Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

8 min lesing

Kvartalsoppdatering: Aktive valg bidro i et tøft kvartal

Selv om de globale aksjemarkedene opplevde et fall i tredje kvartal, klarte våre fond seg relativt sett bra. Investorene har fortsatt blikket festet på den amerikanske sentralbankens (Fed) forventninger til renten. En melding fra Fed midt i september – og den påfølgende pressekonferansen – ble tolket som et signal om at renten vil forbli høy over lengre tid, noe markedene umiddelbart reagerte på.

I vekstmarkedene presterte aksjene stort sett på linje med de utviklede markedene. Her var Taiwan, Sør-Korea og Kina de største negative bidragsyterne i kvartalet, men bekymringen for den kinesiske eiendomssektorens framtid er også fortsatt til stede – og det samme er frykten for hvor sunn landets banksektor faktisk er – og ikke minst det faktum at innhentingen etter pandemien fortsatt drøyer.

SKAGEN Focus

Vårt fokuserte aksjefond SKAGEN Focus presterte solid relativt i et utfordrende kvartal, og leverte en avkastning på -2,5 prosent, sammenlignet med indeksen som presterte -4,1 prosent. Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

En sektor som lenge har gått under radaren og som fortsatt kan dra nytte av høyere renter og vedvarende inflasjon, er finanssektoren i Japan. Vi har allerede sett en betydelig revurdering av sektoren til fordel for våre posisjoner i Shiga Bank, Keiyo Bank og det finansielle konglomeratet Japan Post Holdings. Selv om en svakere yen har dempet avkastningen, er nettopp bankposisjonene fortsatt en vesentlig del av forklaringen på fondets gode relative prestasjon nylig.

Også i USA ser forvalterne et større potensial for gode risikopremier i det amerikanske regionale banksystemet etter bankkrisen tidligere i år. Faktisk handles mindre amerikanske banker nå billigere enn de japanske. Av samme grunn har fonden økt sin posisjon i den regionale banken First Horizon, som handles godt under sin P/B og generelt billigere enn sammenlignbare konkurrenter og med et godt inntjeningspotensial.

Utfordringer i de mer rentesensitive sektorene betydde at fondens råvareposisjoner, inkludert de to nordamerikanske tømmerprodusentene Canfor og Interfor, samt gruveselskapet Fortuna Silver Mines, trakk ned.

Forvalterne sa i løpet av kvartalet farvel til det japanske gruveutstyrsselskapet Komatsu og hurtiglader-produsenten Accelleron, da begge nådde sine kursmål. For å optimalisere porteføljen reduserte forvalterne også posisjonene i Shiga Bank og Keiyo Bank, som begge nærmer seg kursmålene sine.

Billeverandøren Phinia ble en nykommer i porteføljen. Phinia jobber med komponenter til bilindustrien, inkludert drivstoffinnsprøyting og løsninger for hydrogen- og hybridbiler. En eksepsjonell nedgang i den europeiske small-/mid-cap-sektoren gjorde det også mulig for teamet å legge til Signify, verdensledende innen belysning, i porteføljen. Dette er en klassisk verdi-case med gode muligheter for å ligge i front i overgangen til LED.

SKAGEN Global

Vårt globale aksjefond SKAGEN Global underpresterte sin referanseindeks i tredje kvartal, men begge endte i minus for kvartalet. Fondet leverte en negativ avkastning på -7,8 prosent sammenlignet med -4,1 prosent for indeksen. Se flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Blant posisjonene som bidro positivt, finner vi blant annet Alphabet (Google) og Old Dominion Freight Line. Fondet investerte i Alphabet for første gang i 2012, og selv om mange tech-trender har kommet og gått siden den gang, har Alphabet gang på gang klart å innovere sin virksomhet og skape nye inntjeningsmuligheter. Det er grunn til å tro at selskapet fortsetter sin suksess.

Også Old Dominion hadde et sterkt kvartal, ikke minst fordi en av selskapets største konkurrenter, transportgiganten Yellow Corporation, måtte kaste inn håndkleet og begjære konkurs, mye på grunn av tunge krav fra fagforeninger som tæret på virksomheten. Old Dominion drives radikalt annerledes enn Yellow og ser ut til å ha utvidet sin markedsandel som et resultat av konkurrentens konkurs.

Dollar General (DG) og Estee Lauder var blant periodens svakeste bidragsytere til porteføljen. De to nevnte selskapene sliter med fortsatt redusert forbrukerinteresse etter pandemien. Spesielt DGs kjernemålgruppe – amerikanere med lav inntekt – er presset av inflasjonen.

SKAGEN Global investerte i ett nytt selskap i perioden, nemlig informasjons- og analyseselskapet RELX, som har gjennomgått en spennende transformasjon de siste ti årene og er nå et innovativt dataanalyseselskap. Forvalterne mener at markedet fortsatt undervurderer RELXs potensial, da selskapet nå har fullført det tunge forarbeidet og ser gode muligheter for både organisk vekst og økt lønnsomhet.

Fondet solgte ingen posisjoner i perioden.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki presterte bedre enn indeks i tredje kvartal til tross for globale utfordringer. Fondet falt 1,9 prosent i kvartalet, sammenlignet med indeksen som falt 3,6 prosent. Du finner flere avkastningstall nederst.

