Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Markedsoppdatering: En rød februar på mange måter

Den humanitære katastrofen i Ukraina ble et faktum i løpet av få dager i slutten av februar. Måneden vil for alltid bli husket som begynnelsen på stor menneskelig lidelse for Ukrainas befolkning. Det virker kanskje merkelig å rapportere om utviklingen i SKAGENs fond mot denne bakgrunnen, men vi mener det er viktig å gi korrekt og relevant informasjon til kundene våre i urolige tider.

Tøff start på året

Evnen og mandatet til å lete etter undervurderte selskaper i ulike globale markeder er en av flere fordeler for en global investor som SKAGEN. Den åpenbare ulempen er at noen ganger er disse selskapene i aksjemarkeder med uforutsigbar og høy risiko, det har vist seg flere ganger med det russiske aksjemarkedet.

Både SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst hadde eksponering mot det russiske aksjemarkedet da krigen brøt ut. Siden Moskvabørsen ble stengt nesten umiddelbart etter invasjonen benytter vi såkalt Fair Value Pricing. De russiske posisjonene er skrevet ned til null, og vil bli solgt så snart det er praktisk mulig. I tillegg er det en forutsetning at vi vet hvem kjøperne faktisk er.

Prisen på råvarer som olje og gass har skutt i været, i tillegg til flere viktige metaller. Konsekvensene av historisk strenge sanksjoner har en stor påvirkning på sentrale finans- og råvaremarkeder, og kan bety nye sjokk i de globale aksjemarkedene. Situasjonen i aksje-, rente- og råvaremarkedene er fortsatt uoversiktlig og vi anbefaler alle andelseiere å ikke gjøre forhastede endringer i sine porteføljer.

Rød februar

Samtlige av SKAGENs aksjefond gikk i minus i februar, men tre av fem leverte avkastning på linje med eller bedre enn sine referanseindekser. SKAGEN Focus, SKAGEN m2 og SKAGEN Vekst gjorde det bra relativt sett, mens for SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki ble det en rød måned på flere vis.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki opplevde at verdien på de russiske posisjonene nærmest falt over natten. I slutten av måneden kom beskjeden om at på grunn av den russiske invasjonen i Ukraina vil SKAGEN ekskludere alle russiske verdipapirer i porteføljene. Konsernbeslutningen betyr at SKAGEN Kon-Tiki dermed vil selge sine russiske selskaper når det igjen blir mulig.

Sanksjonene som USA og EU har innført mot Russland har hatt en umiddelbar innvirkning på tilgangen på flere viktige råvarer. Det har ført til at fondets posisjoner i kobberprodusenter som Turquoise Hill og Ivanhoe Mining steg i februar, og det samme gjelder for det kinesiske energiselskapet CNOOC.

I løpet av februar investerte forvalterne i chilenske Quinenco, som gir en billig eksponering mot det sterke markedet for containerfrakt, via eierskapet i Hapag-Loyd. I tillegg kom det ledende kosmetikkselskapet Cosmax inn i porteføljen. På salgssiden finner vi VinaCapital Vietnam Opportunity Fund som har skapt gode resultater for fondet.

I februar fikk SKAGEN Kon-Tiki en avkastning på -10,9 prosent mot referanseindeks -4,3 prosent. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år er 3,0 prosent, mot 8,0 prosent for indeks.

Les månedsrapporten (på norsk)

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst ble også direkte påvirket av krigen i Ukraina gjennom eierskapet i russiske Sberbank og Gazprom. Også disse to posisjonene er skrevet ned til null etter at SKAGEN besluttet å ekskludere alle russiske selskaper. Samtidig har andre posisjoner i porteføljen hatt solid utvikling på grunn av kraftig prisøkning på råvarer, som det kinesiske energiselskapet CNOOC.

Blant de gode bidragsyterne i måneden var Wilhelm Wilhelmsen, og forvalterne kjøpte seg også inn i energiselskapet Vår Energi, hvor forvalterne ser muligheter for gode utbytter til aksjonærene.

