Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Hvor ender aksjemarkedet i 2019?

Det har vært nok en begivenhetsrik måned for både globale aksjemarkeder og vekstmarkedene. Det var særlig energi og industri-sektoren som bidro til oppgangen i de globale markedene, mens politisk uro preget vekstmarkedene. Tross svakere makroutsikter i siste halvdel av 2019 har vekstselskapene nådd nye høyder. I dette bildet har SKAGENs aksjefond levert tosifret avkastning hittil i år, og SKAGEN Global har oppnådd 33 prosent avkastning etter kostnader en måned før årsslutt.

Energi og industri dro opp

For de globale markedene var det særlig energi- og industrisektoren som bidro til oppgangen i november. I denne måneden havnet SKAGEN Global litt etter indeks, men ligger fortsatt foran hittil i år. Fondets tre beste bidragsytere var det danske fraktselskapet DSV og de to teknologiselskapene Adobe og Microsoft, som fortsetter å befeste sin posisjon i skysegmentet. Adobe fikk en opptur etter å ha presentert solide tall på sin kapitalmarkedsdag.

På den negative siden finner vi de to spesialistforsikringsselskapene Beazley og Hiscox. Markedet er bekymret for lønnsomheten i det amerikanske markedet, og tre år på rad med forhøyet tap etter naturkatastrofer.

Politisk uro i vekstmarkedene

For vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki var november en utfordrende måned med politiske demonstrasjoner i en rekke markeder. I løpet av måneden solgte forvalterne seg helt ut av Borr Drilling. Selskapet har ikke innfridd forventningene og selskapet ble solgt ut basert på en vurdering av markedsutsiktene.

Av fondets beste bidragsytere finner vi State Bank of India som fikk en etterlengtet opptur. Lundin Mining steg etter investordagen sin, hvor selskapet presenterte planene for de neste årene. Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire fortsetter å skape interesse for sine landbaserte anlegg, og steg i løpet av måneden.

Medvind fra vindmøller

Med sitt nordisk-globale mandat fortsatte oppgangen også for SKAGEN Vekst i november. Det var særlig de nordiske selskapene i porteføljen som bidro til den positive avkastningen. Den danske vindmølleprodusenten Vestas opplever rekordstor ordrepågang og solid ordrereserve. Det danske frakt- og logistikkselskapet DSV Panalpina oppnådde rekordhøy kurs etter at innfasingen av oppkjøpene deres gikk bedre enn forventet.

På listen over negative bidragsytere finner vi også et dansk selskap, nemlig ISS som skuffet investorene med dårligere utsikter enn forventet, og dårligere lønnsomhet. Sparebanken Vest kom inn i porteføljen i løpet av måneden på grunn av moderat verdsettelse og god lønnsomhet.

Eiendom fortsatt sterk

November var nok en god måned for eiendomsfondet SKAGEN m2, både relativt og absolutt. Politisk uro i eksempelvis Hong Kong og Storbritannia skaper både frustrasjon og muligheter.

Svenske Catena driver innen logistikkeiendom og topper listen over bidragsyterne i måneden. Kontoroperatøren CA Immo leverte også solid vekst i måneden. Den største negative bidragsyteren var US Colony Capital etter at selskapet leverte skuffende tall.

Eiendom er fortsatt en attraktiv aktivaklasse med stabil topplinje og solid kontantstrøm.

Holder på Japan

Mens det amerikanske aksjemarkedet fortsatte sin vei oppover, valgte det konsentrerte globalfondet SKAGEN Focus å finne verdiselskaper andre steder. 25 prosent av porteføljen er fortsatt investert i Japan, hvor flere av selskapene har levert god avkastning hittil i år, eksempelvis Hitatchi, Toyota Industries, JapEx og Pasona.

I løpet av året har forvalterne bygget en posisjon i den brasilianske sukker- og etanolprodusenten Sao Martinho. Selskapet fikk en opptur i november da investorene fikk øynene opp for kontantstrømmen og den solide balansen.

På minussiden ligger China Unicom som falt i forbindelse med svekkelsen av Hong Kong-markedet. Forvalterne kjøpte seg opp i Unicredit siden aksjen fortsatt handles rimelig til tross for at økende utbytter og kapitalavkastning trolig nærmer seg.

Tålmodige skyggeaktivister

For skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight var november vanskelig. Fondets største post ThyssenKrupp fortsatte å trekke avkastningen ned. Prosessen med å selge heisdivisjonen fortsetter og en mulig avklaring på kjøper er ventet de kommende månedene. Blant de positive bidragsyterne er General Electric og italienske Banco Popolare di Sondrio, etter gode inntjeningstall.

SKAGEN Insights portefølje består av sterkt undervurderte selskaper hvor aktivister er katalysatorer for positiv endring.

 

 

Hvordan vet du hvor mye en aksje er verdt i digitaliseringens tidsalder?

Verdier i form av varemerker, patent, franchiseavtaler og digitale plattformer driver altfor ofte verdiskapingen i et selskap, skriver porteføljeforvalter Knut Gezelius.

Les mer arrow_right_alt
Aksjemarkedet

August: Sterke fondsresultater tross geopolitisk uro

Militærkupp i Afrika og svakere utsikter i Kina var ikke nok til å stoppe SKAGENs aksjefond. I ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjemarkedet

Fart i vekstmarkedene i juli

Rentene fortsetter å stige men både inflasjonen og forbruket viste seg fra en bedre side enn på ...

Kunstig og ekte intelligens: En dynamisk duo

På kort sikt har kunstig intelligens (AI) drevet teknologiaksjer opp. Men den langsiktige effekten ...

Hva skjer i banksektoren nå?

Det har stormet i banksektoren i det siste. Hvordan ser SKAGEN på uroen, og hvor sannsynlig er det ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up