Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Monica Hsiao: Muligheter i de asiatiske kredittmarkedene

Monica Hsiao er investeringsdirektør og grunnlegger av Triada Capital, et Hongkongbasert hedgefond med vekt på panasiatisk selskapskreditt. Som en av talerne på den kommende Nyttårskonferansen intervjuet vi henne for å høre mer om hennes syn på hvordan Kina håndterer pandemien, hvordan handelsforbindelsene endres med en ny president og hvordan landet gjør fremskritt på bærekraftsområdet.

Handelsaktiviteten ser ut til å ha bidratt til Kinas innhenting etter pandemien, i en tid hvor andre økonomier fortsatt sliter med skadevirkningene. Hvordan ser det ut for Kina i 2021?

- Til forskjell fra andre land, og i motsetning til hva de gjorde etter den globale finanskrisen i 2008, har den kinesiske sentralbanken ikke trodd på brede kvantitative lettelser for å stimulere økonomien. Som et resultat har den kinesiske sentralbanken fortsatt en rekke pengepolitiske verktøy tilgjengelig for å støtte innenlandsøkonomien, om det trengs.

Utsiktene for 2021 er positive for kredittutstedere i den kinesiske privatsektoren, siden flere har refinansiert og senket sine gjennomsnittlige kapitalkostnader. Den globale markedslikviditeten jager avkastningen, og det gir de fleste selskaper tilgang til flere finansieringskanaler.

I år tror jeg de fleste kan erkjenne at Kinas versjon av et sosialistregime har vært mer effektivt enn Vesten, i hvert fall når det gjelder håndteringen av Covid-pandemien. Skulle det oppstå lignende utbrudd har kina kommet ut med større selvtillit for økonomiens evne til å hente seg inn raskere enn de fleste land i resten av verden.

Se programmet for SKAGENs Nyttårskonferanse

Muligheter i asiatisk kreditt

Fortell litt om Triada Capital og hvordan ditt kredittfokuserte fond har prestert under pandemien?

- Triada er et langt/kort kredittfond som investerer i panasiatiske kreditter og fokuserer på selskapsspesifikke katalysatorer. Hittil (fra og med november 2020) er Triada opp 7,20 prosent, etter kostnader, og har hatt en årlig nettoavkastning på over 12,5 prosent.

Vi klarte å begrense fallet i mars i år til et ensifret tap, og siden hentet inn det tapte på seks uker, tross den fortsatte lange risikoen i denne perioden. Spenningene mellom USA og Kina samt pandemien har ført til prisforskyvninger og kredittfragmentering i våre markeder, og flere selskapshendelser i Kina og over hele Asia.

Med tanke på det nåværende miljøet med lave renter, løse retningslinjer for sentralbankene og rentebundet markedsvolatilitet er det asiatiske kredittmarkedet nå et ekstremt rikt område for våre kredittstrategier.

Fortsatt tøft, men mer forutsigbart

Hvilken effekt tror du at det nye presidentskapet i USA vil ha på handelsforbindelsene mellom USA og Kina? Tror du at Kinas forhold til Washington vil bli mindre volatile under Joe Biden?

- I dag er det konsensus i Washington om USAs utenrikspolitikk mot Kina. Når det er sagt tror jeg at Joe Biden som president vil være mer villig til samarbeide, mindre useriøs og mer åpen. Alle politiske forhandlinger og gjennomføring vil trolig fortsette på multilaterale nivåer gjennom mer tradisjonelle diplomatiske kanaler, fremfor ukonvensjonelle måter som tweets midt på natten. Den underliggende politikken vil være den samme – det vil si mye hardere politisk holdning til Kina, men Kina vil se Biden-administrasjonen som mer håndterbar og forutsigbar. Det vil bli enklere å finne kompromissløsninger, særlig innen handelsområder hvor begge parter trenger hverandre. På den politiske siden vil spenninger knyttet til "hot spots" (som Taiwan og Sør-Kina-havet) trolig blusse opp innimellom, men vi forventer et mer ordentlig og rasjonelt svar fra begge parter for å trappe ned slike konflikter.

Styring med en kinesisk vri

Med verdens største utslipp av drivhusgasser er Kina ikke kjent for sin bærekraft, selv om det er bedring. Hvor ser du de største forbedringene?

Jeg tror at den største forbedringen vil være innen selskapsstyring, men med en kinesisk vri. Jeg forventer at utviklingen av styringen på selskaps- og provinsnivå vil drives av frykten for at kinesiske tilsynsmyndigheter griper inn og frykt for uforutsigbare endringer i politikken.

Nylig ble Ant-gruppens børsnotering stoppet, og det kan få ledende selskaper til å forbedre sin rapporteringsstandard og revurdere eventuelle aggressive ekspansjonsplaner som kan føre til unødig høy systemrisiko, særlig for privatkunder. Kina fremskynder åpningen av sine finansmarkeder for utenlandske investorer, og de fleste innser at selskapsstyring er grunnleggende for å skape bærekraftig vekst og fortsette å utvikle kapitalmarkedene.

Nyttårskonferansen

Eliot Higgins: Open source-etterforskning kan bekjempe Putins propaganda

Elliot Higgins grunnleggeren av Bellingcat, en etterforskningsgruppe som bruker åpne kilder på ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Nyttårskonferansen

Aswath Damodaran: Usikkerhet er en fordel for aktive forvaltere

- Som investor behøver du ikke nødvendigvis å være bekymret for usikkerheten hvis du satser på ...

Russlandekspert Fiona Hill: Sannheten ligger bak det politiske spillet

Skal du forstå Putin og krigen i Ukraina må du kikke bak fasaden, sa Fiona Hill, tidligere ...

Mohamed El-Erian: En fragmentert verden trenger aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er svaret på mange av de problemene investorer kommer til å oppleve i fremtiden, ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up