Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

8 min lesing

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

Etter et rekordsterkt første kvartal var det ikke uventet at aksjemarkedene opplevde en kjøligere måned. På bare noen uker endret markedssentimentet seg radikalt. Fra antydninger om opptil seks rentekutt i USA før årets slutt, til nåværende spådommer om at det kanskje ikke blir noen rentekutt i det hele tatt. Riksbanken i Sverige har senket renten for første gang på åtte år, mens det i Norge diskuteres en mulig økning til høsten. Det er markante svingninger i markedet, og som investor gjør man klokt i å ikke ta forhastede beslutninger.

Den siste månedens hendelser underbygger viktigheten av langsiktighet, tålmodighet og ikke minst mot til å gå mot strømmen. Aksjefondet SKAGEN Vekst utmerket seg spesielt i april med en overavkastning på hele 3,9 prosent mot indeksen. Også SKAGEN Kon-Tiki presterte godt i april med en oppgang på over 3,5 prosent, selv om det var litt bak sin referanseindeks.

SKAGEN Vekst

Historien gjentar seg for det nordisk-globale fondet SKAGEN Vekst, med meravkastning under utfordrende markedsforhold. Fondet steg 4,0 prosent, sammenlignet med indeksen på 0,1prosent.  Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Mangelen på høyt vurderte vekstselskaper i porteføljen er en av årsakene til den sterke utviklingen, i tillegg til en satsning på flere selskaper innen råvarer som Boliden, CNOOC og UPM Kymmene.

Blant de mer råvaretunge investeringene var Boliden den største positive bidragsyteren. Selskapet presenterte en svak kvartalsrapport, men forvalterne ser fortsatt en fin oppside i aksjen. I begynnelsen av mars økte de eierandelen fra 2 til over 3 prosent av fondet, og har siden det fått en avkastning på over 40 prosent på denne investeringen.

KB Financial Group i Korea var også blant de som bidro mest i løpet av måneden. Selskapet leverte en sterk kvartalsrapport med god vekst, sterk kostnadskontroll og bare en beskjeden forverring av kredittporteføljen. Aksjen handles fortsatt til en betydelig rabatt sammenlignet med lignende selskaper, og KB Financial Group forblir derfor en av fondets største posisjoner.

Det norske selskapet Yara hadde en svak utvikling i løpet av måneden. Q1-rapporten var under markedets forventninger med lavere priser og marginer, selv med økte volumer. Investorer er stadig mer usikre på fremtidsutsiktene, men forvalterne tror at lønnsomheten vil forbedres og at markedet er overdrevent pessimistisk.

Forvalterne investerte også i børsintroduksjonen av eiendomsselskapet Public Property Invest ASA (PPI). Selskapet, grunnlagt i 2018, gjorde sine første investeringer i 2021 og fokuserer på langsiktige og kommersielle lavrisikoeiendommer, hovedsakelig med offentlige virksomheter som leietakere. Gjennom IPOen har selskapet styrket sin balanse og er godt posisjonert til å dra nytte av de tøffe markedene ved å erverve nødstilte eiendommer til attraktive priser. Aksjen ble priset til en attraktiv rabatt på 50 prosent mot NAV, og en forventet nettoavkastning på driftsinntektene på rundt 9 prosent, noe som gjør den til en av de mest prisgunstige aksjene blant sammenlignbare selskaper på børsen.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki nøt godt av den positive endringen i markedssentimentet i Kina. Hele åtte av fondets ti beste bidragsytere under måneden er basert i Kina. Fonden økte med 3,5 prosent for måneden, noe som var litt lavere enn indeksen på 3,8 prosent. Flere avkastningstall lenger ned.

Den største bidragsyteren var energiselskapet CNOOC, som leverte enda et sterkt kvartalsresultat som viser solid produksjonsøkning og kostnadskontroll. Ping An rapporterte også gode kvartalsresultater med sterk vekst. Alibaba nøt også godt av det forbedrede markedssentimentet og fortsetter å gjennomføre sitt omfattende tilbakekjøpsprogram. Forvalterne mener fortsatt at aksjen er undervurdert.

På den negative siden var de fem største selskapene alle brasilianske, hovedsakelig på grunn av generell bekymring rundt regjeringens håndtering av uavhengige institusjoner og den økonomiske politikken for landet. Den økte sannsynligheten for en forlenget periode med høye rentenivåer spilte også inn, spesielt for selskaper som Simpar, Raizen, og Cosan på grunn av deres noe høyere gjeldsbelastning.

Et nytt selskap ble tatt inn i porteføljen i løpet av måneden gjennom investeringen i den tyrkiske lavpriskjeden Sok Marketler. Selskapet har ifølge forvalterne god plass for vekst og handles til en attraktiv vurdering. Ut av porteføljen gikk selskapet Foxconn Industrial Internet etter at aksjen nådde forvalternes kursmål.

Porteføljen består nå av 46 poster som samlet omsettes til bare 8x inntjeningen (P/E) og 0,9x pris til bok (P/B). Selv om den har falt noe den siste tiden, er rabatten på porteføljen sammenlignet med MSCI Emerging Markets fortsatt over 40 prosent.

