Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

David Harris

Porteføljeforvalter

David er porteføljeforvalter i aksjefondet SKAGEN Focus.

Som del av porteføljeteamet praktiserer han SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Begynte i SKAGEN i januar 2015
  • Portefølje- og avkastningsanalytiker, jobbet med lanseringer av SKAGEN Focus
  • Analytiker, Labrusca Familiy Office
  • Rapporteringsansvarlig , Labrusca Family Office

Utdannelse

  • Deltar i CFA-programmet, Nivå 2
  • Magister fra Teologiske Högskolan i Stockholm
  • Stockholms teologiske fakultet: Bachelor i systematisk teologi og filosofi
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.