Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Kutter ulønnsom hale

I prosessen med å gjøre porteføljen til SKAGEN Global mer konsentrert er mange mindre «ulønnsomme» poster ...

Med jul i blikket

Av: Trygve Meyer

Etter motvind tidligere i høst ga november god absolutt avkastning for alle våre aksjefond. Dette la ...

Med forvaltning i blodet

Det er en erfaren nordmann med tette bånd til SKAGEN som setter seg i direktørstolen etter nyttår.

Gjør det umulige mulig

-Ny teknologi gjør at noen få personer kan utføre det bare regjeringer og større selskaper tidligere var i ...

Mannen med spåkula

Hedgefondsforvalteren Kyle Bass hører til den lille gruppen investorer som forutså boliglånskrisen. Men det ...

Har vært her før

Det er ikke første gang at aktive forvaltere har opplevd motvind.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.