Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

14 min lesing

Les svarene: fondssparing i urolige tider

Krisen rundt Ukraina endrer seg raskt, og heller ikke vi i SKAGEN vet hva som vil skje. Markedene har falt, både på grunn av den militære opptrappingen og på grunn av sanksjonene som verdenssamfunnet har innført. Det er ikke uvanlig at markedene faller, kanskje så mye som mellom 15-20 prosent, men det kan oppleves dramatisk likevel.

- Vi vet fra undersøkelser at de som snakker med en rådgiver oppnår bedre avkastning enn de som ikke gjør det. Derfor oppfordrer vi deg som lurer på noe rundt fondssparingen din til å sende oss spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan, sier Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i SKAGEN.

Les svarene 

Spørsmål om nedsalg i Russland

Hei, dere kom dere for sent ut fond investeringer i Russland. Hvordan vil dette ha innvirkning på utviklingen av f.eks. Skagen Vekst? Er det koblinger her som vi som kunder bør være opmerksom på?

Svar:

Det er riktig at Skagen Vekst har opplevd fall i kurs grunnet eksponering i russiske aksjer. Det er likevel viktig å merke seg at fondet har høy grad av risikospredning, og at den russiske andelen i fondet i prosent ikke var spesielt høy. Per 01. mars utgjør russiske aksjer 0,4% av Skagen Vekst sin totale verdi, hvilket betyr at potensielt fremtidig tap er svært, svært begrenset. Selvfølgelig surt å ha vært med på nedturen i russiske aksjer, men til tross for dette ligger fondet foran sin referanseindeks med 3,69 prosentpoeng hittil i år (per. 2.mars). Skagen Vekst har altså klart seg bedre enn det generelle markedet som det investerer i.  Normalt ville et fall i aksjekurser fra f.eks. Russland bety at om vi avventer situasjonen så kan kursene komme opp igjen. Dessverre er vi i dette meget spesielle tilfellet mer eller mindre blokkert for dette, da vi så fort som mulig vil selge ut av våre russiske posisjoner. I sum: effekten av fallet i russiske aksjer er i stor grad allerede tatt ut. Fremover vil gjenværende aksjer sannsynligvis bidra verken positivt eller negativt.

Spørsmål om å gå ut av markedet

Hei. Ser jeg har fått redusert min portefølje med 40000 kr etter jul. Vurderer å ta ut 100 000 til bank konto en periode. Hva anbefaler dere.? Har tre Fond,Global,Vekst og Kon tiki

Svar:

Fallet du nå opplever er nettopp grunnen til at vi alltid maser om viktigheten av langsiktighet. Hvorvidt du bør selge nå avhenger derfor av når du trenger pengene, og hvorvidt du er fortrolig med din fordeling mellom aksjer (risiko) og renter (mindre svingninger).

Fall som dette er en del av aksjemarkedets natur. Det prosentvise fallet er i skrivende stund ikke noe unormalt. Eksempelvis var fallet større i mars 2020, og med fasit i hånden var det da riktig å beholde sine fond. Enda større avkastning fikk de som var så dristige at de kjøpte litt mer under fallet. Hva som er riktig denne gangen vet vi selvfølgelig ikke. Jeg tror det er en fordel om man i forkant har tenkt gjennom hvordan du ønsker å agere når markedet først faller, og er mentalt forberedt på at dette er en del av det å være investert i aksjemarkedet.

Undersøkelser viser at kunder på sikt får dårligere avkastning enn fondene. Årsaken er at kunder kjøper når himmelen opptrer skyfri og fondskursen allerede har steget. De har også en tendens til å selge på frykt og fondskursen allerede har falt.

Historisk har aksjemarkedet hatt en evne til å belønne den de mest tålmodige av oss. Min beste gjetning er at historien vil gjenta seg.

Spørsmål om Oslo børs vs SKAGENs fond

Hei, Hovedindeksen på Olso Børs har ifølge DN godt kraftig opp de siste dagene. Hvorfor opplever vi et kraftig dropp på Skagen fondene (Vekst A + Kontiki)?

Svar:

Oslo børs er en liten og litt annerledes børs. Som følge av uroen har oljeprisen steget kraftig, hvilket medfører at oljeaksjer med Equinor i spissen stiger. De siste dagene har det vært påfallende ofte at majoriteten av selskapene på Oslo børs har falt, men Oslo børs har likevel steget. De indekstunge selskapene med Equinor i spissen er direkte årsak.

Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å tro at Oslo børs skal forbli uberørt av det som skjer globalt. Tidligere har vi sett eksempler på at Oslo børs har reagert litt i etterkant av globale aksjemarkeder. Ikke minst så vi dette i 2007.

