Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

8 min lesing

Tredje kvartal: større svingninger

Det viktigste stikkordet i tredje kvartal ble uten tvil volatilitet, eller svingninger, Den sterke veksten vi så tidligere i år stoppet brått opp i begynnelsen av september. Høyere energipriser, et strammere arbeidsmarked og utsikter til inflasjonspress smittet over på markedet. For ikke å glemme situasjonen i Kina som best kan beskrives som en regulatorisk innstramming. Det er usikkert om vi vil få et mer normalisert rentemiljø og bedre risikopremier i nær fremtid, men på mellomlang sikt kan utsiktene se bedre ut.

Med positive briller på, ser pandemien så smått ut til å ha sluppet taket, og verdensøkonomien er noenlunde på riktig spor, selv om utfordringene i leverandørkjedene fortsatt er et problem i noen av fondenes porteføljeselskaper.

Fire av fondene våre slo sine respektive indekser i kvartalet og leverte positiv avkastning, både relativt og absolutt. Det kommer ikke som noen stor overraskelse etter omveltningene i Kina at det ble SKAGEN Kon-Tiki som leverte negativ avkastning og havnet bak indeksen. Nå skal det nevnes at også vekstmarkedsindeksen endte negativt i perioden.

SKAGEN Global

SKAGEN Global leverte god avkastning i tredje kvartal med 2,9 prosent, og slo indeksen som endte på 0,4 prosent. De siste fem årene har fondet gitt 16,3 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 15,3 prosent. SKAGEN Global ligger også foran på ett og tre års horisont.

Det var amerikanske selskaper som var de beste bidragsyterne i kvartalet: Nasdaq, Alphabet (Google) og Intuit som leverer revisjonsprogramvare. Nasdaq steg på grunn av gode regnskapstall, mens Alphabet trakk opp som følge av en vellykket lansering av sine skybaserte løsninger. For Intuit kom fremgangen på bakgrunn av god vekst og gode utsikter.

Blant de største negative bidragsyterne finner vi det kanadiske jernbaneselskapet Canadian Pacific, en ny post i perioden finske UPM og luksuskonglomeratet LVMH. For jernbaneselskapet er det en uendelig historie om en budkrig som trekker ned, mens UPM tapte terreng på grunn av fallende priser på papirmasse. I LVMH merker man effekten av den kinesiske oppbremsingen, som man forventer vil legge en demper på etterspørselen etter luksusvarer.

SKAGEN Global kjøpte seg inn i tre nye selskaper i perioden: Storbanken JPMorgan, UPM og reassurandøren Munich Re. Alle tre selskaper er attraktive fra et bottom-up perspektiv, og komplementerer dessuten den eksisterende porteføljen. Den umiddelbare tilbakegangen i UPM til tross, er det verdt å merke seg at styreformannen nylig doblet sin eierpost i selskapet gjennom å kjøpe aksjer for imponerende 11 millioner euro.

De tre nye selskapene ble finansiert gjennom å selge oss ned i kjøttprodusenten Tyson Food, samt en justering av flere mindre poster som allerede har gitt god avkastning til fondet, blant annet Adobe, Hermès og DSV.

Les kvartalsrapporten for fondet  (På norsk)

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus konsentrerer porteføljen rundt små- og mellomstore selskaper, og hadde et godt kvartal. Fondet leverte 3,5 prosent avkastning i kvartalet mens referanseindeksen ga 0,4 prosent i samme periode. På fem års horisont har fondet gitt 12,7 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning mens indeksen har gitt 15,3 prosent i samme periode.

Ikke mindre enn fire av porteføljeselskapene ble gjenstand for oppkjøpstilbud i kvartalet, noe som påvirket avkastningen positivt. Bilutleieselskapet EuropCar, den amerikanske kyllingprodusenten Pilgrim's Pride og det britiske busselskapet Stagecoach fikk alle oppkjøpstilbud som oversteg 20 prosent av kursen. Den britiske spritprodusenten Stock Spirits tok allikevel prisen da private equity-selskapet CVC ga et oppkjøpstilbud som var over 45 prosent av kursen.

I løpet av kvartalet kjøpte SKAGEN Focus seg blant annet inn i japanske Panasonic, hvor en fremtidig omstrukturering kan smitte positivt av på kursen. Fondet solgte seg i samme periode ut av Albertsons da supermarkedkjeden nådde kursmålet etter kun et år. Albertsons har vært en av de beste bidragsyterne i år.

Les kvartalsrapporten for fondet

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 leverte også positiv avkastning i kvartalet med 0,7 prosent og havnet med det litt foran indeksen på 0,1 prosent. På fem års sikt har fondet gitt 10,7 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 5,8 prosent.

Mange har trolig fått med seg at den kinesiske eiendomssektoren var under press i tredje kvartal. Selv om SKAGEN m2 ikke ble direkte påvirket av Evergrande-skandalen fikk fondet likevel merke rystelsene, som blant annet påvirket porteføljeselskapene i Hongkong. Det var andre posisjoner i helt andre deler av verden som trakk avkastningen opp i perioden: Dels den nederlandske lageroperatøren CTP, som gikk på børs tidligere i år, og dels det amerikanske datasenteret Switch. Selskapet annonserte at de planlegger en omlegging til Reit-status, som gir investorer flere muligheter til å investere i aksjen.

