Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

– Det som skjer i aksjemarkedet nå, har bare hendt to ganger de siste 100 årene.

1. oktober 2018

Et av landets mest tradisjonsrike fondshus, SKAGEN Fondene, tar i disse dager en rekke fornyingsgrep. Blant annet utvider de tilbudet til kundene med seks hundre eksterne fond, samtidig som de lanserer en unik løsning for anbefaling av enkeltfond

Samtidig som mye blir nytt, er grunnsteinen for det Stavanger-baserte selskapet uendret fra oppstarten for 25 år siden.

– SKAGENs investeringsfilosofi går ut på at vi ser etter verdiaksjer, og den har gitt oss fantastiske resultater. Strategien har vært uendret i 25 år, sier SKAGEN Fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris.

Det er denne tilnærmingen til aksjemarkedet som har gitt SKAGEN de uovertrufne resultatene som selskapet kan vise til historisk i norsk sammenheng. 

Det er også denne investeringsfilosofien som har gjort at SKAGEN, i likhet med andre forvaltere som satser på verdiinvesteringer, har slitt i motbakke de siste par årene.

– Det er flere ulike faktorer som tynger verdiaksjer akkurat nå, og som påvirker fond med verdibasert investeringsfilosofi, påpeker Morris.

Hun trekker frem det historisk lave rentenivået, fremveksten av globale teknologikjemper som Google og Facebook, samt den sterke fremveksten av indeksfond.

Det er likevel uaktuelt å endre kurs. 


– Sammenlignet med andre investeringsstrategier, viser all historikk at verdiinvestering vil ha en høyere avkastning i markedet over tid, sier investeringsdirektøren.

 

Rigger seg for comeback

Faktisk er det kun tre ganger de siste 100 årene at verdiaksjer har gitt en lavere 10-årsavkastning enn aksjer som betegnes som vekstaksjer.

  • Den første perioden var i nedgangstidene på trettitallet.
  • Den andre kom rett før dotcom-boblen sprakk ved årtusenskiftet.
  •  Og nå er vi inne i den lengste perioden som er målt der verdiaksjer gjør det svakere enn vekstaksjer.


Morris forteller at overskuddene fra verdiselskapene har stått nesten stille de siste årene. De bakenforliggende årsakene er sammensatt, men hun ser tre store faktorer som alle er med på å bidra:

  • Kunstig stimuli av markedene fra verdens store sentralbanker i form av unormalt lave renter. 
  • Svært lavt rentenivå i en lang periode.
  • Vekstselskapenes bruk av enorme summer på tilbakekjøp av egne aksjer, særlig i USA.
  • Fellesnevneren for alle disse tre faktorene, er at det kan endre seg raskt. Man ser for eksempel nå at sentralbankene gradvis trekker seg tilbake fra denne stimulipolitikken, og øker renten forsiktig.

– Vi vet ikke eksakt når markedet for verdiinvesteringer kommer tilbake, og vi kan ikke time det.


– Det vi kan gjøre, er å være best mulig rigget for når det skjer, sier Morris.

 

Back to basics

Å være godt forberedt, innebærer også å ha det riktige teamet for jobben. Samtidig som verdiaksjer har slitt i et utfordrende økonomisk klima de siste årene, har SKAGEN opplevd et generasjonsskifte hos sine fondsforvaltere.

Morris ser et tydelig før og nå-skille i det hele. 

Det er noe helt annet å forvalte et fond som suser på en global medgangsbølge, og det å forsvare en investeringsstrategi som ikke innfrir i øyeblikket.

– Jeg tror at vi hadde det for bra. Kanskje vi ikke var tilstrekkelig åpne for noen av de store trendendringene som den digitale hverdagen medfører.


Nå har hun fått en tydelig struktur på forvalterteamet med inndeling i mindre grupper enn før og med tydeligere mandat som grunnlag for sine investeringer.

– Nå er det et stabilt, engasjert og kunnskapssøkende team, slår Morris fast.

– Vi kan ikke gjøre noe med markedet, vi er bedre stilt enn vi var og godt forberedt for en ny god periode for verdiaksjer. Det er back to basics og en optimistisk forventning til fremtiden.

Aksjemarkedet

Hva gjør du når aksjemarkedene faller?

Hva er det som gjør at noen får superavkastning på sparingen sin, og andre får langt mindre? Hva ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjemarkedet

Globale megatrender setter eiendom i sentrum

Eiendom blir en stadig viktigere del av den globale økonomien. 

Hvordan bør du spare nå?

- Det er i perioder som dette du kan legge grunnlaget for god langsiktig avkastning, sier Pål ...

Fem grunner til at du kan ta børsuro med ro

Det er særlig én ting som gjør at du som fondssparer kan ta børsuro og inflasjonsfrykt med ro. Spar ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up