For sjette kvartal på rad har vår vekstmarkedsfond overprestert indeksen. I tredje kvartal var det blant annet det kinesiske oljeselskapet CNOOC og energiselskapet TotalEnergies som bidro til avkastningen som et resultat av sterkere oljepriser.

På den negative siden trakk blant annet LG Electronics og e-handelsgiganten Alibaba ned. Førstnevnte ble presset av fortsatt lave forventninger til forbruket, mens sistnevnte falt som en konsekvens av den generelle nedgangen i det kinesiske markedet.

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 slo sin indeks, MSCI All Country World Index Real Estate IMI, i tredje kvartal men endte fortsatt i minus med en avkastning på -3,8 prosent mot indeksens -6,9 prosent. Nederst i artikkelen finner du flere avkastningstall.

Norske Self Storage Group, den amerikansknoterte eiendoms- og infrastrukturoperatøren DigitalBridge, og det østeuropeiske industrilagerselskapet CTP sto for periodens sterkeste bidrag.

Self Storage Group kunne meddele at de hadde mottatt et bud på alle aksjene fra det amerikanske pensjonsselskapet TIAA med en premie på ca. 67 prosent. Self Storage Group har vært en del av SKAGEN m2's portefølje siden 2017. Hvis budet blir akseptert, betyr det at denne posisjonen har bidratt med 18 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning til andelseierne.

DigitalBridges aksjekurs fortsatte å stige i tredje kvartal etter en solid kvartalsrapport og en nylig kunngjøring om en vellykket rekapitalisering av Data Banks datasentreportefølje, som muliggjør en oppdeling, noe som er en klar katalysator i investeringstilfellet og enda et skritt mot å forenkle selskapets struktur.

CTP har en markedsdominerende posisjon i en rekke sentral- og østeuropeiske land og er godt designet for vekst i nettopp disse markedene, støttet av vedvarende vekst i etterspørselen. Ved utgangen av august hadde selskapet leid ut 7 prosent mer areal enn året før, og leieveksten var rundt 11 prosent høyere enn siste års gjennomsnitt, noe som trosser rykter om nedgang.

De største negative bidragene i kvartalet kommer fra det amerikanske eiendomsselskapet Independence Realty Trust og amerikanske American Tower, som tilbyr teleinfrastruktur og blant annet driver teletårn.

Independence Realty Trust presenterte en kvartalsrapport med blandete resultater: En økning i utleie og forbedret cashflow som følge av lavere kostnader, men på den annen side også lavere avkastning på investeringen i selskapets verditilbud og lavere vekst sammenlignet med konkurrentene. Forvalterne mener at selskapet fortsatt er godt posisjonert for å motstå i et tøffere økonomisk klima i USA.

American Tower leier ut blant annet land og tårnstrukturer til kommunikasjonsselskaper, og her handler det om langsiktige leieavtaler. American Tower er derfor veldig følsom overfor renten, spesielt på kort sikt. På lang sikt forventer forvalterne imidlertid at selskapet vil dra nytte av en økning i etterspørselen drevet av den digitale utviklingen, som vil føre til fortsatte investeringer og etterspørsel etter tårn globalt.

SKAGEN Vekst

Nordisk-globale SKAGEN Vekst presterte bedre enn sin indeks med god margin i tredje kvartal. Fondet leverte 0,2 prosent avkastning i kvartalet, mens indeksen falt 3,6 prosent. Flere avkastningstall nederst.

SKAGEN Vekst har nytt godt av økende oljepriser, som har tjent fondens betydelige posisjoner i energisektoren med selskaper som CNOOC og Shell.

I september var Telenor den største positive bidragsyteren, hvor generell risikoaversjon i markedet løftet de defensive aksjene. Telenors aksjekurs ble ytterligere styrket av en strøm av positive nyheter. Flere analytikere oppjusterte aksjen basert på forventninger om solide kontantstrømmer de kommende årene kombinert med optimisme rundt en sannsynlig exit fra Asia. De siste endringene i ledelsen ble også positivt mottatt, da de tydelig signaliserer fremgang i strategien for en exit fra det asiatiske markedet.

Det var det danske fasilitetstjenesteselskapet ISS som dro mest ned, da fornyet bekymring om færre kontorplasser påvirket aksjekursen. Forvalterne peker imidlertid på at færre kontorplasser kanskje vil utgjøre en utfordring for ISS' rengjøringsvirksomhet, men at dette allerede er reflektert i den nåværende aksjekursen. Videre vil lavere vekst ha en positiv effekt på de frie kontantstrømmene, da det frigjør kapital. Forvalterne forventer at selskapet vil benytte dette til tilbakekjøp av aksjer, og derfor har man benyttet svakheten til å øke posisjonen.

Forvalterne har økt posisjonen i en rekke IT-selskaper, inkludert det amerikanske IT-selskapet Broadcom, TietoEvry og Kinnevik. I Kina har man solgt posisjonen i China Mobile for i stedet å opprette en posisjon i Alibaba, siden prisavviket i den førstnevnte har endret utsiktene og dermed attraktiviteten. Fondet kjøpte seg videre inn i gruveselskapet Boliden, som er godt posisjonert til å dra nytte av det grønne skiftet i den globale økonomien.

Avkastning per 30. september 2023

avkastning september 2023.JPG

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up