Nylig kunngjorde forvalterteamet at en av forvalterne i SKAGEN Vekst slutter for å forvalte egen formue. Alexander Stensrud slutter etter 14 år i SKAGEN, mens hovedforvalter Søren Milo Christensen fortsetter.

I februar falt SKAGEN Vekst med 4,8 prosent, på linje med indeksen. På fem års horisont har SKAGEN Vekst gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 10 prosent mot 12,3 for indeksen.

Les månedsrapporten

SKAGEN Global

SKAGEN Global klarte ikke å slå referanseindeksen i februar. Fondet har ingen russiske selskaper i porteføljen, men ble likevel påvirket av børsuroen og sanksjonene som er innført mot Russland i en størrelsesorden verden aldri tidligere har sett.

Det var tross det flere positive innslag i porteføljen i måneden. Den beste bidragsyteren var medisinteknikkselskapet Edwards Lifesciences. Selskapet produserer avansert utstyr for behandling av hjerte- og karsykdommer. Det amerikanske programvareselskapet Intuit hadde en tøff måned på Nasdaq-børsen og var månedens dårligste bidragsyter.

I februar falt SKAGEN Global 6,1 prosent mot 3,9 prosent for indeksen. Siste fem år har fondet gitt 13,3 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mot indeksen 12,5 prosent.

Les månedsrapporten (på norsk)

SKAGEN m2

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 slapp ikke unna de negative følgende av Ukraina-krisen, men ble noe mindre påvirket enn våre øvrige aksjefond. Fondet har eierposisjoner i flere motstandsdyktige eiendomssegmenter, for eksempel helse- og omsorg og minilagersegmentene. Posisjonene i ulike boligsegmenter er også vel posisjonerte til å stå imot det økte inflasjonstrykket gjennom inflasjonsjusterte leieinntekter.

SKAGEN m2 fikk -3,5 prosent avkastning i februar, mot -4,2 prosent for referanseindeksen. På fem års horisont har fondet gitt 9,5 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, til sammenligning med 5,1 prosent for indeksen.

Beste bidragsyter i måneden var amerikanske Paramount Group, som fikk et oppkjøpstilbud med en budpremie på 29 prosent. Deretter fulgte japanske Keihanshin Building, som driver innen datasentre og kontorbygninger. Dårligere gikk det for Self Storage Group. Far East Consortium  ble solgt helt ut av porteføljen.

Les månedsrapporten

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus har klart seg godt så langt i den urolige perioden vi har vært igjennom. I februar oppnådde fondet en avkastning på -0,7 prosent mens indeksen falt tilbake 3,9 prosent. Siste fem år har fondet gitt 10,4 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, mot indeksen 12,5 prosent.

Månedens beste bidragsyter i februar var kaliumprodusenten K+S som har de fleste av sine konkurrenter i Russland og Ukraina. Det har gitt en kraftig prisøkning på kalium. Også gullprisen har steget i måneden, som har gitt godt utslag for gruveselskapet Endeavour Mining. Fondet fikk også et oppkjøpstilbud på den amerikanske regionbanken First Horizon, med en budpremie på over 30 prosent. Forvalterne solgte posten siden selskapet nådde kursmålet.

I den svakere enden finner vi selskaper som Vitesco og bildelprodusenten Faurecia, som begge ble rammet for frykt for problemer i leverandørkjeden på grunn av krigen i Ukraina. Forvalterne reduserte posisjonen i Commerzbank etter en omvurdering av selskapet, og solgte seg helt ut av japanske Aichi Bank etter en sterk utvikling for aksjen.

Den brasilianske sukker- og etanolprodusenten Sao Martinho er et nytt selskap i porteføljen, som ifølge forvalterne er en svært undervurdert aksje, særlig med tanke på selskapets kontantstrøm og inntjeningsevne på mellomlang sikt.

Les månedsrapporten

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up