Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Det er fullt forståelig om noen finner det vanskelig å navigere i mylderet av budskap og påstander som florerer om bærekraft for tiden. Virkeligheten har virkelig tatt en absurd vending, spesielt i USA, der flere stater nå utfordrer verdipapirtilsynet rettslig over en lenge ventet regulering knyttet til selskapers klimarisiko. I tillegg har flere av de store finansielle aktørene i USA trukket seg fra anerkjente klimaallianser.

Hvordan endte vi opp her? Jeg mistenker at dette er nok et eksempel på at overbevisninger og følelser har fått overtaket over fakta. Jeg er også kritisk til finansbransjens tilnærming til bærekraft; altfor mange har gjemt seg bak ESG (miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring) som et salgspunkt, uten å virkelig vurdere hva de kan hevde med troverdighet ut fra egen erfaring og kunnskap.

En vesentlig fordel ved å være et investeringshus er nærheten til våre kunder. I SKAGEN er våre kunder oss selv, vår familie, våre venner og våre naboer. Når båndene er så nære, er det avgjørende at det vi sier er sannferdig og er forankret i faktiske forhold. I sin gjennomgang av 2023 påpekte SKAGENs styre at firmaet har opptrådt som en aktiv og ansvarlig forvalter for andelseierne i fondene. Våre porteføljeforvaltere følger fornuftige og vitenskapsbaserte retningslinjer for bærekraft. Bærekraftsanalyse er en integrert del av investeringsprosessen for alle investeringer, og dette er godt dokumentert. Vårt engasjement i ESG-saker gjennom året er et tydelig bevis på dette, og vi har nærmest en 100 % stemmerekord for de selskapene vi investerer i. Du kan lese mer om vårt engasjement og stemmeaktiviteter i 2023 senere i denne rapporten.

Jeg kan ikke med hånden på hjertet si at investeringer i SKAGEN vil bremse klimaendringene, stanse tapet av biologisk mangfold, eller utjevne den skrikende ulikheten i verden. Det jeg derimot kan forsikre om, er at når vi investerer og engasjerer oss i et selskap, gjør vi det fordi vi ser en tydelig forvaltningsmessig fordel for våre andelseiere, grunnfestet i finansiell gevinst og bedre bærekraftsresultater. Vårt engasjement har et klart formål og forventet økonomisk utfall. Dette har ingenting å gjøre med vurderinger fra tredjeparter utført av selvutnevnte eksperter på bærekraft; det handler om en grundig kunnskap om selskapene vi investerer i, og hvordan vi mener de kan forbedre seg og vokse.

Der vi potensielt kan forbedre oss, er i å overbevise dere, våre kunder, om verdien av dette arbeidet og de fordelene det medfører. Denne rapporten gjør et forsøk på dette gjennom sin analyse av bærekraftsmuligheter og vår integrering av dette i investeringsprosessen, illustrert med eksempler. Jeg håper den faller i smak.

Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Det begynner med god selskapsstyring

SKAGEN har hatt fokus på god selskapsstyring lenge. I nesten 30 år har vi anerkjent dette som ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up