Et annet amerikansk selskap trakk ned, nemlig kjølelageroperatøren Americold. Her var det problemer i leverandørkjeden som gjorde utslaget, i tillegg fikk selskapet merke effekten av stigende lønninger i USA.

I løpet av kvartalet kjøpte SKAGEN m2 seg inn i amerikanske Marcus Corporation som driver hoteller og annen underholdningseiendommer. De kan derfor være godt posisjonert når verden åpner opp igjen. Et annet selskap som også forventes å dra nytte av gjenåpningen er franske Icade, som driver kontorer- og helseeiendommer i Europa. Nettopp helse- og omsorgseiendommer er en sektor hvor forvalterne ser gode muligheter, på grunn av aldrende befolkning.

I løpet av kvartalet solgte fondet seg ut av kontoroperatøren Colombia Property Trust etter et kjøpstilbud fra Pimco.

Les kvartalsrapporten for fondet

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst ga 2 prosent avkastning i tredje kvartal mot indeksen 0,6 prosent. De siste fem år ligger fondet litt bak indeksen med 13,1 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot 15,3 prosent for indeks.

I SKAGEN Vekst har forvalterne prioritert å finne selskaper som i minst mulig grad påvirkes av økende inflasjon.

Kvartalets beste bidragsyter ble danske Novo Nordisk. Deres nye fedmepreparat Wegovy ble svært godt mottatt i USA og markedet er i ferd med å få øynene opp for Novos innovative potensial innen dette området. Norske Bonheur klarte seg godt i perioden. Selskapets eksponering mot energisektoren nøt godt av stigende priser og forventes å vise gode takter i et aksjeklima med mindre energikriser, som den vi opplever i disse dager. Russiske Gazprom leverte også god avkastning av samme årsak.

I SKAGEN Vekst slapp man heller ikke unna tumultene i Kina. Posisjonene i e-handelsgiganten Alibaba og forsikringsselskapet Ping An var ikke overraskende periodens dårligste. I Alibaba skyldtes nedgangen at selskapet fikk merke myndighetenes regulatoriske innstramminger, mens Ping An har levert svakere vekst enn ventet.

Det danske farmasiselskapet Lundbeck er en nykommer i porteføljen. Aksjen har hatt en svak utvikling i år, og kursen avspeiler ikke verdien av de kommende produktene. Forvalterne mener kursen er for pessimistisk  og forventer at kjernevirksomheten kommer godt i gang når pandemien går over.

Det kinesiske oljeselskapet CNOOC er en annen nykommer i porteføljen. Selskapet er på vei inn i en fase med produksjonsvekst og forvalterne forventer at både inntjening og utbytte vil stige betraktelig.

I løpet av kvartalet solgte forvalterne seg ut av to selskaper: Både det svenske skogbruksselskapet Holmen etter at selskapet nådde kursmålet og den tyske netthandelsgiganten Zalando som også har nådd kursmålet forvalterne har satt.

Les kvartalsrapporten for fondet

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki fikk merke uroen i Kina på nært hold og fikk som eneste av fondene negativ avkastning i tredje kvartal på 9,4 prosent. Til sammenligning endte referanseindeksen på – 6,8 prosent i samme periode. Siste fem år har SKAGEN Kon-Tiki gitt 8,5 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning – indeksen har gitt 11,1 prosent.

Selv om SKAGEN Kon-Tiki ikke har en direkte eksponering mot den kinesiske eiendomssektoren fikk fondet likevel merke smitte-effekten på andre porteføljeselskaper i Kina og Sør-Korea. Russland trakk opp siden markedet nøt godt av de høye energiprisene.

Den største negative bidragsyteren i kvartalet ble kinesiske Ping An, både på grunn av uroen, men også på grunn av bekymring for selskapets direkte og indirekte investeringer i eiendomssektoren. Den landbaserte lakseoppdretteren Atlantic Sapphire fant heller ikke tilbake til sporet i tredje kvartal. Investorenes tillit er ennå ikke gjenopprettet etter skuffende Q2-resultater.

Blant lyspunktene finner vi i tillegg til den russiske eksponeringen, det indiske IT-selskapet Tech Mahindra. Selskapet skrudde opp forventningene med gode resultater og et indisk aksjemarked som har klart å styre unna de største fallgruvene. SKAGEN Kon-Tiki solgte seg ut av selskapet i løpet av perioden på grunn av den sterke økningen.

På lengre sikt er forvalterne ikke engstelige for svingninger, særlig ikke i Kina som er beryktet for sitt volatile marked. Bare de siste 20 årene har den kinesiske aksjeindeksen MSCI China hatt 12 tilfeller hvor markedet har falt mer enn 20 prosent på et år. Ikke desto mindre har den årlige veksten i indeksen vært 11 prosent som faktisk er 4 prosentpoeng høyere enn globale aksjer. For en langsiktig investor er svingninger ikke et onde, som forklarer hvorfor SKAGEN Kon-Tiki har økt eksponeringen mot nettop kinesiske aksjer i takt med svingningene gjennom året.

Les kvartalsrapporten for fondet (på norsk)

Vi er her for deg

Rådgiverne i SKAGEN er spesialtrent til å finne investeringsløsningen som passer akkurat deg. 

Ta kontakt så hjelper vi deg arrow_right_alt
Børs

SKAGEN Global: Tålmodig og langsiktig

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Mai: Opptur i globale markeder

Kunstig intelligens dro de globale markedene opp i mai, og KI var et viktig tema i vekstmarkedene ...

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up