Hopp til hovedinnholdet
Pensjon
IPS kan spare deg for mange bekymringer

Har du ikke begynt å spare i individuell pensjonssparing (IPS) ennå, bør du vurdere å gjøre det. ...

3 min lesetid
7. desember 2018
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.