Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

7 min lesing

Februar: Markedet overrasket nok en gang

I løpet av februar opplevde vi nok en hendelsesrik måned på de globale aksjemarkedene, noe som også hadde innvirkning på SKAGENs aksjefond. Fire av våre fem aksjefond oppnådde solid absolutt avkastning, mens et av fondene opplevde en liten nedgang.

Både de europeiske og amerikanske børsene nådde nye høyder denne måneden, primært takket være imponerende selskapsresultater. Markedet holdt stand mot overraskende høye inflasjonstall, noe som resulterte i signaler fra flere sentralbanker om at rentekutt kan bli utsatt. Styrken i de etablerte markedene hadde også en positiv effekt på vekstmarkedene, hvor vi så forsterkede og mer omfattende reformer innen selskapsstyring, særlig i Sør-Korea.

SKAGEN Focus

Etter en sterk avslutning på 2023, møtte vårt globale fond som fokuserer på small- og midcaps, SKAGEN Focus, utfordringer ved starten av det nye året. Fondet steg 1,0 prosent i februar mot indeksens 5,7 prosent. Flere avkastningstall finner du nederst i artikkelen.

Avkastningsgapet skyldtes hovedsakelig vedvarende kursrekorder i de amerikanske og indekstunge teknologigigantene, som også resulterte i fortsatt store rabatter for globale små- og mellomstore selskaper i forhold til de større megacap-selskapene.

Forvalterne valgte å avslutte posisjonen i det japanske konglomeratet Kyocera etter at aksjen nådde deres kursmål. De økte også investeringen i det sørkoreanske byggeselskapet DL E&C, som de anser for å være eksepsjonelt lavt priset. De mest positive bidragsyterne til fondet denne måneden inkluderte det sørkoreanske bilkomponentselskapet Hyundai Mobis, den italienske lastebilprodusenten Iveco, og det amerikanske selskapet Phinia, som alle leverte resultater som overgikk forventningene. På den annen side fant vi papproduktprodusenten Cascades, som ikke klarte å øke prisene tilstrekkelig overfor sine kunder, og som samtidig ble rammet av høyere innkjøpspriser på resirkulert råmateriale. Forvalterne anser imidlertid dette tilbakeslaget for å være midlertidig, og ser en potensiell oppside i aksjen på omtrent 70 %.

Les månedsrapporten for SKAGEN Focus.

SKAGEN m2

Vårt globale eiendomsfond, SKAGEN m2, falt 0,4 prosent i februar mot indeks som steg 1,9 prosent. Se nederst i artikkelen for flere avkastningstall.

Eiendomssektoren har hatt en treg start på året, selv om den avsluttet februar i positivt territorieum. Denne svake utviklingen kan tilskrives vedvarende motstand fra sentralbankene når det gjelder rentekutt, samt markedets prognose for når det første kuttet faktisk vil finne sted. Forvalterne foretrekker å opprettholde sitt langvarige fokus på undervurderte eiendomsselskaper av høy kvalitet, fremfor å delta i spekulasjoner om renteendringer.

På den positive siden for SKAGEN m2s portefølje i februar finner vi den globale datasentersoperatøren Equinix, notert i USA. Selskapet har også nytt godt av KI-trenden og leverte en sterk rapport for måneden. På den negative siden har vi Aedifica, den belgiske eieren av helseeiendommer, som til tross for en rapport som møtte markedets forventninger, hadde begrensede vekstutsikter på kort sikt, noe som resulterte i en svak kursutvikling.

Forvalterne fortsetter å konsentrere seg om robuste og feilprisede selskaper innen trenddrevne segmenter, med sterke balanser og som er godt posisjonert for å tåle vedvarende inflasjon.

Se månedsrapporten for SKAGEN m2.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki har vært godt posisjonert gjennom 2024 for forbedringer innen selskapsstyring i Sør-Korea og stabiliseringstiltak i Kina. Fondet nøt godt av dette i februar med en oppgang på 6,0 prosent, sammenlignet med  indeksen som var opp 6,2 prosent. Alle de ti største bidragsyterne i februar var investeringer notert enten i Sør-Korea eller Kina. Flere avkastningstall er nederst i artikkelen.

Den største bidragsyteren var den sørkoreanske bilprodusenten Hyundai Motor, som til tross for flere positive nyheter i løpet av det siste året, fortsatt handles til en betydelig rabatt. I tillegg byr aksjen på et betydelig oppsidepotensial gjennom den sørkoreanske regjeringens selskapsstyringsinitiativ 'Value Up', som har blitt godt mottatt av internasjonale investorer. I Kina fikk teknologiselskapet Foxconn merke KI-bølgen da markedet revurderte selskapet og dets sterke posisjon innen forsyningskjeden for KI-utvikling.

