Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

7 min lesing

Første kvartal: I krigens skygge

Den tragiske krigen og de umenneskelige lidelsene den ukrainske befolkningen lever under preger både nyhetsbildet og markedene. Første kvartal 2022 står i skarp kontrast til hvordan markedene og fondene avsluttet fjoråret. Den vestlige verden har reagert nærmest unisont på krigsutbruddet og pålagt historisk strenge sanksjoner mot Russland. Moskvabørsen stengte ned kort tid etter krigsutbruddet og har vært stengt for handel for vestlige investorer siden.

I tillegg har økende inflasjon for alvor preget stemningen blant investorene etter at flere sentralbanker nå signaliserer økte renter og færre støttetiltak fremover. Overskriftene kan gi inntrykk av at det ser helsvart ut, men det er muligheter også. Tre av SKAGENs fem aksjefond leverte meravkastning i første kvartal, til tross for at både utviklede og vekstmarkeder møtte motvind.

SKAGEN Global

SKAGEN Global havnet bak sin referanseindeks i første kvartal. Det er ikke helt overraskende å se fondet falle noe tilbake etter solide resultater i 2021. I første kvartal falt fondet 12,5 prosent, mot 6,2 prosent for referanseindeksen MSCI AC. På 10 års sikt har fondet gitt 12,9 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mot 14,8 for indeksen.

Bidragsytere

SKAGEN Globals tre beste bidragsytere målt i absolutte tall var Canadian Pacific, Munic Re og Brown & Brown. Jernbaneoperatøren Canadian Pacific har både prissettings- og motstandskraft i et usikkert makromiljø. Det tyske forsikringsselskapet Munic Re dro nytte av et relativt ryddig kvartal og markedsrotasjon, mens den amerikanske forsikringsmegleren Brown & Brown kunngjorde gode tall og gjorde et strandhugg i Europa gjennom oppkjøpet av det UK-baserte selskapet Global Risk Partners.

Fondets tre dårligste bidragsytere var Estée Lauder, Home Depot og Intuit. De to førstnevnte falt etter å ha tatt gevinst etter et svært godt fjorår. I tillegg er det økende frykt for press på den tilgjengelige inntekten til forbrukerne. Når det gjelder Intuit falt selskapet som følge av en større markedsrotasjon uten selskapsspesifikke årsaker.

SKAGEN Kon-Tiki

På grunn av SKAGEN Kon-Tikis eksponering mot Russland, ga fondet lavere avkastning enn indeksen MSCI Emerging Markets i februar, men i mars viste porteføljen at den er robust og leverte bedre avkastning enn indeks. Fondet gikk tilbake 11,8 prosent i første kvartal, mot 7,8 prosent tilbakegang for indeksen. På 10 års horisont har 20-årsjubilanten SKAGEN Kon-Tiki gitt 5,4 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot 7,9 prosent for indeksen.

Ved inngangen til mars besluttet SKAGEN å ekskludere russiske selskaper fra investeringsuniverset. Moskvabørsen har nå  åpnet for handel, men det er fortsatt restriksjoner for utlendinger. Det innebærer at vi ikke får selge aksjene våre. SKAGEN Kon-Tikis russiske porteføljeselskaper er nå skrevet ned til 0, det betyr at disse postene var de største negative bidragsyterne i kvartalet, og også at det ikke lenger er noen nedsiderisiko knyttet til disse porteføljepostene.

Bidragsytere

Blant kvartalets beste bidragsytere finner vi selskaper som har dratt nytte av økte råvarepriser. Kobberprodusenten Turquoise Hill har ikke bare steget på grunn av økte kobberpriser, i tillegg leverte Rio Tinto et kontantbud på de gjenværende 49 prosentene av selskapet de ennå ikke eier. Kinesiske CNOOC som driver med utvikling, produksjon og salg av råolje og gass fikk også merke de økte energiprisene. To nye selskaper kom inn i porteføljen i løpet av kvartalet. Cosmax er den globale lederen innen kosmetikkutvikling og -produksjon, og har sterk vekst som følge av digital merkevareutvikling, særlig i Kina. I tillegg har det chilenske holdingselskapet Quinenco allerede bidratt positivt til porteføljen. Selskapet gir oss tilgang til det sterke markedet for containerfrakt gjennom eierskapet i Hapag-Loyd, til solid rabatt.

