Hopp til hovedinnholdet

Siste rapporter og videoer

Vi produserer jevnlig ulike typer rapporter og videoer.
Ønsker du å motta rapportene våre, er det enkelt å abonnere på dem. 

Se video og få oppdatering om utviklingen i fondene måned for måned.

Få også gode sparetips i våre videoer.

Arkiv for alle videoer

Mens resten av verden ser vestover

Tredje kvartal var gledelig – 10 av 11 fond leverte bedre avkastning enn indeks. Brexit skapte muligheter vi utnyttet i tredje kvartal, nå ser vi frem mot det valget i USA og mulig amerikansk renteøkning.

Bilde av markedsrapport 3, 2016, som viserto menn på en strand

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.