Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

SKAGEN ekskluderer alle russiske investeringer

Dette er i tråd med Storebrand Gruppens beslutning om å ekskluderer russiske selskaper og statsobligasjoner fra investeringsuniverset.   

Beslutningen kommer som et resultat av Russlands brudd på grunnleggende menneskerettigheter, innføringen av internasjonale sanksjoner og den norske regjeringens vedtak om at Norges Bank Investment Management (også kjent som Oljefondet) skal selge seg ut fra Russland. Disse investeringene blir ekskludert fra tirsdag 1. mars: 

  1. Russiske statsobligasjoner 
  2. Selskaper kontrollert av den russiske stat 
  3. Selskaper som direkte eller indirekte bidrar til invasjonen av Ukraina 
  4. Selskaper som omfattes av EU- og FN-sanksjoner på grunn av konflikten 
  5. Alle russiske selskaper som omfatter Oljefondets eksklusjon

SKAGENs eksponering mot Russland er begrenset til aksjeinvesteringer i to fond, SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst. Ved utgangen av februar var SKAGEN Kon-Tikis eksponering 1,2 prosent av NAV (netto andelsverdi), fordelt på fem selskaper. SKAGEN Vekst hadde 0,9 prosent av NAV eksponert i tre selskaper.  

SKAGEN har ingen eksponering mot russiske statsobligasjoner i sine fond.  
 
SKAGEN vil selge alle russiske aksjer så fort som mulig. Handelsrestriksjoner og andre markedsforstyrrelser som kan begrense eller stoppe salget kan medføre at noen posisjoner vil bli fryst, for å sikre andelseiernes interesser.  
- Først og fremst er dette en menneskelig tragedie og befolkningen i Ukraina har vår fulle sympati. Denne beslutningen har ikke vært lett, men vi mener det er viktig å ta et tydelig standpunkt mot Russland, samtidig som vi fortsetter å sikre de langsiktige interessene til våre kunder, sier administrerende direktør Timothy Warrington.  
 
- Vi er dypt bekymret over situasjonen i Ukraina, ikke minst de menneskelige lidelsene. Russland er skyldig i brudd mot folkeretten og suverene staters rett til selvstyre. Det er vår plikt som bærekraftig  kapitalforvalter å handle, sier Jan Erik Saugestad, styreformann i SKAGEN og administrerende direktør i Storebrand Asset Management.  
 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up