Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN er et annerledes og uavhengig fondsselskap som kun tilbyr fond vi selv ønsker å investere i.

Å forvalte fond er vår eneste virksomhet, og analysene gjør vi selv. Vi tør å ta upopulære valg, så lenge det kommer kundene til gode. Interessen i å finne de beste investeringene er felles – for når vi gjør det bra, gjør kunden det bra.

Vårt mål er å bli verdens beste fondsforvalter målt i best mulig risikojustert avkastning, kommunikasjon, service og oppfølging.

Hvorfor velge SKAGEN?

Historien om SKAGEN - vil kunne se kundene i øynene 

Vi mener at hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre kunder over tid.

Bærekraft og ansvarlighet er ofte et tegn på godt lederskap. I investeringsprosessen vurderer derfor porteføljeforvalterne hvordan selskapet styres, samt miljømessige og sosiale faktorer. 

Les mer om hvorfor vi tror vi på ansvarlige investeringer

Et Skagen-maleri med barn som plukker blomster på en eng.
Michael Ancher, Barn og unge jenter plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

1993

Kart over Norden og Europa, der Norge og Stavanger er markert.

448 andelseiere
Omtrent 20 millioner kroner i forvaltningskapital

2017

Kart over Norden og Europa, der de nordiske landene og flere land i Europa er markert.

140.500 andelseiere
Omtrent 85 milliarder kroner i forvaltningskapital

Vår investeringsfilosofi er enkel: Å finne investeringer som er feilpriset av markedet, men hvor verdien trolig blir anerkjent i fremtiden. Investeringer som tilbyr et stort potensial i forhold til risikoen.

SKAGEN har én investeringsfilosofi som vi har anvendt siden start. 

Vi tilbyr: 

  • Aktivt forvaltede fond
  • Globale mandater
  • Verdibasert investeringsfilosofi
  • Langsiktighet
Flere menn som sitter ved et bord og spiser et måltid.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

En av måtene vi aktivt fremmer våre verdier er ved å støtte langsiktig sosialt sponsorarbeid. Sponsorsamarbeider er viktig for å skape engasjement og fellesskap på tvers av land, språk og kulturer. Det styrker også engasjement og verdier blant våre medarbeidere. SKAGEN har i flere år støttet og bidratt til samfunnsnyttige prosjekter, både lokalt og globalt. Se oversikt over alle sponsorsamarbeid.

SKAGEN er et selskap i utvikling. Vi tilbyr spennende jobber med utfordringer og muligheter.

Med kundens beste for øye, skal vi være den beste aktøren i markedet. Vi tror på ansvar, og at dyktige og motiverte mennesker trives og yter best når de har stimulerende arbeidsoppgaver. Bli med oss på laget!

Det er ingen ledige jobber for tiden, men titt gjerne innom igjen snart.

Bilde av mann som jobber foran en pc.
Arild jobber for kundeservice i SKAGEN.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.