På den negative siden opplevde det brasilianske energiselskapet Raizen en svak utvikling på børsen, til tross for en rapport som var i tråd med forventningene. Her ble kontantstrømmen begrenset av en langsommere omsetningshastighet for råvaren sukker. Det indiske landbruksselskapet UPL har også møtt motvind i sine distribusjonskanaler, noe som har gjort det vanskeligere å utvikle både salg og marginer.

Forvalterne foretok ingen store endringer i porteføljen i løpet av måneden, som nå består av 45 spennende investeringer. Selv om rabatten i porteføljen har redusert noe de siste månedene, er den fortsatt på 40 prosent i forhold til MSCI Emerging Markets-indeksen.

Les månedsrapporten for SKAGEN Kon-Tiki.

SKAGEN Vekst

Vårt nordiske/globale aksjefond SKAGEN Vekst rapporterte en solid absolutt avkastning på 3,6 prosent, noe som var litt bak sammenligningsindeksen på 4,8 prosent. Se nederst i artikkelen for flere avkastningstall.

Det amerikanske IT-selskapet Broadcom var igjen blant de største positive bidragsyterne i februar, drevet av KI-bølgen og en sterk resultatrapport fra Nvidia. I andre deler av verden presterte sørkoreanske selskaper som KB Financials, Hyundai Motor, SK Square og Korean Reinsurance godt, og forvalterne ser fortsatt et oppsidepotensial på 50-100 prosent på mellomlang sikt i disse selskapene.

Videre politiske tiltak i Kina for å stimulere både økonomien og det lokale aksjemarkedet bidro også til kursutviklingen for fondets investeringer i oljeselskapet CNOOC og forsikringsselskapet Ping An. UPM var den svakeste bidragsyteren til fondet i løpet av måneden, med en rapport for fjerde kvartal som var i tråd med forventningene, men som skuffet markedet med sin produksjonsprognose for 2024. En annen aksje som presterte dårlig var den norske gjødselgiganten Yara, som opplevde en tilbakegang etter en sterk oppgang tidlig i måneden.

I løpet av måneden investerte forvalterne i et nytt selskap, det norske Lerøy Seafood, som er et av verdens største oppdrettsselskaper for laks. Selskapet eier også den største flåten av fiskefartøyer i Norge. Med en kurs på rundt 40 norske kroner per aksje anser forvalterne markedet for å være for pessimistisk, spesielt hvis selskapet lykkes med å returnere til sine historiske marginnivåer.

Med bakgrunn i den fortsatt sterke kursutviklingen i selskaper med eksponering mot KI, reduserte forvalterne posisjonene i hardware-selskapene Applied Materials og Broadcom. Forvalterne benyttet seg også av den eksepsjonelt sterke utviklingen i det danske Novo Nordisk for å redusere posisjonen noe.

Les månedsrapporten for SKAGEN Vekst.

SKAGEN Global

Vårt globale fond, SKAGEN Global, opplevde en oppgang på 5,5 prosent i februar, noe som likevel var litt bak sammenligningsindeksen på 5,7 prosent. Se flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Fondets ledende bidragsyter var den amerikanske avfallshåndteringsgiganten Waste Management, som leverte en robust kvartalsrapport med betydelige prisøkninger for å kompensere for høyere inflasjon og forbedre marginene. Selskapet, som driver 254 aktive deponier for fast avfall, har en ofte oversett konkurransefordel som gjør det godt rustet for fremtiden.

Det danske fraktselskapet DSV var fondets svakeste bidragsyter, etter en kursnedgang de siste 18 månedene utløst av et CEO-skifte og forsterket av fallende fraktrater etter pandemiens supersyklus. Forvalterne har likevel fortsatt stor tro på selskapet.

Forvalternes generelle kommentar om markedet er at vi har vært vitne til en uvanlig sterk start på året. De vil ikke bli overrasket hvis det kommer en korreksjon i markedet fremover. Fokuset forblir på den fundamentale analysen av de grunnleggende egenskapene til hvert enkelt selskap de analyserer, og at verdsettelsene også fremover reflekterer en attraktiv risiko/avkastningsprofil for den langsiktige investoren.

Les månedsrapporten for SKAGEN Global.

Avkastning per 29. februar 2024

avkastning_februar_2024.png

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Sterk start på året for SKAGEN Global

SKAGEN Global starter 2024 på samme måte som fjoråret sluttet: med sterk utvikling i porteføljeselsk ...

Januar: Globale markeder fortsatte oppturen

Markedsoptimismen er fortsatt høy og har drevet de globale aksjene oppover i januar. For ...

Alexandra Morris: Dette blir viktig i 2024

Hva bør investorer tenke på og hva vil prege markedene i det nye året? Det er særlig en ting ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up