Avslutningsvis minner jeg om at SKAGEN ikke har noe aksjefond som utelukkende investerer på Oslo børs. Det nærmeste vi kommer er SKAGEN Vekst som investerer minst 50 prosent i Norden og 50 prosent globalt. I skrivende stund er SKAGEN Vekst godt foran sin referanseindeks hittil i år.   

Spørsmål om SKAGEN Global og SKAGEN Vekst

På hvilken måte kan Skagen Global og Skagen vekst utfylle hverandre i en portefølje? Er det flere verdiaksjer i Skagen vekst enn i Skagen Global?

Svar:

Veldig bra spørsmål. Nå er vi inne på noe viktig, nemlig å finne fond som utfyller hverandre. SKAGEN Vekst og SKAGEN Global er ulike. Det mest åpenbare er at SKAGEN Vekst investerer 50 prosent i Norden og 50 prosent globalt. I skrivende stund har SKAGEN Global lite nordiske aksjer. Benytter vi Morningstar sin klassifisering av vekst/verdi finner vi at SKAGEN Vekst, til tross for navnet, er klassisk verdiforvaltet. Det har det egentlig vært helt siden fondets oppstart i 1993. Med klassisk verdi mener jeg selskaper som opptrer billig om vi ser på eksempelvis P/E og P/B (pris i forhold til inntjening og bokførte verdier). Det faktum at SKAGEN Vekst har mindre USA-eksponering, undervekt teknologiaksjer, overvekt Oslo børs og fremvoksende markeder bidrar også til at fondet kan omtales som verdi.

Det er svært lite overlapp er det mellom de to fondene. I skrivende stund tror jeg det bare er danske DSV og elektronikkgiganten Samsung som er felles investeringer. SKAGEN Global har en mer konsentrert portefølje som i større grad er innrettet mot store, og ofte kjente selskaper. Selskaper med tydelige konkurransefortrinn.

Felles for begge fondene er lavt fast forvaltningshonorar, høy aktiv andel og bredt mandat. To fond som pga sine ulikheter kan fungere fint i kombinasjon.  

 

Spørsmål om russiske investeringer

Hei, Har vært lojal SKAGEN-kunde i flere år og vært fornøyd med kundeforholdet. Jeg kommer ikke til å realisere gevinsten som er spart opp til tross for svingninger i markedet. Min erfaring er at å holde hodet kaldt lønner seg - på sikt. Jeg lurer på hva standpunktet til SKAGEN kommer til å være mtp Russland/Ukraina situasjonen. Kommer SKAGEN til å satse/investere i Russland fremover?

Svar: 

Hei - i dag har vi besluttet å ekskludere alle russiske investeringer. Som følge av tragedien som utspiller seg i Ukraina vil SKAGEN fra nå fryse alle russiske investeringer i fondene, og selge seg ut av Russland. Du kan lese mer om beslutningen her

Spørsmål om krise i aksjemarkedet

Korleis skal eg forholda meg til denne krisa som me er oppi no? Skal eg berre forholda meg rolig eller selja ?

Svar:

Situasjonen i Ukraina går fra vondt til verre, og den humanitære krisen og prøvelsene de går gjennom er enorme. For aksjemarkedet er situasjonen litt annerledes. Det russiske og ukrainske markedet er små i verdenssammenheng, så med mindre ting eskalerer videre bør situasjonen ha begrenset effekt på det globale aksjemarkedet. Markedet har sannsynligvis allerede priset inn situasjonen vi nå opplever. Om du bør selge avhenger derfor primært av din fortsatte sparehorisont på kapitalen. Trenger du f.eks. pengene i løpet av det neste året kan det uavhengig av denne situasjonen være riktig å sikre kapital. Sover du dårlig om natten når du vet at pengene dine kan svinge fra dag til dag? Hvis svaret er ja er kanskje ikke aksjefond riktig investeringsobjekt for deg. Store svingninger i fondskursene er noe man må akseptere vil skje i perioder. Generelt vil man sannsynligvis komme best utav det ved å tenke langsiktig og ikke forsøke å tilpasse seg markedssvingningene. Vår generelle anbefaling er altså å ha is i magen og sitte rolig dersom man har mulighet til det.

