Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

9 min lesing

Andre kvartal: Tålmodighet lønner seg

For globale aksjer går første halvår 2022 inn i historiebøkene. Ikke siden 1987 har det vært en større tilbakegang i et kalenderhalvår. Sentralbanker i mange land forsøker å få kontroll på inflasjonen ved å heve rentene i et tempo vi ikke har sett på mange år. Fed overrasket de fleste med å heve styringsrenten med 75 basispunkter, og Norges Bank slo til med en dobbel renteheving. Frykten nå er at de kraftige renteøkningene skal bremse så mye at de sender markedene inn i en resesjon.

Den amerikanske økonomien ser ut til å stå overfor tøffere tider, hvor de kvantitative lettelsene fases ut og forbruk og produksjon faller. Resesjonsfrykten gikk også ut over de to tidligere livbøyene råvarer og finans mot slutten av kvartalet.

Vekstmarkedene avsluttet andre kvartal med litt mer positive takter. Aksjer, obligasjoner og valutaer hadde mot slutten av perioden en bedre utvikling enn sine motstykker i de globale markedene. Det ga et løft for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki som slo sin referanseindeks i kvartalet. Også det nordisk-globale fondet SKAGEN Vekst slo sin indeks med god margin.

SKAGEN Kon-Tiki

Den relative veksten er i ferd med å peke i vekstmarkedenes favør igjen, idet den globale syklusen nå ser ut til å sakke ned de neste kvartalene. Vi har etter alt å dømme rundet bunnen i den kinesiske syklusen, et fortsatt godt arbeidsmarked i mange vekstmarkedsland og gunstig økonomisk politikk bør bidra positivt.

Som den største økonomien i vekstmarkedene, er det kinesiske aksjemarkedet nylig frakoblet det amerikanske markedet på grunn av pengepolitikk og økonomiske sykluser. Med gradvis lettere Covidrestriksjoner er ulike aktivitetsindikatorer på vei opp igjen.

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki slo sin referanseindeks i andre kvartal. Fondet oppnådde 1,2 prosent avkastning i kvartalet mot indeksens 0,1 prosent. De siste ti årene har SKAGEN Kon-Tiki gitt 6,3 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksen 8,4 prosent.

Blant de beste bidragsyterne i perioden finner vi det kinesiske energiselskapet CNOOC. Sanksjonene mot Russland har ført energiprisene til nye høyder som selskapet drar nytte av. Andre gode bidragsytere var Prosus og Naspers, som besluttet å begynne å selge seg ut av Tencent og kjøpe tilbake sine egne aksjer. En kjærkommen helomvending som førte til en betydelig kursoppgang mot slutten av kvartalet.

På den negative siden finner vi lakseoppdretteren Atlantic Sapphire, som nå er klar for fase 2 i selskapets landbaserte produksjon, etter en ventet kapitalutvidelse.

Tre nye selskaper kom inn i porteføljen i kvartalet. Cosan er et brasiliansk sukker- og energikonglomerat, hvor vi tidligere har vært langsiktige aksjonærer. Raizen er Brasils største produsent av sukker og etanol. Selskapet utvider nå stort mot grønnere/fornybar energi, med noen spennende vekstprosjekter. Til slutt har vi nå en liten posisjon i Sibanye Stillwater som gir oss diversifisert eksponering mot edelmetaller, og derfor porteføljediversifisering.

Visste du forresten at SKAGEN Kon-Tiki har fått en ny porteføljeforvalter? Les mer

SKAGEN Global

SKAGEN Global klarte ikke å slå referanseindeksen MSCI AC World i andre kvartal. Fondet falt 6,8 prosent i kvartalet mens indeksen falt 4,7 prosent. De siste ti årene har SKAGEN Global gitt 12,9 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mens indeksen har gitt 14,5 prosent.

Det er flere årsaker til denne utviklingen, med inflasjon, krig i Europa og stigende renter som de mest sentrale. Mange av porteføljeselskapene ser svært attraktivt verdsatt ut, og vi mener de er betydelig undervurdert fra et fundamentalt perspektiv. Det er sjelden at markedet belønner den utålmodige investoren, og mens markedet etter vårt syn synes å rope kjøpsanledning, har resten av markedet ennå ikke kommet til samme innsikt. Erfarne investorer vet at over tid vil det fundamentale vinne, og derfor føler vi oss opprømte over fondets avkastningsmuligheter fremover.

