Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Markedet faller – hva gjør jeg?

16. mars 2017

Sensommeren 2015 var preget av kraftig markedsuro. Et overopphetet kinesisk aksjemarked og avtagende vekst i den kinesiske økonomien skapte grobunn for et kraftig fall i det kinesiske aksjemarkedet, som igjen spredte seg til aksjemarkedene internasjonalt. I løpet av to påfølgende handelsdager falt Shanghaibørsen til sammen over 15 %, og 24. august var hovedindeksen på Oslo Børs ned over 5 %.

-Allerede for seint ute

På dette tidspunktet er det lett å bli grepet av frykten og selge seg ut av aksjer og aksjefond. Problemet er at man i slike tilfeller allerede er for seint ute. Hadde du solgt dine aksjer eller andeler i aksjefond 24. august 2015, når frykten rådet aksjemarkedene, ville det vist seg i ettertid å være en svært uheldig beslutning. Siden denne dagen har det internasjonale aksjemarkedet steget med 12 % målt i norske kroner (per 09.11.2015).

Atferdspsykologien i aksjemarkedet er interessant. Når markedet har falt mye og avisene skriver om uro i markedene, har frykten en tendens til å gripe oss. Men når markedet har gått bra over lengre tid er investeringsviljen større. Resultatet av dette er at mange har en tendens til å selge seg ut av, og kjøpe seg inn i markedet på ugunstige tidspunkt, noe som resulterer i en svakere avkastning enn dersom man hadde vært langsiktig og ikke latt investeringsbeslutningene avhenge av kortsiktige bevegelser i markedet.

Et godt eksempel på dette er fondsforvalteren Peter Lynch (wikipedia) som forvaltet Magellan Fund, et fond som ga en årlig avkastning på 29 % under hans ledelse i perioden fra 1977 til 1990. Kundene i fondet oppnådde i samme periode i gjennomsnitt en avkastning på i overkant av 3 % siden de kjøpte og solgte på feil tidspunkt. Lynch uttalte selv: «Jeg oppnådde fantastiske resultater. Det eneste triste er at kundene ikke fikk mye ut av det.»

Plassering i aksjer gjør at man tar del i verdiskapningen i næringslivet, og over tid har aksjer vist seg å gi høyere avkastning enn både bankinnskudd og investering i eiendom. På så kort tid som en måned kan imidlertid aksjemarkedet gjerne falle 10 – 15 %, eller stige tilsvarende mye. I et slikt landskap er det vanskelig å vite hvordan man skal navigere, og grådighet og frykt fører til at personer som i utgangspunktet tenker at de ønsker å være langsiktige i praksis ender opp med å la seg rive med av de kortsiktige svingningene.

Salgsbeslutninger ofte basert på frykt

Dersom man prøver å treffe topper og bunner i aksjemarkedet, og lykkes med det, så er selvfølgelig det veldig hyggelig. Den store utfordringen er at det enormt vanskelig, om ikke umulig å klare dette på en konsistent måte over tid. Spesielt blir det vanskelig dersom kjøp- og salgsbeslutningene er basert på frykt når frykten preger markedet, og basert på grådighet når markedet har gått svært bra over lengre tid.

Verdens kanskje mest kjente og anerkjente investor, Warren Buffett, har til og med sagt at han har liten tro på timing av markedet. Han har uttalt at «Aksjemarkedet er en mekanisme for å overføre penger fra de utålmodige til de tålmodige». Et annet godt sitat fra samme mann angående atferdspsykologi er «Frykt når andre er grådige, og vær grådig når andre er redde».

Finn Øystein Bergh i Pareto, gir noen talleksempler på hvor utfordrende det er å prøve å time markedet (betalt artikkel, DN.no), og hvor mye det kan koste i form av tapt avkastning å være ute av markedet. Et annet godt råd er å tenke motstrøms. Av en eller annen grunn så virker det som om aksjer er noe folk ikke ønsker å kjøpe etter at de har falt i pris, i motsetning til de fleste andre varer. Har aksjemarkedet falt kraftig kan det ofte være et godt tidspunkt for å kjøpe, ikke selge. Det vil i alle fall være lurt å ha litt is i magen.

Les også:

Hvordan forholder jeg meg til uro i markedet?

< Tilbake til bloggen

Aksjemarkedet

Er det lurt å kjøpe aksjer og aksjefond nå?

Skal det opp nå? Skal det ned? Når er det smart å kjøpe aksjefond? Dette er spørsmål vi har fått ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjemarkedet

5 enkle forklaringer på ord og uttrykk i aksjemarkedet

Bli klokere på ord som aksje, avkastning, inflasjon, volatilitet og rentes rente.

Hvordan forholder jeg meg til uro i markedet?

Når skal du egentlig kjøpe og når skal du selge andeler i aksjefond? Her er noen tips og ...

Hva gjør jeg når børsene faller?

Seks tips når børsen svinger og fondsandelene dine faller i verdi.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up