Hopp til hovedinnholdet
Skatt
Tid for skatt

Bruk et par minutter på skattemeldingen, vi gir deg et par tips til hva du bør sjekke.

2 min lesetid
4. april 2019
Skatt
Ikke betal mer skatt enn du må
3 min lesetid
8. november 2018
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.