Fondets tre beste bidragsytere i kvartalet var Waste Management, Dollar General og Estée Lauder.

Det amerikanske miljøselskapet Waste Management ga stabilitet og en viss inflasjonsbeskyttelse, som roet markedet i et turbulent kvartal. Den amerikanske billigkjeden Dollar General, som vi kjøpte oss inn i i første kvartal, leverte solide tall og viste nøyaktig den motstandskraften og gode driften som vi hadde forutsett. Den globale skjønnhetslederen Estée Lauder slo tilbake etter å ha blitt straffet i første kvartal av kortsiktige momentum-tradere.

Kvartalets tre dårligste bidragsytere i absolutte termer var DSV, Intercontinental Exchange og Intuitive Surgical.

Den danske befrakteren DSV avslo å ta profitt etter et eksepsjonelt sterkt 2021, og frykt for lavere fraktrater fremover preget kursutviklingen. DSV er for tiden verdens tredje største globale logistikkselskap målt etter omsetning, men markedsandelen er bare fire prosent. Disse tallene viser at det er mange muligheter for selskapet fremover. DSV er en av de ti største postene i porteføljen.

Børsoperatøren Intercontinental Exchange (ICE) kunngjorde i kvartalet oppkjøpet av Black Knight, et programvareselskap som utvikler lånesoftware. ICE-aksjen falt etter kunngjøringen, i det vi mener var en typisk nærsynt markedsreaksjon. Intuitive Surgical falt tilbake da rotasjonen dro ned de noe høye multiplene.

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst hadde et godt kvartal, og slo sin referanseindeks mod god margin. Fondet leverte 1,0 prosent avkastning i kvartalet, mot indeksen som ga -6,1 prosent. De siste ti årene har fondet gitt 10,9 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning mot 13,3 prosent for referanseindeksen.

En rekke av porteføljeselskapene leverte solid avkastning til tross for et generelt svakt marked. Dette skyldtes delvis selskapsspesifikke forhold fra de største postene våre. En del av de olje- og shippingrelaterte selskapene dro også nytte av globale flaskehalser i leverandørleddet. Men meravkastningen var i stor grad drevet av det vi ikke eier. Vi har lenge argumentert for at typiske vekstselskaper ser svært overvurdert ut, og kun leverer bra i et klima med renter nær 0. En disiplinert verdibasert tilnærming har spart andelseierne i SKAGEN Vekst for betydelige tap i kvartalet.

Den beste bidragsyteren til fondets avkastning var den danske farmagiganten Novo Nordisk, som også er den største posten i porteføljen. Selskapets svært gode resultat i første kvartal skyldes i stor grad fremgangen til deres fedme- og diabetesmedisiner. En annen sterk bidragsyter var svenske Essity. Selskapet har lyktes i å overføre de økende produksjonskostnadene til forbrukerne. Vi forventer likevel at marginene vil bedres fremover etter at selskapet varslet prisøkninger de kommende kvartalene.

Gruveselskapet Boliden var den dårligste bidragsyteren i perioden. Hovedårsaken var lavere råvarepriser som gir dårligere inntjeningsutsikter. Tiår med lave investeringer, kombinert med strengere miljøreguleringer for å åpne nye gruver, gjør at vi fortsatt har tro på Boliden i det lange løp.

Samsung Electronics hadde også en vanskelig periode på grunn av fallende priser på minnebrikker. Vi mener at dette er mer enn tatt høyde for i aksjekursen og vi ser fortsatt betydelig oppside i aksjen.

En "gammel" nykommer i porteføljen er det svenske investeringsselskapet Kinnevik. Vi solgte oss ut av selskapet i fjor, men kjøpte oss inn igjen etter et betydelig kursfall i april.

