Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Januar: Globale markeder fortsatte oppturen

Teknologi- og helsesektorene har vært de fremste vinnerne hittil i 2024, mens sektorene for råvarer og eiendom har vist svakere resultater. For de fremvoksende markedene har bekymringer for nedbremsingen i den kinesiske økonomien og eiendomsmarkedet fortsatt å påvirke stemningen blant investorene. Men indikasjoner på økende politisk inngripen kan tyde på at et vendepunkt i vekstmarkedene er nære.

SKAGEN Global

SKAGEN Global slo referanseindeksen i januar med en avkastning på 5,4 prosent mot indeksens 3,6 prosent. Ved utgangen av måneden hadde fondet bedre avkastning enn sin referanseindeks, målt over periodene siden årsskiftet, de siste tre årene, de siste fem årene, og siden fondets start. Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Markedet begynner å anerkjenne den undervurderte verdien i SKAGEN Globals portefølje, noe som reflekteres i positive reaksjoner på aksjekursen etter nylige kvartalsrapporter.

Fondets beste bidragsyter i absolutte termer var ASML, den nederlandske produsenten av litografimaskiner for produksjon av avanserte mikrobrikker i halvlederindustrien. Selskapet rapporterte om en betydelig høyere ordreinngang enn det markedet forventet.

På den andre siden var Estee Lauder, det kjente selskapet innen skjønnhetsprodukter, den svakeste investeringen i absolutte termer. Selskapet har ennå ikke lagt frem kvartalsresultatene, men markedssentimentet er fortsatt tydelig negativt. Vi mener at et nytt lederteam kunne gi selskapet den nødvendige nye starten det trenger, og vi håper at Lauder-familien, som har majoriteten av stemmene, også ønsker å se en bedring i aksjekursen etter en utfordrende periode.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki falt tilbake 1,3 prosent i januar, mens indeksen falt 1,8 prosent. Flere avkastningstall finner du nederst i artikkelen.

Sentimentet rundt Korea har forbedret seg dette året, drevet av økte forventninger til styringsreformer og høyere utbytter. Dette miljøet er gunstig for SKAGEN Kon-Tiki, som har investert over halvparten av fondet i Korea og Kina. Fondets beste bidragsytere i januar inkluderte CNOOC, Gree Electric, og Taiwan Semiconductor (TSMC), som alle rapporterte om positive utviklinger. CNOOC imponerte med operasjonelle resultater og utbyttepolitikk, mens Gree Electric og TSMC begge viste styrke, sistnevnte med forventninger om betydelig omsetningsvekst drevet av AI-investeringer.

Imidlertid hadde ikke alle investeringer samme suksess. LG Electronics og Simpar opplevde nedgang, sistnevnte på grunn av bekymringer rundt datterselskapet Movida. Alibaba ble også påvirket av det generelle kinesiske markedet, til tross for positiv respons på aksjekjøp fra ledelsen.

Fondet har også gjort en strategisk investering i det chilenske holdingselskapet Vapores, som handles til en betydelig rabatt i forhold til sin eierandel i Hapag-Lloyd. Porteføljen består nå av 45 posisjoner, som samlet sett trades til en betydelig lavere pris enn EM-indeksen, til tross for tilsvarende egenkapitalavkastning, noe som indikerer et attraktivt risiko-/avkastningsforhold.

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 hadde en positiv start på året relativt sett og slo sin referanseindeks. Fondet falt 1,2 prosent mens indeksen falt 1,7 prosent. Se nederst i artikkelen for flere avkastningstall.

Etter en sterk avslutning på fjoråret for den globale eiendomssektoren, opplevde sektoren en tilbakegang i januar. Dette skyldtes hovedsakelig sentralbankenes nøling med å starte rentekutt, og det står klart at makroøkonomiske nyheter fortsatt spiller en stor rolle for sektoren.

De beste investeringene for SKAGEN m2 i januar var den amerikanske plattformen for alternativ investeringsstyring Digital Bridge, det amerikanske og globale datasenterselskapet Equinix, og det japanske eiendomsselskapet Tokyo Fudosan. Digital Bridge meddelte at de har fullført den siste fasen av sin omstruktureringsprosess og avhendet det siste datasenteret de hadde på balansen. Dette var et vesentlig element i vår investeringsstrategi.

