Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

P.S. Krøyer, Fiskere trekker garn på Skagens Nordstrand, 1883. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer

Da vi startet SKAGEN Høyrente i 1998 var tanken at navnet skulle indikere at fondet var et godt alternativ til høyrentekonto i bank. Verden forandrer seg og med inntoget av såkalte high yield fond (høyrentefond på norsk) er det på tide at vårt solide likviditetsfond får et nytt navn. Heretter skal fondet hete SKAGEN Likividitet, og vil altså klassifiseres som et likviditetsfond. Vedtektsendringene er godkjent av Finanstilsynet, og gjennomføres med virkning fra i 7. mars.

Endringen av klassifiseringen fra pengemarkedsfond til likviditetsfond er en konsekvens av gjennomføringen av pengemarkedsforordningen i norsk rett, og følger VFF sin anbefaling. Det blir ikke gjort noen endringer i mandatet eller forvaltningen av fondet, så det vil ikke bli noen praktiske endringer for andelseierne.

I tillegg vil våre rentefond SKAGEN Avkastning og SKAGEN Likviditet endre bærekraftsklassifisering fra artikkel 6 til artikkel 8 gjeldende fra 7. mars. Du finner mer informasjon i fondenes oppdaterte prospekter.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up