Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Kutter ulønnsom hale

I prosessen med å gjøre porteføljen til SKAGEN Global mer konsentrert er mange mindre «ulønnsomme» poster ...

Med forvaltning i blodet

Det er en erfaren nordmann med tette bånd til SKAGEN som setter seg i direktørstolen etter nyttår.

Gjør det umulige mulig

-Ny teknologi gjør at noen få personer kan utføre det bare regjeringer og større selskaper tidligere var i ...

Mannen med spåkula

Hedgefondsforvalteren Kyle Bass hører til den lille gruppen investorer som forutså boliglånskrisen. Men det ...

Har vært her før

Det er ikke første gang at aktive forvaltere har opplevd motvind.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up