Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

7 min lesing

Mai: Opptur i globale markeder

SKAGEN Global

For aksjefondet SKAGEN Global ble mai en vanskelig måned. Fondet falt 3,3 prosent mot indeksen – 1,3 prosent. Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

SKAGEN Global har møtt motvind i hittil andre kvartal, til tross for kvartalsresultater som stort sett var i tråd med forventningene. Markedet reagerte negativt på mange av resultatene, noe som førte til nedgang i aksjekursene. Forventninger om høyere renter kan ha bidratt til kortsiktige salg, ettersom fremtidige kontantstrømmer diskonteres til høyere rentesatser.

Et eksempel er det medisinske utstyrsselskapet Abbott Laboratories, som til tross for en sterk rapport, opplevde en kursnedgang på 15 prosent siden mars. Fondet utnyttet de lavere kursene til å øke sine posisjoner på gunstigere nivåer, men tar nødvendige tiltak ved større avvik. Porteføljen vurderes som attraktivt priset med betydelig oppside for investorer med en flerårig horisont.

Blant de beste bidragsyterne i mai finner vi forsikringsmegleren Brown & Brown, kredittvurderingsbyrået Moody’s og logistikkselskapet DSV. Estee Lauder, Abbott Laboratories og Accenture var blant de svakeste, med Estee Lauder som rapporterte svake tall. Brown & Brown leverte sterke kvartalstall, mens Moody’s aksjekurs steg etter å ha ligget stabilt de første fire månedene av året. DSV opplevde en liten oppgang, men handles fortsatt langt under vår vurdering av dens indre verdi.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki falt tilbake 4,2 prosent i mai, litt bedre enn referanseindeksen som falt 4,6 prosent.

Globale aksjemarkeder steg, drevet av optimisme rundt kunstig intelligens (AI), som løftet teknologiselskaper. Emerging markets underpresterte, men AI-temaet dominerer også her, med Taiwan som leverte sterke avkastninger. SKAGEN Kon-Tiki overpresterte Emerging Markets-indeksen.

Den største bidragsyteren var det sørkoreanske kosmetikkselskapet Cosmax, som drar nytte av økt etterspørsel etter uavhengige merker. Ping An Insurance og LG Electronics var også blant de beste, med sistnevnte som drar nytte av AI-fokuserte kjølesystemer. Cosmax leverte sterkere resultater enn forventet, og selskapet fortsetter å dra nytte av en strukturell veksttrend i den globale skjønnhetsindustrien. Ping An Insurance nøt godt av forbedret markedssentiment mot kinesiske børsnoterte aksjer, mens LG Electronics opplevde økt fokus på sin AI-eksponering gjennom kjølesystemer for datasentre.

Samsung Electronics var den største negative bidragsyteren, sammen med flere brasilianske selskaper som opplevde markedsuro. Bekymringer rundt regjeringens håndtering av uavhengige institusjoner og finanspolitisk retning bidro til nedgang i aksjekursene for brasilianske selskaper som Assai, Raizen og Cosan. Samsung Electronics' aksjekurs falt mot slutten av måneden etter at en fagforening som representerer rundt en femtedel av arbeidsstyrken, utlyste en streik etter at lønnsforhandlingene brøt sammen. Markedet reagerte også negativt på Suzanos bekreftelse av sin interesse for å kjøpe den USA-noterte International Paper. Den økte sannsynligheten for en lengre periode med høye rentenivåer tynget disse selskapene på grunn av deres høyere gjeldsbyrder, selv om vi mener disse er håndterbare.

I mai gjorde forvalterne en ny porteføljeinnføring og avsluttet en posisjon. Vi initierte en posisjon i den koreanske finansinstitusjonen Hana Financial Group. Koreanske finansinstitusjoner handles til en brøkdel av deres bokførte verdier, men det er i ferd med å snu på grunn av det koreanske value up-programmet. Vi avsluttet vår posisjon i det USA-noterte biltilbehørsselskapet Phinia da aksjekursen nådde vårt mål. Som resultat består porteføljen nå av 46 beholdninger, som handles til bare 7 ganger inntjening og 0,9 ganger bokverdi i snitt. Selv om porteføljens rabatt har blitt noe mindre de siste månedene, forblir den over 40 prosent sammenlignet med MSCI Emerging Markets-indeksen.

SKAGEN Focus

Aksjefondet SKAGEN Focus overpresterte det generelle aksjemarkedet i mai, og fondet ligger foran de globale små og mellomstore selskapsmarkedene hittil i år. I mai falt fondet 1 prosent, mot indeksens fall på 1,3 prosent. Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Blant de beste bidragsyterne var gruveselskapet Fortuna Silver, som opplevde økt verdi på grunn av høyere gullpriser. Containerselskapet Danaos presterte sterkt etter solide resultatrapporter og rykter om privatisering. Vår spin-off-posisjon i drivstoffinnsprøytningssystemprodusenten Phinia fortsatte høyere i løpet av måneden. Japan Post Holding var svakere til tross for tilbakekjøpsprogram og gode resultater.