Spørsmål om å bytte fond

Når lønner det seg å bytte fond? Investeringen min er redusert ca 10% siden 31.des.2021

Svar:

SKAGEN anbefaler alle sine kunder å ha en diversifisert portefølje hvor man sprer investeringene utover flere fond. På den måten har man flere ben å stå på dersom ett fond skiller seg negativt ut i en periode. Nå vet ikke jeg hvilket fond du har, men la oss si at du har SKAGEN Global. Verdt å merke seg er at SKAGEN Global hadde et meget sterkt år i 2021, så selv om utviklingen hittil i år er negativ så er dette innenfor hva vi kan kalle normale svingninger i et aksjefond. Du har fremdeles god avkastning i fondet det siste året og fra årene før det. For å finne ut om du bør gjøre en endring i din portefølje anbefaler jeg at du tar kontakt med en rådgiver i SKAGEN som kan hjelpe deg. Det er både gratis og uforpliktende.  

Spørsmål om mellomlang sparehorisont

Hei! Jeg har nylig mottatt en bonus og lurer på hvordan jeg best kan forvalte denne i dagens marked. Jeg har sansynligvis en relativt kort horisont på 2-3 år. Har fra før et beløp i SKAGEN høyrente, men ser at dette knapt gir avkastning over å ha pengene i banken (forventet siden det kun er et rentefond, men ref. kort horisont var det ansett som beste løsning). Hva tenker dere? For risikabelt med et kombinasjonsfond? Noe i aksjefond og noe i høyrente? Bare la beløpet stå i banken? Takk!

Svar:

Dette var et ganske konkret spørsmål, men uten mer informasjon rundt din situasjon blir det vanskelig å gi konkrete råd. Generelt kan jeg nevne at en sparehorisont på 2-3 år isolert sett åpner for investering i kombinasjonsfond med lav grad av aksjer, eller rene rentefond. Å la kapitalen stå og samle støv på bankkonto vil jeg påstå er unødvendig. Men, det er andre parametere som også spiller inn når vi anbefaler hvilke fond som kan være riktige for deg. Her er nok det beste å prate med en rådgiver i Skagen som kan gi deg konkret råd om hvordan du bør sette sammen en fornuftig fondsportefølje. Rådgivning i Skagen er både gratis og uforpliktende.

Spørsmål om spareavtale

Lønner det seg å kjøpe fond no, eller vente til det blir bedre tider ? Om man har månenli inskudd fast, er det da lønnsomt å ta et mindre beløp da?

Svar:

En spareavtale gjør jobben sin best i urolige perioder. Avtalen er ment å kjøpe fondsandeler jevnt og trutt i både opp- og nedgangstider. Derfor er det spesielt viktig å la den fortsette når aksjene er billige, ikke bare mens prisene stiger. Har du langsiktig sparehorisont og månedlig overskuddslikviditet vil kanskje en økning i sparebeløpet vise seg å være beste løsning.

Spørsmål om plassering av arv

Jeg har en arv, ca 1mill, jeg ville plassere i fond. 5-7år perspektiv. Bør jeg vente 1mnd eller 2?

Svar:

Din sparehorisont på 5-7 år åpner isolert sett for eksponering i aksjefond. Aksjemarkedet vil nok kunne være turbulent den neste tiden så da har man i hovedsak to inngangsstrategier: 1. "Alt på en gang": Denne strategien sikrer deg umiddelbar deltakelse i markedet. Det kan saktens vise seg at markedet faller ytterligere, men med sparehorisont 5-7 år har man likevel gode forutsetninger for å hente inn tapet og ende opp med positiv gevinst. Erfaringsmessig ser vi at "tid i markedet" slår "timing av markedet". 2. "Gradvis inngang": Her deler man opp investerbar sum i mindre bolker som man fordeler med visse intervaller til man er ferdig fullinvestert. Målet her er å akseptere at man ikke treffer bunnen av markedet, men å oppnå en forhåpentligvis god gjennomsnittskurs. Det er andre parametere enn sparehorisont som spiller inn når man skal sette sammen en fondsportefølje så ta gjerne kontakt med en rådgiver for å få tilpasset rådgivning for din situasjon.

Spørsmål om å kjøpe fond nå

Jeg har ikke tenkt å selge fond pga Ukraina-krisen. Jeg har faktisk tenkt å kjøpe. Er det smart eller dumt? Bør jeg vente litt?

Svar:

Dette er en problemstilling vi får hver gang markedet opplever en knekk. I det korte bildet er det vanskelig å si hvor børsene er på vei, men det vi kan si er at markedet sannsynligvis har priset inn situasjonen slik den ser ut i dag. Dersom det ikke skjer en videre eskalering av situasjonen kan det godt vise seg at dette er et gunstig tidspunkt å kjøpe seg inn på. Som alltid forutsetter det langsiktig sparehorisont (5 år + for aksjefond) og en aksept for fortsatt store svingninger.

 

Spørsmål om sparehorisont

Jeg er inneforstått med svingninger og fall relatert til situasjonen i Ukraina. Hvor lang sparehorisont må jeg påregne for at fall i verdi hentes inn?

