett som verneting.

Personvernregler og cookies.

Ta kontakt hvis du har spørsmål knyttet til bruken av nettstedet.

Februar 2024

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up