Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

8 min lesing

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Det globale aksjemarkedet viste imponerende resultater i årets første kvartal og nådde nye høyder i flere områder. Dette skyldes hovedsakelig optimismen rundt forventningen om at sentralbankene har overvunnet inflasjonsutfordringene, og at rentene derfor ventes å synke gjennom året. Også utviklingen i vekstmarkedene var sterk, selv om de ikke kunne skilte med like stor fremgang som de utviklede markedene.

De fleste av fondene leverte tosifret avkastning i første kvartal av året. Nok en gang var det de store teknologiselskapene som dro størstedelen av lasset, men de fleste av dem finner du ikke i SKAGEN fondenes porteføljer. 

SKAGEN Global

SKAGEN Global hadde et solid første kvartal og slo sin referanseindeks MSCI AC World. Fondet oppnådde 15,0 prosent i kvartalet, mens indeksen stoppet på 14,8 prosent. Fondet lå også foran sin indeks målt over 3, 5 år og siden start.  Flere avkastningstall finnes nederst i artikkelen.

Denne positive utviklingen kan hovedsakelig tilskrives fondets strategiske investeringer i nøye utvalgte selskaper som Brown & Brown, ASML og JP Morgan, som alle har levert solid avkastning.

Den positive økonomiske stemningen preget de globale aksjemarkedene på grunn av forventninger om at sentralbankene etter hvert skal sette ned rentene. Denne optimismen støttes også av betydelige økonomiske endringer i land som Japan, som har avsluttet sin praksis med negative renter, og Argentina, der president Javier Milei har innført radikale økonomiske reformer for å stabilisere økonomien.

Fondet har ikke innledet eller avsluttet noen investeringer i løpet av kvartalet, men har justert størrelsen på eksisterende poster for å bedre reflektere deres oppdaterte risiko- og avkastningsprofiler. Tilpasninger har blitt gjort i investeringer som Microsoft, Visa, Mastercard og TMX Group. Forvalterne understreker sin bottom-up tilnærming til investeringer, som fokuserer mer på selskapsspesifikke forhold fremfor å forsøke å spå makroøkonomiske utviklinger, som rentenivåer. Porteføljen fremstår fortsatt som undervurdert, selv etter en sterk start på året, og opprettholder strategien for å oppnå attraktiv avkastning under ulike makroøkonomiske forhold.

SKAGEN Kon-Tiki

Selv om aksjer i fremvoksende markeder ikke gjorde det like godt som i utviklede markeder, skilte vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki seg ut med sterk avkastning, og bygde videre på de gode resultatene så langt i år. I første kvartal ga SKAGEN Kon-Tiki 10,1 prosent avkastning, solid foran indeks med 8,0 prosent. Se nederst i artikkelen for flere avkastningstall.

Fondet har hatt solid vind i seilene hittil i år. Dette skyldes delvis fondets strategiske plasseringer i fremvoksende markeder og nøye utvalgte investeringer. Til tross for at økonomiske indikatorer fra Kina viste moderate resultater, har det vært tegn til stabilisering utenfor eiendomssektoren, noe som har styrket råvaremarkedene, med unntak av jernmalm.

Den største positive bidragsyteren til fondet var det kinesiske energiselskapet CNOOC, som har rapportert om sterke årsresultater og vekst i reservene, noe som styrker selskapets produksjonsutsikter. Andre betydelige bidrag kom fra selskaper involvert i kunstig intelligens, som Foxconn Industrial Internet og Hon Hai Precision. Disse selskapene har hatt betydelig vekst, spesielt med et nesten 50 prosents hopp i aksjeverdien for Hon Hai i mars alene.

På den negative siden har større kinesiske investeringer som Ping An Insurance og Alibaba underprestert på grunn av svake resultater og konkurransetap. I tillegg har brasilianske investeringer i Simpar og Cosan, samt det indiske jordbrukselskapet UPL, også levert svakere avkastning enn forventet.

I løpet av mars investerte forvalterne blant annet i det tyrkiske drikkevareselskapet Coca Cola Icecek, som opererer i flere vekstmarkeder fra Tyrkia til Bangladesh. Fondet avsluttet også sin investering i den nigerianske banken Guaranty Trust.

Porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki består nå av 45 investeringer, som handles til betydelig lavere multipler enn det bredere markedet for fremvoksende økonomier, noe som understreker fondets verditilnærming og potensialet for fremtidig avkastning.

SKAGEN Focus

Til tross for en sterk avslutning i 2023, har SKAGEN Focus underprestert sammenlignet med markedsindeksene hittil i år. I første kvartal leverte fondet 10,2 prosent avkastning mens indeksen oppnådde 14,8 prosent. Mindreavkastningen skyldes primært en ytterligere økning i verdsettelsen av teknologisektoren i USA og sykliske motvinder for en stor del av porteføljen. Flere avkastningstall nederst i artikkelen. 

Verdt å trekke frem i dette kvartalet er den positive utviklingen i spesielt Japan og Sør-Korea, hvor myndighetenes tiltak for bedre selskapsstyring har ført til betydelige endringer. Dette har resultert i økt interesse og verdivurdering av aksjer i disse landene. I Sør-Korea, har SKAGEN Focus’ investeringer, spesielt i finanssektoren, opplevd en kraftig oppgang på grunn av forbedringer i utbyttepolitikk og kapitalallokering, noe som antyder et potensial for ytterligere oppjustering av aksjeverdiene.