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 klarte seg relativt bra gjennom det urolige førstekvartalet. Høyt inflasjonstrykk er som regel gode nyheter for eiendomsbransjen, siden det gir en delvis beskyttelse i form av inflasjonsjusterte leieinntekter. SKAGEN m2 har hatt en god start på året i relative termer. I første kvartal har fondet falt tilbake 3,8 prosent mens indeksen MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD har falt 6,0 prosent. For mars isolert har SKAGEN m2 hatt en fremgang på 3,6 prosent, 0,6 prosentpoeng bedre enn indeksen. Fondet har ikke vært i drift i 10 år ennå, men siden start har fondet gitt 11,1 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, greit foran indeksen som har gitt 10,5 prosent i samme periode.

Bidragsytere

Etter et svakt fjorår ligger den brasilianske logistikkoperatøren LOG på topp blant bidragsyterne i kvartalet. Høyt oppe ligger også kontorselskapet Paramaount Group som fikk et oppkjøpsbud fra et private equity-firma i perioden. Budet ble vurdert for lavt og ble forkastet.

Den største negative bidragsyteren i kvartalet var den nederlandske logistikkoperatøren CTP. Selskapet har en rekke eiendommer i Øst-Europa, nær Ukraina, og investorene solgte seg ut da krigen brøt ut.

Det globale eiendomsmarkedet er fortsatt lavt priset, og forvalterne holder et særlig øye med de asiatiske og europeiske markedene. Investorer er i ferd med å få opp øynene for eiendom som en del av porteføljen med økende inflasjon og rentenivå.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus har gjort det bedre enn det generelle markedet hittil i år. Fondet investerer i sine aller beste ideer, gjerne i små- og mellomstore selskaper globalt. I første kvartal ga det et fall på 1,7 prosent, mens indeksen MSCI All Country World Index gikk tilbake 6,2 prosent. Siden starten i 2015 har SKAGEN Focus gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,8 prosent mot indeksen 11,4 prosent.

Invasjonen i Ukraina forsterket et allerede sterkt inflasjonspress i markedet, og den amerikanske sentralbanken Fed har trolig seks-syv renteøkninger foran seg.

Bidragsytere

Flere av de beste bidragsyterne i kvartalet dro nytte av høyere råvare- og energipriser. Posisjonen i nikkelprodusenten Vale Indonesia ble trimmet noe ned etter at selskapet nærmet seg kursmålet. Selskapet K+S produserer bestanddeler til gjødsel og var en av vinnerne i perioden. Det koreanske forsikringsselskapet DB Insurance var også en god bidragsyter i kvartalet.

På den andre siden finner vi de to produsentene av bildeler, nemlig tyske Vitesco og den franske produsenten av bilinteriør Faurecia. Selskapene blir tydelig rammet av usikkerheten knyttet til leveranser av nye biler fremover.

Forvalterne har kjøpt seg inn i flere nye poster i løpet av kvartalet, blant annet kjøretøyprodusenten Iveco, i tillegg til flere selskaper innen råvare-segmentet.

SKAGEN Vekst

Som for de fleste andre fond ble det en svak start på året for det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst. Etter at alle russiske aksjer ble ekskludert fra SKAGENs porteføljer, ble verdien av tre russiske selskaper i porteføljen nedskrevet til 0 innen utgangen av kvartalet. Gode resultater i fondets finans- og råvareselskaper veide opp for tapet fra de russiske aksjene.

SKAGEN Vekst oppnådde bedre avkastning enn indeksen MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic i kvartalet, med en tilbakegang på 6,6 prosent mot -8,8 prosent for indeksen. De siste 10 årene har SKAGEN Vekst gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 10,3 prosent, mens indeksen har gitt 13,7 prosent til sammenligning.

Bidragsytere

De beste bidragsyterne til fondets avkastning var alle råvare-relaterte selskaper. Kinesiske CNOOC dro nytte av økte olje- og gasspriser, og kunngjorde også en rekke aksjonærvennlige tiltak med tilbakekjøp av aksjer. Energiselskapet Shell fikk også vind i seilene med de høye olje- og gassprisene. Og det svenske gruveselskapet Boliden var også blant vinnerne på grunn av økte råvarepriser i perioden.

De største negative bidragsyterne var ikke overraskende de tre russiske selskapene Sberbank, Gazprom og Segezha. Det er foreløpig ikke mulig å selge aksjene i dagens marked.

Blant de nye selskapene i porteføljen finner vi det nye norske olje- og gasselskapet Vår Energi. Forvalterne liker den aksjonærvennlige tilnærmingen til selskapets ledelse. Selv med mer normale priser vil selskapet kunne gi en attraktiv kontantstrøm og solide utbytter.

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up