Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

I februar begav SKAGENs ESG-ansvarlige, Sondre Myge, og jeg oss på en oppdagelsesreise til tre fremvoksende markeder i Asia: Sør-Korea, Vietnam og India. Målet med reisen var tredelt: å tilegne oss kunnskap, engasjere oss i dialog, og utveksle erfaringer med både bedrifter vi har investert i og de vi ikke har investeringer i, samt med regjeringsrepresentanter og andre interessenter. Selv om vårt primære fokus var på miljø-, samfunns- og styringsmessige (ESG) spørsmål, fant vi også tid til å drøfte finansielle og driftsmessige utfordringer selskapene står overfor.

Ved ankomst i Seoul, Sør-Korea, ble vi møtt av et tungsinnig regnvær som satte tonen. Den koreanske befolkningen er på rask aldrende kurs, med forventninger om at en fjerdedel vil være over 65 år innen 2030. Fertilitetsraten er allerede verdens laveste på kun 0,72 barn per kvinne i 2023, og forventes å synke ytterligere. Videre er det lett å forstå hvordan de 2000 missilene rettet mot Seoul fra bare 20 kilometer unna, i Nord-Korea, kan tære på folks følelse av sikkerhet og velvære.

Sør-Koreas økonomi er dominert av store familieeide konglomerater, kjent som chaebols. Disse chaebolene anses ofte som en veksthemmende faktor, både i forhold til størrelse og selskapsstruktur. Derfor er nå selskapsstyring et hett tema i de koreanske finansmarkedene, hvor SKAGEN-støttede aktivistinvestorer har foreslått tiltak for å minske den såkalte "Korea-rabatten". Med dette som bakteppe tok vi opp diskusjoner rundt utbyttepolitikk, tilbakekjøp og kansellering av aksjer, samt krysseierskap, med selskapene vi møtte.

Kombinasjonen av lav BNP-vekst, stor energiavhengighet, chaebol-kontroll, den konstante trusselen fra nabolandet i nord og en raskt aldrede befolkning, synes å legge en demper på samfunnsmoralen. Likevel var møtene med menneskene preget av velkomst, gode forberedelser og en positiv holdning - og en evne til å ha det gøy.

Vår første dag var viet hovedselskapene i LG-gruppen; LG Chem, LG Electronics og LG Corporation. Her fikk vi innblikk i gruppens teknologiske nyvinninger, alt fra batteriteknologi og robotikk til gjennomsiktige og fleksible OLED-skjermer, biologisk nedbrytbart materiale basert på sukkerrør og mais, og medisinske nyvinninger. Vi diskuterte også ESG-strategier og deres syn på "Value up"-initiativet, som de oppfattet som politisk motivert i lys av det kommende valget i Korea.

Den andre dagen møtte vi med porteføljeselskapene Hyundai Mobis og Samsung Electronics. Hos Samsung ble vi blant annet presentert for verdens første AI-smarttelefon, som kan skape tekst og bilder. Videre hadde vi møter med KB Financial, Sør-Koreas største bank, og National Pension Service, verdens tredje største pensjonsfond, som begge ser mot Japan som benchmark for "Value up"-strategier.

Besøket i Korea omfattet også samtaler med investeringsbanken Samsung Securities og ministerkonsulent Joon Grane Hetland ved den norske ambassaden.

Optimisme rundt Vietnam

Neste stopp var Vietnam og Ho Chi Minh-byen, hvor det varme klimaet speilet den positive stemningen i den vietnamesiske økonomien. Vietnam nyter godt av flere gunstige faktorer for økonomisk vekst; en voksende befolkning, en unik posisjon som et av få asiatiske land som har et godt forhold til både USA og Kina, samt en regjering som gradvis åpner opp for utenlandske investeringer. Landet har også et stort potensial innen fornybar energi, og med massive investeringer i sol- og vindkraft dekker nå fornybare kilder om lag 50 prosent av energibehovet.

Vårt program i Vietnam ble arrangert av Dragon Capital, en formuesforvalter som utelukkende fokuserer på Vietnam. SKAGEN har vært blant de ti største investorene i deres lukkede fond, Vietnam Enterprise Investments Ltd (VEIL), i over et tiår.

Første møte var med Vietnams største meieriselskap, Vina Milk, som viste frem sitt største produksjonsanlegg. Her blir melken lastet, behandlet, pakket og lagret. 140 000 kyr, hvorav 40 000 er eid av Vina Milk, blir regelmessig massert og dusjet. Brikker i ørene deres lagrer data om deres velvære som potensielt kan analyseres videre med AI eller maskinlæring. Fabrikken var moderne med 70% av energien fra fornybare kilder.

Vi besøkte også industriområdeutvikleren Fraser Development, som utvikler produksjonssteder med tilhørende boliger, sykehus, skoler og annen nødvendig infrastruktur, og leier ut disse til selskaper som ønsker å etablere eller utvide sin produksjonsbase i Vietnam.

Deretter møtte vi eiendomsutvikleren Phadat, som kjøper land som ikke er regulert for deretter å utvikle, bygge og selge. Besøket hos Phadat belyste hvor essensielt det er med gode relasjoner for å lykkes og vokse i denne sektoren i Vietnam. Selskapets leder og CEO var åpne og stolte over å dele hvordan relasjoner med alt fra regjeringsoffisielle til lokale myndigheter er nøkkelen til rask og vellykket regulering og utvikling.

Vårt siste møte var med Duc Giang Chemicals, som utvinner fosformalm. De videreforedler malmen til gult fosfor, som brukes i en rekke kjemikalier fra fosforsyre til vaskemidler. Produksjonen genererer en stor mengde fosforslam som slippes ut i miljøet, noe som fører til forurensning. Vi ble introdusert for selskapets tiltak for å redusere miljøskadene gjennom å skape en sirkulær verdikjede som minimerer avfall.

Vi forlot Vietnam med en positiv og optimistisk følelse for landets fremtid og økonomiens velstand, og vi var definitivt positive og trygge på våre klienters investeringer i Vietnam.

Inn og ut av India

Vår reise avsluttes i India, hvor vi skulle besøke UPL, en global produsent av kjemikalier for landbruket og et av verdens største selskaper innen plantebeskyttelse. Vårt opphold i India varte rundt 24 timer, hvorav 17 timer ble tilbrakt på reise sammen med representanter fra UPL, i møter, og under et besøk på stedet. UPL har 14 produksjonssteder i India, og vi besøkte et av dem i Bharuch i Gujarat-provinsen, en 4 timers togtur fra Mumbai.

Kjemifabrikker ser stort sett like ut for den uinnvidde, med rør, tanker og lagringsenheter som strekker seg over store områder. Det som imidlertid fanget vår oppmerksomhet var fokuset på sikkerhet, renholdet på området, lik behandling av alle 4000 ansatte og kontraktører, og integreringen av grønne områder rundt fabrikkbygningene.

Samlet sett ga besøkene i Sør-Korea, Vietnam og India oss verdifulle innsikter i tre svært forskjellige land på kort tid, og avdekket ulike aspekter som er viktige for investorer.

Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerer mot strømmen for bedre avkastningsmuligheter

Året 2023 har vært nok et utfordrende år for vekstmarkedene sammenlignet med de mer utviklede ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up