Den italienske lastebilprodusenten Iveco var en sterk bidragsyter til fondets avkastning etter en betydelig kursøkning på over 70 prosent i løpet av kvartalet, etter en sterk ordreinngang og gode inntjeningstall. På den andre siden, har den kanadiske emballasjeprodusenten Cascades møtt utfordringer som følge av fallende priser og økte innsatskostnader.

Forvalterne har også gjennomført noen strategiske endringer i porteføljen, blant annet ved å inngå nye kjerneinvesteringer og redusere posisjoner hvor markedet begynner å gjenspeile en mer rettferdig verdsettelse. Blant de nye investeringene finner vi DL E&C, et sørkoreansk byggefirma, og Swire Pacific, et undervurdert konglomerat basert i Hongkong, som tilbyr unike investeringsmuligheter.

Porteføljen består av 50 investeringer, hovedsakelig i små og mellomstore selskaper, noe som posisjonerer fondet godt til å utnytte verdivurderingsgapet mellom små og store selskaper. Fondet opprettholder en diversifisert eksponering mot fundamentale markedsforhold og ser et fortsatt potensial for meravkastning.

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 og det generelle eiendomsmarkedet fikk merke at inflasjonsfrykten ikke helt har sluppet taket ennå. Fondet oppnådde 3,5 prosent avkastning i første kvartal mens indeksen steg 4,2 prosent.

Nedgangen i eiendomssektoren stod i kontrast til den generelle oppgangen i markedet. Høyere enn forventede inflasjonstall bidro til å dytte forventningene til rentekutt lengre ut i fremtiden, noe som ytterligere påvirket sektorens resultater negativt i nesten alle regioner.

Blant de beste bidragsyterne finner vi japanske konglomerater som Tokyu Fudosan og Mitsui Fudosan, som begge nøt godt av Japans første renteøkning siden 2007. Dette, sammen med tiltak for å forbedre selskapsstyringen i Japan, ga positive utviklinger for eiendomsselskaper i et miljø med negativ realrente. Verdt å trekke frem er også Digital Bridge, en amerikansk operatør av digital eiendom, som fullførte en viktig fase i sin transformasjon, noe som understreker fondets investeringstese.

På den negative siden sto den pan-asiatiske investeringsforvalteren ESR ut med dårlige resultater, spesielt på grunn av svake aktiva i Kina. Fondet utnyttet også nye muligheter ved å investere i Helios Towers, en operatør i raskt voksende markeder i Afrika og Midtøsten, og i den franske boligutvikleren Nexity, selv om sistnevnte slet i kvartalet på grunn av fortsatt høye renter.

SKAGEN m2 fortsetter å fokusere på robuste selskaper innen trenddrevne subsegmenter som er feilpriset og godt posisjonert for inflasjon. Fondet har en overvekt i eiendomssegmenter med høy vekst, som digital eiendom og lagre, som forventes å dra nytte av en endring i rentekurven. Med muligheter for et gunstigere rentemiljø i 2024, ser fondet flere gode muligheter for langsiktige aksjeplukkere som SKAGEN m2.

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst leverte en sterk absolutt avkastning for kvartalet, men havnet noe bak indeksen, hovedsakelig på grunn av en lavere vekting i store amerikanske IT-aksjer som har dominert markedet. SKAGEN Vekst oppnådde 10,9 prosent avkastning første kvartal mot indeksens 13,4 prosent. Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Den danske farmasøytiske giganten Novo Nordisk var fondets største bidragsyter, spesielt etter en optimistisk kapitalmarkedsdag som styrket tilliten til selskapets vekstpotensial i fedmebehandlingsmarkedet. CNOOC, et kinesisk olje- og gasselskap, rapporterte også om sterk vekst og sunn kontantstrøm, og bidro positivt til fondet. På den annen side opplevde CK Asset Holdings fra Hongkong en nedgang etter et uventet utbyttekutt, og den kinesiske forsikringsgiganten Ping An hadde en vanskelig måned på grunn av svakere enn forventet resultater i forvaltningssegmentet.

Fondet kjøpte seg inn i nye selskaper, blant annet det norske seismikkselskapet TGS, som forventes å forbedre sin kontantstrøm gjennom en forestående fusjon med PGS. En annen ny posisjon ble etablert i det svenske gruveselskapet Boliden, på grunn av attraktiv prising etter nylig kursnedgang. For å finansiere disse investeringene, reduserte fondet sin eksponering i Bakkafrost, Broadcom og Korean Re.

Samlet sett fokuserer SKAGEN Vekst på finansielle, industrielle og energisektorer som tilbyr attraktiv prising og står sterkere i et miljø med vedvarende eller økende inflasjon, sammenlignet med overprisede vekstselskaper, spesielt i det amerikanske aksjemarkedet. Dette strategiske fokuset posisjonerer fondet for å tilby robust nedsidebeskyttelse og potensiell meravkastning i et uforutsigbart økonomisk klima.

Avkastning per 31. mars 2024

avkastning Q1 2024 web.png

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up