Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Press på selskapene gir bedre avkastning

Siden 1997 har SKAGEN jobbet aktivt med koreanske selskaper for å forbedre hvordan de styres, spesielt for å styrke styrets sammensetning og beskytte rettighetene til mindretallsaksjonærer i våre investeringer. Dette arbeidet har skapt stor verdi for de som har investert hos oss gjennom årene.

Selv om koreanske selskaper har gode kontantstrømmer og inntjening, har de ofte en lavere markedsverdi sammenlignet med globale konkurrenter. Dette skyldes hovedsakelig svakheter i selskapsstyringen, ofte på grunn av dominansen til noen få familieeide aksjonærer. Dette fører til problemer som mangel på stemmerettigheter for aksjeeiere, tvilsomme interntransaksjoner, og dårlig utbyttepolitikk.

imagevysfn.png

Fokus på bankene

Verdsettelsesgapet er spesielt stort innen banksektoren i Korea, hvor selskapene ofte vurderes mye lavere enn hva de egentlig er verdt, og har lave inntjeningsmultipler på grunn av dårlig kapitalforvaltning. Selv om de genererer lignende avkastning på egenkapitalen som sine internasjonale motstykker, har koreanske banker tradisjonelt sett vært dårlige til å dele profitten med sine aksjeeiere.

SKAGEN har nylig intensivert vårt engasjement med de koreanske bankene vi har investert i for å øke utbyttet til aksjeeierne. I januar tok vi kontakt med styret i DGB Financial Group (som er en del av SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Focus) for å støtte forslagene fra Align Partners. Dette er en gruppe aktivistinvestorer som siden starten av 2023 har kjempet for bedre styring i koreanske banker. De har oppfordret syv banker i landet til å fokusere mer på å gi tilbake til aksjeeierne gjennom høyere utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

Økt oppmerksomhet

Denne aktivistkampanjen har fått mye oppmerksomhet i Korea nylig, både fra pressen, politikere og allmennheten. Dette har ført til en økning på rundt 15 prosent i KSE Finance Index den siste uken, med en oppgang på 12 prosent for DGB Financial Group og 23 prosent for KB Financial, en annen bank SKAGEN-fondene har investert i.

Også den bredere KOSPI-indeksen har steget, med 5 prosent siden slutten av januar. Det kan komme mer oppsving senere i år fra valgene, ettersom politikere ønsker å tiltrekke seg private investorer, som nå utgjør 30 prosent av Koreas stemmeberettigede befolkning. Regjeringen og tilsynsmyndighetene ønsker bedre selskapsstyring for å øke verdsettingen og utbyttet til aksjeeiere, noe som er positivt for SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Focus, og SKAGEN Vekst, som alle har en stor del av sine investeringer i Korea.

imagevitcq.png

Sør-Korea

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Sør-Korea

Aktivt eierskap og Samsung: Målrettet bærekraftsarbeid gir resultater

Etter en lengre periode med målrettet bærekraftsarbeid og aktivt engasjement med Samsung, er ...

Hva skjer i vekstmarkedene nå?

Veksten i utviklingslandene er fortsatt attraktiv, tross handelsspenningene. Men ønsker du å ...

Fredshåp på Koreahalvøya løfter SKAGEN Focus' sementprodusenter

Toppmøtet mellom Sør- og Nord-Korea var overraskende positivt. En eventuell bedring i forholdet kan ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up