Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

ESG-investeringer: Selskaper ikke sektorer

Vi mener at mange investorer har et for enkelt syn på bærekraft og først og fremst fokuserer på selskapenes bærekraftkarakterer, snarere enn forbedringspotensialet. I tillegg til å sikre at alle våre porteføljeposisjoner oppfyller SKAGENs ESG-krav handler våre analyser i første rekke om fremtiden. For oss er det ingen forskjell mellom ESG og andre verdifaktorer i det henseendet: Det som allerede er kjent reflekteres normalt i aksjekursen, mens det er de faktorene som kan endre fremtidig gevinst og/eller risikopremier som driver den grunnleggende verdiskapingen.

Svensk stål

Når det gjelder å finne undervurderte langsiktige ESG-vinnere i det som ofte sees som problemsektorer er Norden fullt av muligheter. Et eksempel er den svenske spesialstålprodusenten SSAB. Selskapet driver innen en typisk "problemsektor", men rangeres betydelig høyere enn sine konkurrenter på det fleste ESG-parameterene. Interessant nok reflekteres dette verken i fremtidige gevinstestimater eller i aktuelle risikopremier. Aksjen handles til samme implisitte kapitalkostnad som resten av bransjen.

Når det gjelder fremtidig avkastning mener vi at et fortsatt økt miljøfokus og dermed skattemessige endringer i tilknytning, som Co2-skatt, burde bety at selskaper som produserer "grønnere" stål skal kunne ta høyere priser for sine produkter. I dag er høyere priser ikke innregnet i fremtidig inntjeningsestimater og kan derfor være en betydelig utløsende faktor for SSAB's aksjekurs fremover.

Dessuten antar vi at arbeidet med bærekraftige investeringer hele tiden vil foredles og forbedres. I stedet for kun å stemple sektorer som bra eller dårlige vil investorer begynne å fokusere på enkeltselskaper som viser virkelige bærekraftforbedringer. Det bør føre til lavere risikopremier for et selskap som SSAB. For det første vil den nye produksjonsteknikken gjøre stor forskjell fra et miljøståsted. Dessuten er risikoen mindre for at de skal bli gjenstand for høyere skatter og at deres produkter skal byttes ut med mer miljøvennlige.

Viktig å være selektiv

Dette betyr ikke at vi ikke vil investere i åpenbare ESG-vinnere, men vi kommer til å fortsatt være svært selektive, siden høyre bærekraftkarakterer også ofte reflekteres i høyere aksjekurs. Her kan vi dra lærdom fra IT-sektoren. Selv om sektoren i seg selv oppfylte og trolig oversteg de mest optimistiske prognosene fra IT-boblen i år 2000, har de fleste av de største IT-aksjene gått dårlig de siste 20 årene. Vi tror at markedet risikerer å gjøre en liknende feil når det gjelder mange av dagens miljørettede selskaper.

Mange "grønne" sektorer er fortsatt bare i begynnelsen, og det er slett ikke sikkert at dagens pionerer er de langsiktige vinnerne. Det fikk mange som investere i unge teknikkselskaper ved milenniumsskiftet smertelig erfare. Markedet hadde riktignok helt rett da det forutså en kraftig generell vekst. Men det lyktes ikke å forutse hvordan konkurransen skulle føre til minimal verdiskaping og at mange av selskapene bukket under på veien.

Danske vindturbiner

Den danske vindturbinprodusenten Vestas er ett av de grønne selskapene som har fått plass i porteføljen til SKAGEN Vekst- Vi har ikke investert der på grunn av den gode veksten som spås i vindsektoren – den kan alle se, og reflekteres fullt ut i inntjeningsestimatene. Årsaken til at vi eier Vestas er at vi ser liknende egenskaper som vi gjorde i Samsung Electronics for 20 år siden. Teknisk sett ligger Vestas et solid skritt foran konkurrentene, og det er det eneste selskapet i dag som tjener penger i denne rasktvoksende bransjen.

Sammenlignet med konkurrentene har Vestas også en større og sterkere balanse, som gjør at de kan bruke betydelig mer penger på forskning og utvikling. Med det i bakhodet regner vi med at selskapet forsetter sin sterke konkurranseposisjon ved å øke markedsandeler og på sikt gjennom en konsolidering i industrien. Det er ikke regnet inn i den nåværende verdsettelsen.

Et annet viktig aspekt er at produksjonen av vindturbiner er avhengig av råvaretilgangen, med lave marginer og en ganske stor konjunkturfølsomhet. Vestas servicevirksomhet er noe helt annet. Der er marginene høye, kapitalintensiteten lav og synligheten er god, takket være lange kontrakter. Servicevirksomheten ventes å utgjøre en stadig større andel av overskuddet de nærmeste årene, og Vestas bør derfor belønnes i form av høyere avkastningsmultipler.

Selv om den grønne revolusjonen kommer til å utvide Vestas markedsmuligheter betydelig tror vi at kursoppgangen i første rekke vil drives av høyere overskudd og lavere risiko som følge av bransje- og konkurransespesifikke faktorer, akkurat som i en hvilken som helst annen sektor.

 

Suksess med verdi

Forvalterne leter etter kvalitetsselskaper som kan bli mer verdt over tid. Investering i verdiselskaper lønner seg på sikt. 

Les mer om verdi arrow_right_alt
Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up