Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Det imponerende gapet

De siste årenes fokus på et meget snevert område av det globale aksjemarkedet har skapt alvorlige konsentrasjonsrisikoer for passive aksjeinvestorer, som kan bli spilt ut i løpet av de neste 2–3 årene. De ti største selskapene, alle amerikanske, utgjør nå hele 20 prosent av en globat aksjeindeks.

Det vi ser er nok en gang en flokkmentalitet, ikke ulik en pingvinflokk, som har allokert kapital basert på størrelse heller enn fundamentale verdier, eller andre mer sunne og logiske overveielser. En frykt for å gå glipp av oppganger innen investeringstemaer som AI, har ytterligere forsterket allokeringen og ført til akronymet "The Magnificent Seven", som består av de syv største aksjene i USA, Microsoft, Google, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia og Meta.

I motsatt ende av allokeringsskalaen finner vi små og mellomstore selskaper som har blitt stadig mer ignorert av investorer, spesielt når det gjelder verdiaksjer. En negativ påvirkning av sykliske faktorer, høyere renter som har resultert i høyere risikopremier for mindre selskaper, samt en paralysert aktivitet innen selskapskjøp og oppkjøp, har bidratt til negativt press på verdsettelsen av små og mellomstore selskaper.

blobid0.png

Et historisk mønster er brutt

En interessant observasjon fra diagrammet ovenfor er at små og mellomstore selskaper historisk sett har blitt handlet til en premie (P/E-tall siden 2004) sammenlignet med store selskaper (markedsverdi >10 milliarder USD). Dette skyldes at mindre selskaper historisk sett har generert høyere avkastning på egenkapitalen over tid og tenderer til å være mer fokuserte, mer fleksible og dermed bedre rustet til å håndtere både operasjonelle og omverdensforandringer.

Tar vi analysen et skritt videre og sammenligner små og mellomstore selskaper med nevnte "Magnificent Seven", ser vi at verdsettelsen for denne gruppen av sju selskaper faktisk har sunket siden 2021, noe som ikke er overraskende gitt selskapenes bemerkelsesverdig høye multipler. Verdsettelsesgapet mellom disse selskapene og små og mellomstore selskaper er imidlertid fortsatt enormt. Med datapunktet for inntjeningsmultiplen for små verdiselskaper, som handles på ca. 10x den normaliserte inntjeningen, finner vi et historisk lavt nivå.

I stedet for å snakke om "de Magnifike Sju" burde vi kanskje heller snakke om "det Magnifikke Gapet"?

Sunn fornuft ikke det rådende prinsippet

blobid4.png

Sunn fornuft synes nok en gang ikke å være det styrende prinsippet i de globale aksjemarkedene nå som vi er i gang med børsåret 2024. Som vist ovenfor, er "Magnificent 7" nå nesten 25% større enn hele det europeiske aksjemarkedet, og over 50% større enn de 6 000 noterte selskapene i den globale småselskapsindeksen totalt sett. Den kombinerte verdien av aksjemarkedene i Japan og Storbritannia kommer heller ikke i nærheten av disse syv selskapenes markedsverdi.

Småselskapenes tid er nå

Vi står sannsynligvis foran en massiv normalisering i de globale aksjemarkedene. Dette skjer ved at gapet mellom de absolutt største selskapene og små og mellomstore selskaper delvis eller helt lukkes. Når vi går inn i en ny syklus med fallende renter i 2024, kan redusert inflasjon og kapitalkostnader fungere som en kraftfull utløser for en nyvurdering av globale småselskaper. Vi ser allerede nå en økt oppkjøpsaktivitet der industrielle og strategiske kjøpere fristes av kraftig rabatterte priser på småselskaper på verdens børser. Sannsynligvis har vi bare sett begynnelsen på et verdsettelsesgap som lukkes.

Kronikken har stått på trykk i Finansavisen

Aktiv forvaltning

SKAGEN Focus: Kontrære investorer på god vei

Vårt globale fond for små og mellomstore selskaper har vunnet flere internasjonale priser for den ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktiv forvaltning

Sterk start på året for SKAGEN Global

SKAGEN Global starter 2024 på samme måte som fjoråret sluttet: med sterk utvikling i porteføljeselsk ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerer mot strømmen for bedre avkastningsmuligheter

Året 2023 har vært nok et utfordrende år for vekstmarkedene sammenlignet med de mer utviklede ...

Oktober: Renter og inflasjon igjen

Det var inflasjon og rentenivå som skremte investorene i oktober og sendte globale aksjer ned. ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up