Gruveselskapet Fortuna Silver ble re-vurdert fra en svært lav verdsettelse på bakgrunn av høyere gullpriser, og containerselskapet Danaos har fortsatt å prestere sterkt etter solide resultatrapporter og rykter om privatisering. Japan Post Holding opplevde en nedgang til tross for å ha tilbudt investorene et nytt tilbakekjøpsprogram og sterkere enn forventede resultater.

Fondet har etablert en ny posisjon i det overkapitaliserte forsikringsselskapet Samsung Fire and Marine, som er en primær forbedringskandidat i det regjering- og regulatorledede “value-up” programmet som for tiden pågår i det sørkoreanske aksjemarkedet.

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 steg 0,1 prosent i mai, mens indeksen falt 2,1 prosent. Se nederst i artikkelen for flere avkastningstall.

Den svenske sentralbanken kuttet renten før både ECB og Fed, noe som antyder at rentetoppen kan være nådd. Dette er gunstig for eiendomsaksjer, og SKAGEN m2 har fortsatt en overvekt i Skandinavia og Europa. Evnen til å bevege seg mellom geografiske områder for å dra nytte av forskjellige mikro- og makrofaktorer er en av fondets store fordeler. Fondets beste prestasjon kom fra svenske Catena etter en kredittoppgradering og oppkjøpet av et gigantisk lager fra DSV. Den dårligste prestasjonen var Digital Bridge, påvirket av rentepushbacks i USA.

I porteføljen dukket det opp to oppkjøpsforslag i løpet av måneden. Det første var for den spanske kontoroperatøren Arima, og det andre for den asiatiske investeringsforvalteren ESR. Begge budene er fortsatt på vent. Oppkjøpsforslagene kom fra konsortier ledet av private equity, noe vi har argumentert for vil øke i fremtiden på grunn av lave verdsettelser. Vi ser nå starten på denne trenden.

SKAGEN m2 fokuserer hovedsakelig på motstandsdyktige selskaper i trenddrevne undersegmenter som er feilpriset, kan prestere under ulike markedsforhold, har solide balanser og inflasjonsjusterte kontrakter.

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst falt 0,6 prosent i mai, mens indeksen falt 0,1 prosent. Se flere avkastningstall nederst i artikkelen.

SKAGEN Vekst nådde en milepæl i mai da fondsprisen passerte NOK 5000, noe som betyr at investorer fra fondets oppstart har fått 50 ganger sin opprinnelige investering. Globale aksjemarkeder hentet seg inn etter svakhet i april, men norske investorer opplevde fortsatt negative avkastninger grunnet en styrket norsk krone.

Samsung Electronics ble påvirket av at deres høyhastighetsminnebrikker feilet tester utført av Nvidia. Til tross for tilbakeslaget leverer Samsung fortsatt til andre kunder og forventes snart å levere til Nvidia igjen. Etterspørselen etter minnebrikker forventes å øke med utviklingen innen kunstig intelligens, og industrien har blitt mer rasjonell. Dermed forblir Samsung en nøkkelposisjon.

Shell hadde en vanskelig måned med fallende oljepriser, men rapporterte sterke resultater for første kvartal. Vi er imponert over det nye ledelsesteamet og forventer betydelig kontantstrømpotensial i årene fremover, med en forventet årlig avkastning på over 10 prosent fra utbytte og tilbakekjøp alene.

Millicom var blant de største positive bidragsyterne i mai med svært sterke resultater for første kvartal, som økte tilliten til selskapets mål for fri kontantstrøm. Aksjekursen fikk også et løft fra en annonsert interesse i et fullstendig kontantoppkjøp av selskapet. Cadeler, en annen sterk bidragsyter, annonserte flere nye kontrakter og utvidelser, noe som reflekterer et stramt marked for offshore vindinstallasjonsfartøy.

Aksjekursen til TGS falt i takt med oljeprisen, og vi økte vår posisjon i selskapet, som nå utgjør nesten 1 prosent av fondet. Sterke resultater fra Nvidia førte til oppgang for AI-relaterte aksjer, og vi reduserte vår eksponering i Broadcom. Vi reduserte også eksponeringen i Wilh. Wilhelmsen Holding på grunn av bekymringer rundt tilførselen av nye bilskip.

Vi favoriserer fortsatt attraktivt prisede selskaper innen finans-, industri- og energisektorer. Etter de siste måneders oppgang ser vi betydelig nedsiderisiko i mange høyt prisede vekstselskaper, spesielt i det amerikanske aksjemarkedet. Hvis inflasjonen overrasker på oppsiden, forventer vi at fondet vil gi bedre nedsiderisiko enn referanseindeksen.

Avkastning per 31. mai 2024

Avkastning mai 2024.png

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up