SKAGEN Global

Vårt største globale aksjefond, SKAGEN Global, presterte dårligere enn sin sammenligningsindeks i april og falt med 3,7 prosent, sammenlignet med indeksen som falt 0,6 prosent. Forvalterne ser imidlertid nedgangen i markedet som en kjøpsmulighet og har økt posisjonene i flere av eierpostene.

Fondets tre beste selskaper i måneden var Alphabet (Google), TMX Group og Nike. Alphabet rapporterte gode kvartalsresultater på tvers av alle forretningsområdene, og forvalterne er spesielt imponerte over skydivisjonen som går på alle sylindere. Dessuten ble det annonsert utbytte på aksjene, som ikke overraskende ble godt mottatt av markedet. Den kanadiske børsoperatøren TMX Group fortsetter også å prestere godt, og forvalterne har allerede planlagt å delta på selskapets kapitalmarkedsdag i Toronto rundt midtsommer.

Det gikk dårligere for Canadian Pacific, DSV og MSCI i løpet av måneden. Fraktmarkedet kjenner presset fra en noe tregere økonomi, men forvalterne er trygge på en gjenoppretting. Flere investorer solgte seg ned i MSCI etter selskapets kvartalsrapport, men både administrerende direktør og finansdirektøren i selskapet brukte kursnedgangen til å kjøpe ytterligere aksjer, noe som er et godt tegn.

Etter de siste måneders kursfall ser SKAGEN Globals portefølje enda mer undervurdert ut enn tidligere, og forblir ifølge forvalterne en meget attraktiv investering med en investeringshorisont på tre til fem år.

SKAGEN m2

Eiendomssektoren slet i løpet av måneden, og det samme gjaldt det globale eiendomsfondet SKAGEN m2. Fondet falt med 4,1 prosent, sammenlignet med indeksen som falt med 2,8 prosent. Flere avkastningstall nederst i teksten.

Igjen var utviklingen hovedsakelig drevet av signaler om utsatte rentekutt i USA. Siden begynnelsen av året har Fed Funds futures klatret rundt 130 bps og indikerer at rentene ikke vil synke så mye som markedet trodde om et år. På den andre siden har vi allerede sett et rentekutt i Sverige nå, som dermed kom før den forventede rentenedsettelsen fra ECB i juni. SKAGEN m2 er fortsatt overvektet i Skandinavia og Europa.

De beste bidragsyterne for SKAGEN m2 i april var det belgiske helseeiendomsselskapet Aedifica og den franske boligutvikleren Nexity. For sistnevnte var en viktig drivkraft for kursoppgangen bekreftelsen på at bolaget vil selge av sin virksomhet innen eiendomsforvaltning.

Den dårligste prestasjonen i løpet av måneden kom fra det amerikanske lagerselskapet Prologis, hovedsakelig drevet av en nedjustert veiledning for året. SKAGEN m2 deltok også i børsintroduksjonen av det norske PPI og har nå en posisjon i selskapet.

SKAGEN m2 fortsetter å fokusere på motstandsdyktige selskaper i trenddrevne delsegmenter som er feilpriset, med solide balanser og som er godt posisjonert for fortsatt inflasjon.

SKAGEN Focus

Vårt globale fond primært rettet mot små- og mellomstore selskaper, SKAGEN Focus, presterte omtrent på linje med de globale aksjemarkedene for april, og ligger i tråd med det globale små- og mellomstore kapitalindeksen hittil i år. Fonden falt tilbake 0,4 prosent mot indeksens -0,6 prosent. Du finner flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Verdsettelsesgapet mellom små- og mellomstore selskaper, og store- og megakapselskaper er nå på rekordnivåer og gir globale investorer en enorm mulighet for en normalisering og tilbakegang til gjennomsnittet (mean reversion).

SKAGEN Focus vant nylig to Lipper Awards i Tyskland og Norden for beste globale aksjefond for små- og mellomstore selskaper over fem år. Prisene er en anerkjennelse av forvalternes disiplin, samt hvordan man ved å skille seg ut fra mengden kan produsere lønnsomme resultater over tid.

De sterkeste aksjene i porteføljen i løpet av måneden finner vi innen råvaresektoren – spesielt innen gull- og sølvgruvedrift. Både Fortuna Silver og Ava Gold and Silver steg kraftig i takt med høyere råvarepriser på verdensmarkedet.

Etter en sterk oppvurdering forlot den italienske lastbilstillverkaren Iveco fondet til kursmålet. Vi har initiert en ny posisjon i den under-radar spesialforsikreren Old Republic som vi anser handles til en urettferdig rabatt til rettferdig verdi og sammenlignbare selskaper.

Avkastning per 30. april 2024

Avkastning april 2024.png

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

SKAGEN Global: Tålmodig og langsiktig

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Mai: Opptur i globale markeder

Kunstig intelligens dro de globale markedene opp i mai, og KI var et viktig tema i vekstmarkedene ...

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up