Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Hva bør du tenke på i tider med inflasjon og uro?

Jeg brukte første halvdel av livet på krisehåndtering som offiser i den britiske hæren. Selv med den erfaringen klarer jeg ikke å komme på en periode med like mange ulike utfordringer som vi opplever nå. De største utfordringene er spenningene mellom verdens stormakter, og de stadig mer merkbare effektene av klimaendringene.

Det politiske forholdet mellom verdens supermakter er nå svært spent. Den anerkjente makro-investoren i Bridgewater, Ray Dalio, sier at hans konfliktbarometer er på nivåer vi ikke har sett siden den kalde krigen[i]. Dalios barometer måler risikoen for konflikt mellom stormaktene. I 1983 var årsaken til de høye nivåene en feiltolkning av hensikten bak en rekke Nato-øvelser[ii]. Heldigvis reddet kloke hoder situasjonen den gang. Til tross for at situasjonen rent praktisk kan ligne på den i 1983, hvor NATO sender våpen til Ukraina i den høyspente krigen mot Russland og ikke å forglemme Kinas eskalering mot Taiwan, har mer eller mindre kloke hoder hindret videre konflikt. La oss håpe det fortsetter.

Denne sommeren har klimakrisen ført til alvorlig tørke mange steder, etterfulgt av en vinter med tallrike stormer og oversvømmelser. For noen har konsekvensene vært fatale, for mange andre er levebrødet i faresonen. Selv i Norge har det uvanlige været satt søkelys på svakhetene i energipolitikken som er blitt ført av flere regjeringer. For meg som en engelskmann i Norge, føles det som en ubenyttet mulighet, gitt Norges mange muligheter. Den kommende vinteren vil utvilsomt stå i misnøyens navn mange steder i Europa, med lave temperaturer og ujevne russiske gassleveranser brukt som våpen.

Alle utfordringer byr på muligheter

Slike eksterne utfordringer er ikke i seg selv noe nytt for en fondsforvalter som SKAGEN. Det er et konstant element i analysearbeidet av hver enkelt investeringsprosess vi gjør. For hver utfordring som oppstår dukker det også opp muligheter. Sannheten er at det vi allerede vet, nesten alltid er priset inn i aksjekursen til et selskap. Utfordringen er å vurdere sannsynligheten av det som kan skje, og regne ut hvordan det kan påvirker aksjekursen. Når denne usikkerheten blir for stor, blir fordelene ved en undervurdert og godt diversifisert portefølje åpenbare. For tiden er ikke en konflikt mellom Taiwan og Kina priset inn i risikoutsatte aktiva. Det absolutte risikobildet er dermed uendret på tvers av kapitalmarkedene. Med de nåværende relative verdsettelsene er det grunn til å mene at kinesiske risikoaktiva reflekterer en høyere sannsynlighet for at noe er galt. Men det er andre momenter i sving også; pandemien, eiendomsmarkedet og den kommende partikongressen. Slik Kina har handlet i Stillehavet har de sendt et dobbelt signal. Det ene, med missiler og militærøvelser, er målrettet mot nasjonalistiske internettbrukere og har til hensikt å formidle et klart og tydelig signal, uten å eskalere konflikten med USA ytterligere. Det andre signalet som sendes gjennom mer tradisjonelle kanaler, sikter mot å styre den offentlige meningen i retning mot et mindre radikalt og mer balansert ståsted. Alt i alt viser det med all tydelighet behovet for, og viktigheten av, å sikre en uforstyrret og fremgangsrik partikongress i høst.

I skrivende stund er SKAGENs fond undervektet Kina, i forhold til deres respektive indekser. Det er betydelige muligheter i hendelsene som nå utspiller seg. Samsung som har vært en del av porteføljen lenge, og blir en enda viktigere samarbeidspartner på grunn av selskapets produksjon av halvledere. Selskapet er allerede størst på minnebrikker, og er langt mindre avhengig av kinesisk produksjon enn andre konkurrenter. I tillegg er Samsung blitt en strategisk tilbyder til den taiwanske halvlederprodusenten TSMCs kunder, som naturlig nok ønsker å diversifisere. Men det er viktig å være klar over at tidshorisont er en viktig faktor i slike analyser.

Er inflasjonen kommet for å bli?

Mot slutten av 2021 snakket jeg om inflasjon. Den gang var det usikkerhet knyttet til både hvor lenge og hvor høy inflasjonen ville bli. Det er ikke tilfellet lenger. Erfaringen tilsier at inflasjon av den størrelsesorden vi nå ser, ikke avtar veldig fort, selv om nylige og oppmuntrende tegn til at en robust global handel kan bidra til å temme prispresset på tilbudssiden.

Det er ikke mange i dagens arbeidsstyrke som har opplevd lengre perioder med vedvarende inflasjon, og enda færre av dagens politikere har styrt i slike perioder. Jeg hadde en deltidsjobb i landbruket i 1980, hvor inflasjonen var nær 18 prosent. Det tok sin tid å få inflasjonen ned på de ønskede to prosentene, og holde den der. Renten den gang var også et godt stykke over 10 prosent i den perioden. Kombinasjonen av strukturelt og kortvarig press som fyrer opp under de nåværende krisene er betydelig. Så kanskje er det lurt å forberede seg på en lengre periode enn enkelte antyder.

Som med aksjer og kriser vil en periode med høyere inflasjon også åpne muligheter. Etter en krevende start på året vil våre rentefond dra nytte av renteøkningene. Vi ser allerede at den effektive renten i pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente har økty til over 3 prosent årlig, og det vil ha betydning for avkastningen i fondet. Husk at effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Vi investerer i kunden

Hva gjør vi for å støtte kundene våre og sikre at våre porteføljer er optimalt posisjonert mot dette utfordrende bakteppet? Etter pandemiens begrensninger bruker porteføljeforvalterne tid på å følge opp investeringer og ideer ansikt til ansikt. I skrivende stund har vi et porteføljeteam på plass i Sør-Korea for å vurdere både eksisterende og mulige nye posisjoner. Noen av våre beste investeringer er blitt gjort i tider som dette.

Fra et kundeperspektiv ser vi at perioder med betydelige utfordringer kan skape usikkerhet. Derfor kan det å snakke med en rådgiver gi både retning og ro i sjela. Derfor har vi utvidet rådgiverteamet vårt for å møte behovet hos kundene – vi ser frem til å høre fra deg. Rådgiverne har brukt sommeren til å oppdatere seg på markedsutsiktene og de gleder seg til å diskutere mulighetene med deg. Vi vil også fremover fortsette å dele markedsutsikter i både nyhetsbrev, artikler og månedlige webinarer med porteføljeforvalterne. Sjelden har det vært et bedre tidspunkt for en gjennomgang av investeringene dine.

Referanser

[i] https://www.worldtopinvestors.com/ray-dalio-warns-conflict-gauge/
[ii] https://historynewsnetwork.org/article/151950

Investeringsfilosofi

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

Akkurat nå er det bare syv selskaper som dominerer den globale indeksen. Det er en stor fordel for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Investeringsfilosofi

Alexandra Morris: De som er flinkest til å tilpasse seg klarer seg best

Januar er måneden mange kommer i form både fysisk og finansielt. God aksjeplukking vil sørge for at ...

Verdi i usikre tider

Vi ser på fordelene ved SKAGENs prisdrevne og kontrære investeringsstrategi i usikre tider, og ...

Sunn fornuft er tilbake: Slik kan aksjemarkedene få fast grunn i 2023

Aksjer vil hente seg inn så snart resesjonen er bekreftet, og en normalisering av rentene vil ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up