SKAGEN Focus

Frykt for resesjon og fall i råvarepriser og finansaksjer preget avkastningen til SKAGEN Focus i andre kvartal. Fondet falt 8,0 prosent i kvartalet mot indeksens fall på 4,7 prosent. Siste fem år har SKAGEN Focus gitt 7,2 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mens indeksen har gitt 10,6 prosent.

I det rådende klimaet i de globale aksjemarkedene er porteføljen til SKAGEN Focus nå verdsatt på nivåer forvalterne ikke har sett siden pandemibunnen i begynnelsen av 2020.

Den beste bidragsyteren i kvartalet var den japanske regionbanken Shiga Bank som steg over 25 prosent da ledelsen økte utbyttet og en aktivistinvestor foreslo å bedre reglene for kapitalallokering. Den franske spillutvikleren Ubisoft steg etter at selskapet ble lansert som en oppkjøpskandidat av private equity. Etter en periode med store investeringer er selskapet nå i ferd med å lansere nye spill.

I den motsatte enden finner vi kobbergruveselskapet Ivanhoe Mines, som falt nær 30 prosent i perioden. Årsaken er det betydelige prisfallet på kobber. Selskapet har gjort det meste riktig for å levere verdier til aksjonærene, og vi reduserte posten vår etter betydelig kursøkning tidligere. Nå ser vi igjen betydelig oppside i aksjen i forhold til kursmålet vårt.

I løpet av kvartalet solgte vi oss ut av nikkelprodusenten Vale Indonesia da aksjen nådde kursmålet. Vi har i stedet investert i Nickel Asia Group som har nærmest monopol på å levere nikkelmalm til Kina. I tillegg kjøpte vi oss inn i den amerikanske dagligvarekjeden Albertsons, som er i ferd med en strategisk gjennomgang av selskapet for å optimere kapitalstrukturen. På salgssiden finner vi også det amerikanske livsforsikringsselskapet Lincoln National.

Forvalterne har i tillegg kjøpt seg inn i følgende selskaper: Kyocera, Viscofan og Vitesco.  

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 fikk merke sentralbankenes ivrige, om enn noe sene, renteøkninger i kvartalet. De generelle aksjemarkedene falt, det samme gjorde mange eiendomsaksjer. I Asia klarte eiendomsaksjene seg best i perioden, og avsluttet kvartalet litt opp. Europa var det dårligste markedet for eiendom, hvor den pågående krigen i Ukraina forsterket de økonomiske bekymringene.

Selskapenes gjeldsgrad har i stor grad preget kvartalet. I SKAGEN m2 har vi alltid fulgt nøye med på selskapenes balanser, og investert i de som er i stand til å klare seg i turbulente tider. Verdsettelsene har falt kraftig, og det gir gode muligheter for en aktiv verdiforvalter.

SKAGEN m2 falt 8,0 prosent i kvartalet, mens indeksen falt 4,8 prosent. Siden start har fondet gitt 10,1 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, marginalt foran indeksen med 10,0 prosent.

Den beste bidragsyteren i perioden var den amerikanske datasenteroperatøren Switch som ble kjøpt opp av et konsortium. Dette var ikke uventet, ikke bare fordi det var en liten aktør i et marked som konsolideres, men også på grunn av at selskapet kun benytter seg av fornybar energi.

Kjøleselskapet Americold og Hongkong-konglomeratet Cheung Kong Assets var blant vinnerne i kvartalet. Den svenske lageroperatøren Catena var derimot den dårligste bidragsyteren. Det var ingen selskapsspesifikke årsaker til det, men det svenske eiendomsmarkedet var det nest dårligste globalt, etter Russland.

I perioden kjøpte forvalterne seg inn i amerikanske CBRE, som driver innen eiendomsservice. I et volatilt marked åpner CBREs solide balanse for nye muligheter.

Litt høyere inflasjonsforventninger utgjør ingen stor bekymring for eiendomsmarkedet, snarere tvert imot. En langsiktig investeringshorisont er avgjørende, og SKAGEN m2 vil fortsette å investere i motstandsdyktige selskaper med god kontantsrøm og solide balanser.

Visste du forresten at SKAGEN m2 har fått en ny porteføljeforvalter? Les mer

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up