Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

7 min lesing

Alexandra Morris: Dette blir viktig i 2024

Til tross for forventningene var det kanskje uunngåelig at 2023 avsluttet med et brak i aksjemarkedene. Et år som startet med dårlig stemning blant investorer og forventninger om en global resesjon, men som avsluttet med et kraftig oppsving. Globale aksjer endte 16 prosent[1] høyere i løpet av de siste to månedene og tok selv de mest optimistiske observatørene på senga.

Risikoappetitten kom kraftig tilbake da fallende inflasjonstall gav investorene håp om at rentetoppen var nådd, noe som nærmest ble bekreftet da Jay Powell overraskende kunngjorde at lånekostnadene i USA ville synke i 2024. En rekordstrøm av kapital fløt inn i aksjemarkedet, og 'rallyet som omfattet alt' førte til markante oppsving i tidligere oversette markedssegmenter, som kommersiell eiendom og regionale banker, mens frykten for en hard økonomisk landing avtok.

Dette lite sannsynlige "Goldilocks-scenarioet" bidro til at globale aksjer avsluttet 2023 med en oppgang på 23 prosent, og leverte det beste årsresultatet siden 2019[2]. Som det er blitt bredt rapportert om, sto 'De Fantastiske Syv' for mesteparten av denne oppgangen, og drev den amerikanske S&P 500-indeksen (der Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla nå utgjør 30 prosent) til nye høyder. Samtidig hadde Nasdaq 100-indeksen, som består av store teknologiaksjer, sitt beste år siden dotcom-boblen sprakk, med en økning på over 50  prosent.

På sektornivå førte dominansen til MAG-7 til at teknologisektoren (+52 prosent) toppet listen, etterfulgt av kommunikasjonstjenester (+38 prosent) og forbruksvarer (+30 prosent). Mer defensive sektorer som energi (+6 prosent), dagligvarer (+3 prosent) og forsyningstjenester (+1 prosent) slet derimot med å generere avkastning, ettersom vekst (+34 prosent) komfortabelt slo verdi (+13 prosent) over året[3].

Deres styrke førte også til at utviklede markeder (+24 prosent) presterte bedre enn fremvoksende markeder (+10 prosent). Vekstmarkedene ble hemmet av Kina (-13 prosent) på grunn av regulatorisk usikkerhet og en kollaps i eiendomsmarkedet som har undergravd investortilliten. Eiendomsmarkedet globalt hadde faktisk et vanskelig år, med høyere renter som skapte finansieringsutfordringer og fallende utleienivåer og salgsvolumer som la press på eiendomsverdiene.

imagexq5w.png

Gode fondsresultater

Til tross for disse markedsmotvindene er jeg glad for at de fleste av fondene leverte sterk absolutt avkastning, og flertallet slo sine referanseindekser over året. SKAGEN Kon-Tiki falt noe tilbake i løpet av året, men slo indeksen til tross for at de var undervektet i de best presterende fremvoksende markedene India og Taiwan.  Det handler i stor grad om fremragende aksjeplukking i de svake markedene i Kina og Sør-Korea.

SKAGEN Focus slo sin referanseindeks MSCI All Country World Index med god margin, til tross for at det ikke hadde noen av MAG-7-aksjene, takket være at tre av dets innehav ble kjøpt opp til betydelige premier i fjerde kvartal. Dette skjedde i en tid da rekordstore verdsettelsesrabatter utløste en fusjonsmani blant små og mellomstore selskaper. M&A-aktivitet bidro også til suksessen til vår tredje relative vinner, SKAGEN m2, hvis største innehav ble kjøpt opp til en enorm premie etter å ha vært en del av porteføljen i flere år – en belønning for god aksjeplukking og tålmodighet.

SKAGEN Global leverte sterk absolutt avkastning, spesielt i det siste kvartalet da markedet begynte å anerkjenne verdien i mange av dets innehav, men dessverre var fremdriften utilstrekkelig for å tette gapet til indeksen for året. SKAGEN Vekst leverte også imponerende absolutt avkastning, men hang litt etter sin referanseindeks grunnet en lavere vekting i store amerikanske teknologiaksjer.

