Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Hva skjedde i aksjemarkedene i tredje kvartal?

De fleste selskapene fortsetter å levere gode resultater til tross for makro- og geopolitisk støy og svakere økonomiske utsikter. Sentralbankene i USA, Europa og Asia har fanget opp signalene og senket rentene i håp om at det kan lette handelsspenningene på kort sikt. Rentesenkningene tolkes også som et tegn på at den økonomiske oppgangen vi har hatt siden finanskrisen nå nærmer seg slutten. Det er flere tegn som indikerer at toppen er nådd for denne gang, amerikansk 10 års yieldkurve snudde i løpet av kvartalet og falt under 2 års yieldkurve. Dette fenomenet har skjedd foran hver resesjon siden 1975.

graf almo q3.pngSpriket i avkastning mellom de utviklede markedene og vekstmarkedene ble stadig mer tydelig i løpet av kvartalet (se grafen). Investorkapital har flyttet seg fra aksjer som oppfattes som høy risiko til såkalte trygge havner – det skjedde på samme tidspunkt i fjor. Store pengepolitiske og finanspolitiske virkemidler bidrar til større optimisme for vekstmarkedsselskaper og aksjonærer, men fortsatt handles vekstmarkedsindeksen MSCI EM til 30-40 prosent rabatt sammenlignet med globalindeksen MSCI World, målt etter inntjening og bokførte verdier*.

Et blandet kvartal

Våre fond hadde ulikt hell i dette markedet. Best absoluttavkastning kom fra SKAGEN Global som avsluttet kvartalet nær tre prosentpoeng foran referanseindeksen, og ligger nå solid foran indeks hittil i år, 12 siste måneder og på 3 års sikt. Mye av fondets gode avkastning stammer fra de amerikanske selskapene i porteføljen, som utgjør ni av de ti beste bidragsyterne i kvartalet.

Eiendomsfondet SKAGEN m2 var vårt beste fond med tanke på relativ avkastning. Fondet endte kvartalet fire prosentpoeng foran indeks, og ligger også foran indeks på 1 år, 3 år og fem års horisont. Den viktigste aktiviteten i kvartalet var å kjøpe seg mer opp i selskapet Hembla. I løpet av september kom det et bud på den svenske boligoperatøren som hadde positiv effekt på kursen. Hembla er nå fondets største post og en av de mest fremgangsrike investeringene i fondets historie.

Resultatene til de øvrige aksjefondene var mer skuffende. Makroøkonomisk motvind i vekstmarkedene, særlig fra sykliske bransjer, påvirket SKAGEN Kon-Tiki. Fondet endte bak referanseindeksen i kvartalet. Det var særlig fondets eksponering mot energi- og råvaresektoren som bidro til mindreavkastningen, men forvalterne anslår en 50 prosents oppside i porteføljen og er derfor optimistiske på sikt. Det samme gjelder for det konsentrerte globalfondet SKAGEN Focus som har en portefølje av svært rabatterte men attraktive selskaper som foreløpig ikke er oppdaget av det bredere markedet.

For SKAGEN Vekst var det energisektoren som ga problemer i tredje kvartal. Oljeservice og LNG var de største negative bidragsyterne. For skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight var det økonomisk usikkerhet og lavere risikovilje som fortsatte å prege aktivistinvestorene. Til tross for positiv utvikling i porteføljen og pågående selskapsendringer havnet fondet bak indeks i kvartalet.

Verdifokus

Verdsettelsen av selskaper er fortsatt lav, særlig innen industri, energi og finans, hvor multiplene ligger på samme nivå som under finanskrisen. Det motsatte gjelder for vekstselskaper i teknologi, hvor kvalitetsselskaper nå handles til historisk høye priser. Med et rekordstort verdsettelsesgap mellom verdi- og vekstaksjer var det interessant å observere en tydelig og etterlengtet vending mot verdiaksjer mot slutten av tredje kvartal. Vi mener det er fortsatt potensial for videre meravkastning fra verdiaksjer i tiden fremover, når markedene får en ny bølge av stimulanser fra sentralbankene for å møte trusselen for en mulig global resesjon.

Fjerde kvartal i fjor var spesielt volatilt og det er på sin plass å forvente mer urolige markeder ettersom økende økonomiske, politiske og regulatoriske utfordringer dukker opp. Vi fortsetter å bruke vår investeringsfilosofi hvor vi utnytter mulighetene for å investere i feilprisede kvalitetsselskaper. Vi er klare for en spennende avslutning på året og jeg ser frem til å holde dere oppdatert på utviklingen.

 

*Kilde: Bloomberg (MSCI World P/E 18.6x, P/B 2.4x; MSCI EM P/E 13.3x, P/B 1.5x)

Aksjemarkedet

Hva gjør du når aksjemarkedene faller?

Hva er det som gjør at noen får superavkastning på sparingen sin, og andre får langt mindre? Hva ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjemarkedet

Globale megatrender setter eiendom i sentrum

Eiendom blir en stadig viktigere del av den globale økonomien. 

Hvordan bør du spare nå?

- Det er i perioder som dette du kan legge grunnlaget for god langsiktig avkastning, sier Pål ...

Fem grunner til at du kan ta børsuro med ro

Det er særlig én ting som gjør at du som fondssparer kan ta børsuro og inflasjonsfrykt med ro. Spar ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up