Hopp til hovedinnholdet

Om oss

SKAGEN er et annerledes fondsselskap. Vi tilbyr aktivt forvaltede, verdibaserte fond, og har som mål å gi kundene best mulig risikojustert avkastning, service og oppfølging.

 

Vi fyller 25 år!

I 25 år har vi utvidet horisonten. I dag har SKAGEN et bredere perspektiv og større tilbud enn noen gang. Og reisen fortsetter..

SKAGEN er en kundeorientert fondsforvalter, med en lang og fremgangsrik historie i å forvalte aksjefond og rentefond.

Vi er stolte av de aktivt forvaltede, verdibaserte fondene våre. Vi er et annerledes fondsselskap, som tør ta upopulære valg så lenge det kommer kundene til gode.

Vårt mål er å gi kundene best mulig risikojustert avkastning, service og oppfølging. Derfor tilbyr vi et stort utvalg eksterne fond og investeringsløsninger, i tillegg til våre egne fond. Gode digitale løsninger og håndplukkede produkter hjelper kundene å nå sine mål.

SKAGEN er en del av Storebrand Asset Management, men forblir et eget selskap som rapporterer til sitt eget styre.

Hvorfor velge SKAGEN?

Historien om SKAGEN - vil kunne se kundene i øynene 

Bilde av en bygning
SKAGEN Fondene holder til i Stavanger sentrum.

Vi mener at hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre kunder over tid.

Bærekraft og ansvarlighet er ofte et tegn på godt lederskap. I investeringsprosessen vurderer derfor porteføljeforvalterne hvordan selskapet styres, samt miljømessige og sosiale faktorer. 

Les mer om hvorfor vi tror vi på ansvarlige investeringer

Et Skagen-maleri med barn som plukker blomster på en eng.
Michael Ancher, Barn og unge jenter plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

1993

Kart over Norden og Europa, der Norge og Stavanger er markert.

448 andelseiere
Omtrent 20 millioner kroner i forvaltningskapital

2018

Kart over Norden og Europa, der de nordiske landene og flere land i Europa er markert.

120.000 andelseiere
Omtrent 78 milliarder kroner i forvaltningskapital

Vår investeringsfilosofi er enkel: Å finne investeringer som er feilpriset av markedet, men hvor verdien trolig blir anerkjent i fremtiden. Investeringer som tilbyr et stort potensial i forhold til risikoen.

SKAGEN har én investeringsfilosofi som vi har anvendt siden start. 

Vi tilbyr: 

  • Aktivt forvaltede fond
  • Globale mandater
  • Verdibasert investeringsfilosofi
  • Langsiktighet
Flere menn som sitter ved et bord og spiser et måltid.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

En av måtene vi aktivt fremmer våre verdier er ved å støtte langsiktig sosialt sponsorarbeid. Sponsorsamarbeider er viktig for å skape engasjement og fellesskap på tvers av land, språk og kulturer. Det styrker også engasjement og verdier blant våre medarbeidere. SKAGEN har i flere år støttet og bidratt til samfunnsnyttige prosjekter, både lokalt og globalt.

SKAGEN er et selskap i utvikling. Vi tilbyr spennende jobber med utfordringer og muligheter.

Det er ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Med kundens beste for øye, skal vi være den beste aktøren i markedet. Vi tror på ansvar, og at dyktige og motiverte mennesker trives og yter best når de har stimulerende arbeidsoppgaver. Bli med oss på laget!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.