Svar:

Det er vanskelig å svare helt konkret på. Markedet er raskt ute med å prise inn usikkerhet i markedet. Når usikkerheten slår til ser vi ofte at markedet stiger igjen etter relativt kort tid. Det verste for markedet er altså usikkerheten, ikke selve hendelsen. Selv om det som skjer nå er dypt tragisk for Ukrainia er markedet ofte kjapt ute med å tilpasse seg nye omgivelser, så det trenger ikke ta spesielt lang tid før markedet henter inn fallet med mindre situasjonen eskalerer videre. Unntak er det alltid, eksempelvis perioden 2000-2003. Ikke nok med at IT-bobla sprakk i mars 2000, men 9/11 inntraff året etter og deretter fikk vi Enron-skandalen. Mens børsfallet i år 2000 tok lang tid å hente inn er Covid-fallet i mars 2020 eksempel på det motsatte.

Spørsmål om SKAGEN Global

Jeg har aksjer i Skagen Global. Ville du anbefaler å flytte pengene til en annen fond?

Svar:

SKAGEN Global er et globalt fond med mandat til å investere i selskaper fra hele verden. Det forutsetter som vanlig at man har lang sparehorisont og tåler å se at verdiene i perioder kan svinge. Porteføljeforvalterne i fondet gjør daglig vurdering på hvilke selskaper de ønsker å være investert i. Vi pleier å omtale SKAGEN Global som "grunnsten" i en portefølje. Med andre ord kan fondet gjerne være største posisjon, men det er også rasjonelle argumenter for å kombinere SKAGEN Global med et fond nummer 2 eller 3. Velg da gjerne et fond som utfyller ditt SKAGEN Global.

Spørsmål om pengebehov om kort tid

Jeg trenger penger om ca 3 mnd for å delfinansiert en leilighet sammen med min sønn. Bør jeg ta ut penger nå?

Svar:

3 mnd. er veldig kort sparehorisont i aksjefond. Du bør sterkt vurdere å sikre kapitalen du trenger for å finansiere boligkjøpet. Dette generelle rådet gjelder helt uavhengig av situasjonen i Ukraina.

Spørsmål om hva bør jeg gjøre nå?

Hei.Lurer på hva som anbefales i forhold til mine fond nå, for å unngå for mye tap.Evnt bytte fond ,omrokering i fondene, evnt andre råd. 

Svar:

En godt spredd portefølje er nok veien å gå også fremover. Unngå å samle kapitalen i ett fond; spre risiko. Den høye oljeprisen er et eksempel på en faktor som kan smitte over i andre bransjer og til andre børser, men dette er vanskelig å forutse.  En langsiktig strategi kombinert med en diversifisert portefølje pleier å være beste oppskrift for avkastning over tid. Nervøsitet er sjeldent en god grunn til å gjøre endringer på en veldiversifisert portefølje, gitt at tidshorisonten fortsatt er lang.

Spørsmål om lang sparehorisont

Kan jeg bare ta det med ro når jeg har en sparehorisont på 20 år?

Svar: Med en så flott horisont har vi historisk støtte for å svare ja. Basert på horisonten ville jeg sågar vurdert å betrakte urolige markeder som en mulighet. Det vil si kjøpe litt mer når aksjemarkedet opptrer urolig. Dessverre opplever vi at mange gjør motsatt. Kjøper mer når himmelen er skyfri og fondskursen allerede har steget og motsatt.

Spørsmål om Sberbank

I januar rapporten står det at Kon Tiki solgte seg ut av Sberbank. Stemmer dette? Hvilke posisjoner gjenstår i dag?

Svar:

Hei, her har det ulykkeligvis sneket seg inn en feil i den norske oversettelsen av månedsrapporten. Det korrekte er at det var et markedsmessig nedsalg i Sberbank, ikke at forvalter i SKAGEN Kon-Tiki solgte seg ut. Her finner du en fullstendig oversikt over alle fondets posisjoner.

Aksjemarkedet

Hva gjør du når aksjemarkedene faller?

Hva er det som gjør at noen får superavkastning på sparingen sin, og andre får langt mindre? Hva ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjemarkedet

Globale megatrender setter eiendom i sentrum

Eiendom blir en stadig viktigere del av den globale økonomien. 

Hvordan bør du spare nå?

- Det er i perioder som dette du kan legge grunnlaget for god langsiktig avkastning, sier Pål ...

Fem grunner til at du kan ta børsuro med ro

Det er særlig én ting som gjør at du som fondssparer kan ta børsuro og inflasjonsfrykt med ro. Spar ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up