På den annen side hadde American Tower, det amerikanske tårnselskapet, den svenske logistikkoperatøren Catena, og den brasilianske logistikkoperatøren LOG de svakeste prestasjonene i januar. Både American Tower og Catena, som var blant våre sterkeste bidragsytere i forrige kvartal, opplevde en nedgang i januar.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus hadde positiv avkastning i januar men havnet likevel bak referanseindeksen, med 1,0 prosent mot indeksens 3.6 prosent. Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Akkurat nå er forskjellen i verdivurderingen mellom små og mellomstore selskaper og de store selskapene større enn noensinne. Dette får oss til å tenke at investorer som er ute etter å finne de virkelig gode investeringene, bør rette blikket mot denne betydelige forskjellen, heller enn mot de såkalte "magnificent seven".

Den største positive bidragsyteren var vår italienske lastebilprodusent Iveco. Markedet har endelig begynt å anerkjenne selskapets eksepsjonelt lave verdivurdering, sammen med flere kommende faktorer som kan føre til en ny verdivurdering. Vi så også betydelige bidrag fra den kanadiske produsenten av resirkulerbar emballasje Cascades og Japan Post Holdings, som begge har lykkes med å øke aksjonærverdien gjennom interne forbedringer. Videre bidro tiltak fra den koreanske regulatoren, som fokuserte på selskaper med lav pris i forhold til bokført verdi, til en oppgang i våre bankinvesteringer i Korean KB Financial og DGB Financial mot slutten av måneden.

På den negative siden hadde vi Fortuna Silver Mines, en produsent av gull og sølv, som ikke leverte som forventet for en av sine mindre gruver.

Vi økte vår investering i den koreanske produsenten av anleggsutstyr, Doosan Bobcat, og i fjorårets svake ledd, den koreanske rabattbutikken E-mart, begge til attraktive risiko/belønningsforhold. Vi reduserte vår investering i det japanske konglomeratet Kyocera etter en sterk prisoppgang mot vårt mål.

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst leverte god avkastning i januar, men havnet litt bak referanseindeksen - hovedsakelig på grunn av mindre investering i store amerikanske IT-aksjer. Fondet oppnådde 2,2 prosent i januar mens indeksen steg 3,0 prosent. Se nederst i artikkelen for flere avkastningstall.

En viktig utvikling var signaler fra Korea om initiativ for å håndtere den såkalte "Korea-rabatten", noe SKAGEN Vekst er godt posisjonert for å utnytte.

Novo Nordisk ledet avkastningen for fondet i januar, drevet av sterk vekst i diabetes- og fedmebehandling, selv om aksjen handles til en høy pris. IT-selskapet Broadcom i USA utmerket seg også, spesielt innen AI. Det kinesiske olje- og gasselskapet CNOOC imponerte med gode resultater og en effektiv kapitalhåndtering.

Bonheur og Boliden opplevde tilbakeslag i januar, mens Samsung Electronics møtte utfordringer i minnesektoren. Likevel ser vi langsiktige muligheter i disse selskapene. Vi økte vår posisjon i KB Financials og reduserte i Novo Nordisk etter sterk kursutvikling.

Vi foretrekker selskaper med attraktiv prising i finans, industri og energi, som står sterkt selv i et marked hvor inflasjonen ikke går tilbake til svært lave nivåer. Vi forventer at fondet vil gi god avkastning i 2024, selv om inflasjonen ikke faller så raskt som forventet, og tilbyr god beskyttelse mot nedgang.

Avkastning per 31. januar 2024

avkastning_januar2024.png

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

Alexandra Morris: Dette blir viktig i 2024

Hva bør investorer tenke på og hva vil prege markedene i det nye året? Det er særlig en ting ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Fjerde kvartal: Markedet hentet seg inn

Kampen mot inflasjonen er tilsynelatende bak oss, og sentralbanker i store deler av de globale ...

Et år med blandede følelser

Jeg tror at året 2023 vil bli husket med blandede følelser. Den globale økonomien og -markedene har ...

Alexandra Morris: Er det småselskapenes tur nå?

En følge av årets enorme avkastning fra verdens største selskaper, er at de som er lavere i ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up