Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Bærekraft i vekstmarkedene

I tråd med SKAGEN Kon-Tikis investeringstilnærming i vekstmarkedene har bærekraft (ESG) vært en viktig del av analysearbeidet vi gjør når vi skal velge porteføljeselskaper. Med innsikt i selskapenes ESG-prinsipper før vi investerer i dem kan vi bedre forstå hvor bærekraftige forretningsmodellene er, i tillegg til å forstå de største risikofaktorene.

Et godt eksempel er risikoen for disrupsjon eller omveltninger, kanskje best illustrert ved bilindustrien som står ved terskelen til en mer bærekraftig fremtid. I 2020 har "alt som har med elektriske biler" å gjøre tilsynelatende hatt en opptur i aksjemarkedet. Vi har redusert SKAGEN Kon-Tikis eksponering mot bilindustrien de siste årene, samtidig har vi økt eksponeringen mot elektrifisering som tema gjennom våre investeringer i kobbbergruveselskaper. Kobber er sentralt i elektrifisering så vel som batteriproduksjon.

Kilde til nye ideer

Ved å innlemme ESG i analysene har vi også funnet ut at det er en god kilde til nye ideer. Eksempler fra porteføljen er Atlantic Sapphire med sin bærekraftige og landbaserte lakseoppdrett og Orbia, et av de ledende selskapene innen presisjonsvanningsanlegg, med vekt på å redusere vannforbruket.

En tilnærming hvor ESG er integrert i prosessen hjelper oss å vurdere kvaliteten til ledelsen og den strategiske posisjoneringen. Avhengig av bransje kan det for eksempel gi oss en bedre forståelse av markedsmuligheter, kundeoppfatning, produktsikkerhet, kultur, hvor flinke de er til å holde på ansatte, insentivordninger og lignende. Overordnet mener vi at å vektlegge ESG hjelper oss å fatte kvalifiserte beslutninger og gir oss en større trygghet mot usikkerhet.

Vekstmarkeder vs utviklede

Fra et ESG-perspektiv er det flere avgjørende forskjeller mellom å investere i vekstmarkeder og utviklede markeder. Mer modne markeder med større innslag av institusjonelt eierskap og mer utviklede styringsregler er vanligvis bedre til å håndtere risiko knyttet til selskapers ønske å berike seg på vegne av aksjonærene (såkalt agency risk). I vekstmarkedene møter vi ofte dominerende aksjonærer (gjerne grunnleggere eller statseide bedrifter) som betyr at det ofte er større forskjeller mellom majoritetseieres og minoritetsaksjonærenes interesser.

Generelt bør selskapene vi investerer i ha en struktur som viser at de forvalter verdier og eiendeler ansvarlig over tid, i tillegg til å ivareta minoritetsaksjonærenes interesser. Vi ønsker å forstå hvordan beslutningstakerne tenker, enten det dreier seg om motstridende motiver, hvordan de vurderer risiko og hvorvidt avkastning på kapital kommer aksjonærene til gode. Disse spørsmålene kan være vanskelig å få svar på uten å møte selskapene ansikt til ansikt. Tilgjengeligheten til selskapene har virkelig blitt bedre takket være teknologien som de fleste av oss nå mestrer på grunn av pandemien.

Historisk sett har ESG-rapporteringen i vekstmarkedene vært dårlig. Fortsatt mangler standarder for rapportering, men vi har sett stor fremgang og bedre transparens i mange selskaper, særlig de siste årene. Dette legger press på andre selskaper til å følge etter. Børsene spilte en viktig for å få til tydeligere rapportering og åpenhet, men nå er det investorene som presser selskapene til å forbedre seg.

Engasjement

De siste årene har vi trappet opp engasjementet vårt. Dette gjør oss i stand til å øke ledelsenes bevissthet rundt hvordan ESG-faktorer kan bidra til å forme selskapenes drift og dermed øke verdsettelsen. I 2020 engasjerte vi oss i over 10 tilfeller direkte med selskapene om ESG-spørsmål. Vår erfaring er at bedriftene er i økende grad villige til å lytte til langsiktige aksjonærer som oss. Generelt er selskapene svært mottakelige når vi diskuterer ulike spørsmål med dem, som rapporteringsstandarder og forbedre retningslinjer for selskapsstyring til bransje- eller internasjonalt nivå. Vi tar i tillegg opp en rekke andre spørsmål som potensielle interessekonflikter, beskytte minoritetsaksjonærenes interesser, avkastning for aksjonærer, menneskerettigheter og tilbakemeldinger på selskapenes åpenhet rundt ESG. Det virker å være en oppriktig interesse for å bruke langsiktige aksjonærer som samtalepartnere for å bedre selskapsstyringen i vekstmarkedene. SKAGENs ESG-ekspert har vært svært viktig i disse samtalene og har økt vår troverdighet i prosessen.

Bærekraft er avgjørende for langsiktig investering

Forskning viser at bærekraft er viktig når du investerer langsiktig. Den vanlige oppfatningen tidligere var at bærekraft er noe som begrenser muligheten til å skape avkastning, nå er det motsatte bevist.

Vi abonnerer på ESG-oppdateringer fra eksterne leverandører, men det er vår egen vurdering av selskapenes bærekraft som danner grunnlaget for våre beslutninger. ESG-konsulenter ser fortssatt ut til å se i bakspeilet og er mer opptatt av å krysse av i et skjema og gi karakterer, og det reflekterer ikke nødvendigvis virkeligheten i dag. Aktiv forvaltning er derfor desto viktigere i vekstmarkedene hvor forbedringspotensialet er større innen alle bærekraftfaktorene.

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up