Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter

Stein forvalter fondspakkene SKAGEN Select. I tillegg leder han analysearbeidet og utvelgelsen av fondene som inngår i Anbefalt av SKAGEN.

Han har ansvar for å velge ut de underliggende fondene i Select-fondene og sette sammen robuste spareprofiler.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN i august 2015 som porteføljestrateg
  • Åtte års erfaring med investeringsrådgivning for institusjonelle kunder, Gabler Investment Consulting AS

Utdannelse

  • Master i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen
  • NFF Renteanalytiker


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.