Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Hva skjer i banksektoren nå?

  • Aksjemarkendene globalt, og særlig banksektoren, har vært volatile den siste uken på grunn av problemer i enkelte banker, og frykt for mulige negative effekter for det internasjonale finansielle systemet.
  • SKAGEN har ingen direkte eksponering til bankene som er i trøbbel, og fondenes eksponering mot banksektoren generelt er generelt lavere, eller på linje med referanseindeksene.
  • Bankene vi er investert i er godt kapitalisert og ledet, og vi er trygge på at smittefaren er lav.

Silicon Valley Bank

Fredag 10. mars måtte amerikanske Silicon Valley Bank (SVB) stenge ned. Bankens kunder var i stor grad fra amerikansk venture capital og tech-selskaper. En kombinasjon av dårlig ledelse og svak selskapsstyring innebar at SVB hadde for dårlig risikospredning, både når det gjelder kundebase og investeringsporteføljen, som var utsatt for økte renter.

Amerikanske myndigheter tvang SVB å stenge påfølgende søndag etter at kundene hadde mistet tiltroen til bankens evne til å ta vare på pengene deres, og forsøkte å ta ut pengene sine samtidig. For å unngå ytterligere panikk garanterte myndighetene alle kundenes innskudd etter kollapsen. De gjorde det samme for Signature Bank som hadde en stor eksponering mot kryptoindustrien, og gikk overende etter et tilsvarende "run" fra kundene. I begge tilfeller var det aksjonærene som måtte ta støyten. Ingen av SKAGENs fond eide aksjer i hverken SVB eller Signature Bank.

Credit Suisse

Påfølgende mandag kom problemene i storbanken Credit Suisse til overflaten. Banken mistet 25 prosent av verdien etter at den største aksjonæren, Saudi National Bank, utelukket at de ville støtte med mer penger. Markedsuroen oppsto da bankens revisor identifiserte "grunnleggende svakheter" i rapporteringen og kontrollmekanismene, som førte til at bankens årsrapport ble forsinket.

Credit Suisse er tilknyttet flere høyprofilerte skandaler, både rundt ledelse og selskapsstyring, med likhetstrekk til det som skjedde med SVB. Det har lagt ytterligere press på verdsettelsen til Credit Suisse over tid. Torsdag 16. mars ble mye av fallet i aksjekursen hentet inn etter å ha forhandlet frem et lån på 50 milliarder sveitsiske franc, i et forsøk på å bedre likviditeten og berolige investorer. Problemene i Credit Suisse har altså ikke bare av ny dato. Ingen av SKAGENs fond eier aksjer i Credit Suisse.

Overdreven smittefrykt

banktabell.JPGProblemene til bankene på begge sidene av atlanteren har ført til frykt og uro for helsen til banksektoren generelt. KBW-indeksen for amerikanske banker har falt rundt 20 prosent på fem dager, og den tilsvarende europeiske indeksen er ned rundt 10 prosent[1]. Dette har hatt innvirkning på de brede aksjemarkedene, både i kraft av indeksenes størrelse (banker utgjør 9 prosent av den globale indeksen og 16 prosent av vekstmarkedsindeksen), og tilliten til det internasjonale finanssystemet.

Generelt er våre fond enten undervektet eller har lik eksponering som sine indekser (se tabellen per 28. februar). Vi tror ikke bankuroen vil ha en smitteeffekt, av flere grunner. For det første er reguleringen av banksektoren betydelig strammere etter finanskrisen i 2008, bankene er dermed langt mer robuste og bedre kapitalisert enn den gang. For det andre er utfordringene til SVB og Credit Suisse spesifikke for de to bankene, snarere enn indikative for svakheter i finanssystemet. Til slutt viser både amerikanske og sveitsiske myndigheters resolutte handlinger at sentralbankene er klare til å trå til om nødvendig.

Vi er trygge på at våre bankposisjoner er godt kapitalisert, ledet av gode ledelsesteam og har sterk selskapsstyring på plass. Dette er en fordel ved aktiv forvaltning; å velge aksjer etter grundige undersøkelser. Vi vil fortsatt holde situasjonen i banksektoren under nøye oppsyn, og holde dere oppdaterte.

Se også investeringsdirektør Alexandra Morris' nylige markedsoppdatering, hvor bankuroen var ett av flere temaer.

Referanse

[1] Euro Stoxx Banks Index

Aksjemarkedet

Hva gjør du når aksjemarkedene faller?

Hva er det som gjør at noen får superavkastning på sparingen sin, og andre får langt mindre? Hva ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjemarkedet

Globale megatrender setter eiendom i sentrum

Eiendom blir en stadig viktigere del av den globale økonomien. 

Hvordan bør du spare nå?

- Det er i perioder som dette du kan legge grunnlaget for god langsiktig avkastning, sier Pål ...

Fem grunner til at du kan ta børsuro med ro

Det er særlig én ting som gjør at du som fondssparer kan ta børsuro og inflasjonsfrykt med ro. Spar ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up