Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Putter mynter på et glass
Har du penger investert i noen av våre rentefond vil du få tilført nye andeler ved årsskiftet. Foto: Shutterstock

SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2023, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 3. januar 2023. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (NOK) 4,5000
Kurs det skal reinvesteres til (NOK) 101,5207
Avkastningsandeler per andel 0,044325935

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (NOK) 7,3000
Kurs det skal reinvesteres til (NOK) 138,8833
Avkastningsandeler per andel 0,052562115

Utdeling i SKAGEN Select 15

Avkastning per andel (NOK) 3,6000
Kurs det skal reinvesteres til (NOK) 107,6145
Avkastningsandeler per andel 0,033452741

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up