Du kan lese fondenes årsavslutningsvurderinger i deres kvartalsrapporter for fjerde kvartal. Med tanke på vårt langsiktige investeringsperspektiv, er det spesielt tilfredsstillende at fire av fem fond gikk inn i det nye året foran sine referanseindekser over tre eller fem år.

Fokus på fundamentale forhold

Jeg mener at det å ta et langsiktig perspektiv vil være spesielt viktig i 2024. Aksjemarkedene har allerede vært urolige i de første ukene på grunn av skuffende inflasjonsdata og eskalering av konflikten i Midtøsten. Geopolitiske risikoer var et gjennomgående tema på vår nyttårskonferanse og ble stemt frem som den største trusselen mot kapitalmarkedene i 2024 av deltakerne. Med mange land som skal avholde valg i 2024, inkludert USA hvor valgresultatet kan bli svært jevnt, vil det uunngåelig være mer turbulens i vente.

Som med krigen i Ukraina, har markedet så langt i stor grad oversett de forferdelige hendelsene i Israel og Gaza. Men inflasjonsvirkningen fra konflikten, som nå sprer seg til angrep på skip i Rødehavet, understreker igjen sårbarheten til både globale forsyningskjeder og håpet om en myk økonomisk landing.

Inntil nå har investorenes tro på at inflasjonen er under kontroll vært stort sett urokkelig, med fem forventede rentekutt i USA i år, og det første er ifølge Bloomberg sannsynlig å skje i mars. En mer gunstig makroøkonomisk situasjon ville utvilsomt være støttende for aksjeplukkere, og vårt håp er at aksjeresultatene i 2024 vil bli mindre påvirket av økonomiske faktorer, med mer fokus på selskapenes inntjening og fundamentale forhold. Likevel, med tanke på dataene som viser hvor seiglivet inflasjonen kan være, spesielt i det siste strekket mot sentralbankenes mål, kan dette være ønsketenkning.

En etterskrift til årsavslutningsrallyet er at verdsettelsene i utviklede markeder nå er over historiske gjennomsnitt, særlig i USA hvor overskriftstallene blir skjevfordelt av MAG-7. I Europa (spesielt Storbritannia) og fremvoksende markeder (spesielt Kina) er verdsettelsene fortsatt godt under 30-årsgjennomsnittene, mens deres relative rabatter til amerikanske aksjer er på rekordnivåer og fortsetter å vokse. En fordel med bottom-up-investering er at selv i USA, hvor 70 prosent av aksjene underpresterte indeksen i fjor og omtrent en tredjedel faktisk falt i pris, finnes det verdi å finne.

imagej21kt.png

De høye verdsettelsene på toppen truer imidlertid stadig det amerikanske markedet generelt og de bredere indeksene som det representerer en stadig større del av. Jeg har tidligere skrevet om konsentrasjonsrisikoen som passive investorer står overfor, og det er nok å si at denne nå er så stor at en negativ nyvurdering blant MAG-7 kunne utløse en bredere korreksjon. Tiden vil vise om større virkelig er bedre, eller om, som jeg mistenker, mindre er smartere.

Hvis konsensus stemmer om inflasjon og rentetopper, en svekkelse av dollaren og langsommere relativ amerikansk vekst, bør investorer også vurdere en høyere allokering til fremvoksende markeders aksjer. En ny æra med pro-vekst pengepolitikk (noen store EM-sentralbanker har allerede snudd), kombinert med lave verdsettelser og en forventet inntjeningsoppgang i år, vil være støttende for positive relative og absolutte avkastninger.

Med aksjemarkedene som sannsynligvis vil forbli urolige i år, er mitt siste råd å holde seg investert og diversifisert. De ti beste dagene i 2023 bidro med tre fjerdedeler av S&P 500s totale 24 prosent avkastning, og nylig historie[4] viser at de beste dagene ofte skjer rett etter de verste. Det er mye vanskeligere å time markedet enn å bygge en diversifisert langsiktig portefølje, og sannsynligvis langt mindre lukrativt. Jeg håper du vil bli med oss for nok et begivenhetsrikt år med aksjeplukking i globale aksjemarkeder, og jeg ser frem til å oppdatere deg om hvordan det går.

Referanser

[1] Kilde: MSCI: MSCI ACWI in USD.
[2] Kilde: MSCI: MSCI ACWI in USD.
[3] Kilde: MSCI i USD.
[4] Kilde: JP Morgan.

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up