Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Sterk start på året for SKAGEN Global

I takt med en stadig mer positiv markedsstemning har SKAGEN Global hatt en formidabel start på 2024. Fondet har steget med 7,9 prosent i EUR, noe som er ca. 2,0 prosent bedre enn MSCI All Country World Index. Fondet slår også det globale referanseindekset over tre og fem år, og siden oppstarten i 1997. Denne langsiktige suksessen ble anerkjent av det tyske finansmagasinet Das Investment i februar, da de kåret Global til det beste fondet i sin kategori over 20 år.

Økende verdsettelse

Fondets gode start på året følger en positiv siste kvartal av 2023. Da leverte Global sterke absolutte og relative avkastninger, ettersom investorer i økende grad har sett at aksjene i fondet er undervurdert. Denne bevisstheten har blitt styrket av at selskapene i fondet leverer sterke finansielle resultater, noe som har ført til positive aksjekursbevegelser.

Et godt eksempel: ASML

Et godt eksempel på dette er den langsiktige investeringen i ASML, som steg med 15 prosent etter å ha rapportert rekordprofitt i slutten av januar. Dette skyldes økende global etterspørsel etter ASMLs utstyr for chip-produksjon. Knut Gezelius, ledende porteføljeforvalter for SKAGEN Global, forklarer: "ASML har en nesten monopollignende posisjon i markedet for banebrytende litografimaskiner som brukes til å produsere halvledere. Selskapet rapporterte ordre som var betydelig høyere enn markedet forventet, og vil også dra nytte av en oppsving i chip-syklusen drevet av økende salg av smarttelefoner og PCer, samt sterk etterspørsel etter AI." Det nederlandske selskapet utgjør for øyeblikket 3,7 prosent av Globals portefølje og har bidratt mest til fondets positive avkastning i 2024. ASMLs aksjekurs har steget med 30 prosent hittil i år.

En annen nøkkelinvestering: Brown & Brown

Den familiekontrollerte amerikanske forsikringsmegleren Brown & Brown er den nest største bidragsyteren til Globals gode start på året. Selskapet rapporterte også imponerende resultater i januar, noe som sendte aksjekursen opp 5 prosent. Veksten kommer fra både organisk ekspansjon og M&A-aktivitet.

Gezelius skisserer hvorfor Brown & Brown er attraktivt: "Dette selskapet passer perfekt inn i SKAGEN Globals beskyttelsesrekkverk. Det er en god kapitalallokerer med en fornuftig balanse mellom å investere i virksomheten, betale ned gjeld og øke utbyttet for 30. år på rad. Vi liker også vår tilpasning med ledelsen. CEOen er barnebarnet til grunnleggeren og har hatt rollen i 17 år. Hans far er styreleder. Sammen eier de nesten en femtedel av selskapets aksjer, noe som gir oss komfort med at deres beslutninger vil være i aksjonærenes beste interesser."

Ny giv

Estee Lauder var den svakeste aktøren i januar, og fortsetter dermed den skuffende trenden fra 2023. Februar ga imidlertid bedre nyheter da kosmetikkgiganten presenterte et restruktureringsprogram sammen med sine kvartalsresultater. Dette programmet innebærer at opptil 5 prosent av arbeidsstokken mister jobben. Markedet tok godt imot planen, og Estee Lauders aksjekurs steg 19 prosent som en respons på nyhetene.

Gezelius kommenterer: "Omorganiseringen er et steg i riktig retning, men kostnadskutt er ingen langsiktig løsning. Vi trenger å se en betydelig forbedring i selskapets utførelse. De ville sannsynligvis ha nytte av å hente inn topptalent fra utsiden for å få operasjonene tilbake på sporet og skape en kultur med fokus på resultater."

Globals andre "hovedperson" fra 2023, Dollar General, har også hatt en positiv start på 2024. Selskapet har ennå ikke offentliggjort sine finansielle resultater, men aksjekursen har steget med 3 prosent hittil i år, etter å ha klatret 7 prosent på Valentinsdagen. DG ansatte nylig sin tidligere CEO, Todd Vasos, på nytt. Nyheten ble godt mottatt av markedet, og den solide aksjekursutviklingen i år er forhåpentligvis starten på en lengre snuoperasjon.

Verdi og kvalitet

Globals portefølje, som forvalterne har stor tro på, har for øyeblikket 30 investeringer fordelt på åtte land og syv sektorer. De ti største investeringene utgjør nesten halvparten (47 prosent) av fondet. Den attraktivt prisingen av fondets investeringer reflekteres i den vektede oppsiden på 40 prosent over de neste to til tre årene, ifølge forvalternes beregninger.

De rabatterte prislappene betyr imidlertid ikke lavere kvalitet, noe Gezelius avslutter med å si: - Våre investeringer genererer generelt høyere marginer og avkastning på egenkapitalen enn indeksen, og har mer konservative balanser og gjeldsgrader sammenlignet med markedet. Vi fokuserer på lønnsomme selskaper med solid kapitalbase og unike, langsiktige konkurransefortrinn som ofte undervurderes av et marked med kortsiktig fokus. Denne kombinasjonen gjør at de er godt rustet til å levere avkastning for investorer i en rekke ulike økonomiske og markedssituasjoner.

imagelw2nm.png

Merk: All informasjon er gjeldende per 19.02.2023 med mindre annet er angitt.

 

Børs

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up