Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Sjekker du årsoppgaven din?

2019 var et svært godt år for fondene dine, SKAGEN Global hadde den høyeste absoluttavkastningen siden 2005 og den beste relative avkastningen siden 2010. Men hvordan gikk det med sparingen din? Det kan du sjekke i årsoppgaven. Vi jobber med å ha den tilgjengelig i Handelsportalen i begynnelsen av februar.

Slik finner du årsoppgaven

  1. Logg inn i Handelsportalen
  2. Trykk på navnet ditt i toppmenyen
  3. Velg Min postkasse.

Der finner du alle oppgaver knyttet til din konto. I tillegg vil du finne alle årsoppgaver tilknyttet deg, enten det er firmakonto eller kontoer til barn/umyndige.

Du kan bestille tilgang til barnas konto (pdf) eller tilgang til bedriftens konto (pdf).

Har du spørsmål rundt årsoppgaven eller hvordan du skal finne den, ta kontakt med oss på telefon 51 80 39 00, chat  eller e-post kundeservice@skagenfondene.no

Sparing og skatt 2019

En av årets store fondsbegivenheter var skattefritaket for aksjesparekonto (ASK) (LINK). Fordelene med en aksjesparekonto er flere, men den viktigste er at du som har fondene dine i en ASK er at du kan fritt flytte fond, bytte fond og selge fond uten å betale skatt, så lenge gevinsten blir stående på aksjesparekontoen. Dette vil ha mye å si for skatten din i 2019.

Har du ikke flyttet aksjefondene dine til en ASK, men har de på en investeringskonto, så er det de gamle reglene som gjelder. Har du solgt eller flyttet fond vil du måtte skatte av gevinsten, eller få fradrag for tapet på de andelene du har solgt.

Satsene for formuesskatt 2019

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse 1 og 2: Under 1.500.000 0%, fra 1.500.000 og over 0,7 %

Formuesskatt til staten

Skatteklasse 1 og 2: Under 1.500.000 0%, fra 1.500.000 og over 0,15 %

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 3 millioner kroner i 2019. Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg. (Kilde: Smartepenger.no)

Arveavgift 2019

Det er ikke arveavgift på fondsandeler. Kontinuitetsprinsippet gjelder. Reglene om kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker trer inn i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsgrunnlag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen. Dette gjelder uansett om det er gevinst eller tap på arvede fondsandeler. 

Gevinstbeskatning 2019

Har du realisert aksjefondsgevinster i 2019 skattlegges det med 31,68 prosent i 2019. For aksjesparekonto slipper du beskatning så lenge gevinsten blir stående på kontoen.

For rentefond er det en tredelt beskatning som ligger til grunn: Årlig kapitalskatt på opptjent rente og avkastning, har du solgt må du skatte av kursgevinsten (tap er fradragsberettiget) og er du i formuesposisjon må du betale formuesskatt.

Opptjent rente/avkastning skatter du av hvert år på samme måte som på et bankinnskudd. Gjennom året vil rentefond opparbeide seg rente/avkastning. Denne rente/avkastningen blir lagt til kursen på daglig basis. Ved årets slutt blir denne rente/avkastningen oppgjort (kursen faller) og lagt til din fondsbeholdning (du får flere andeler). Det vil si at din verdi den 31.12.18 skal være lik din verdi 1. januar 2019. Årets rente/avkastning får du oppgitt i post 3.1.2 i årsoppgaven du finner i Handelsportalen.

Kursgevinster eller tap kommer først til beskatning eller til fradrag når du selger* fondsandeler. Har du solgt andeler i ett eller flere av våre rentefond i 2019 fremkommer denne gevinsten/tapet i årsoppgaven. Både rente/avkastning og kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt med 22 prosent. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.

* Flytting mellom fond blir behandlet som en realisasjon, med mindre aksjefondsandelene er plassert på en aksjesparekonto.

All informasjon til utfylling av eller kontroll mot selvangivelsen blir beregnet av SKAGEN Fondene og vil fremkomme på årsoppgaven.

Nyttige linker:

Skatteetaten.no (ekstern lenke)

Skattebetalerforeningen (ekstern lenke)

Altinn.no (ekstern lenke)

Spør oss

Lurer du på noe rundt sparing, skatt og årsavslutningen? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Skatt

Tid for skatt

Bruk noen minutter på skattemeldingen, vi gir deg et par tips til hva du bør sjekke. Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Skatt

Slik forholder du deg til økte skattesatser

Regjeringspartiene og SV er blitt enige om å øke satsene for gevinstbeskatning for aksjefond. – For ...

Hvorfor bør du spare i IPS?

Individuell pensjonssparing er en enkel måte å spare til pensjon på – i tillegg får du skattefordel ...

Ikke betal mer skatt enn du må

Med en aksjesparekonto får du utsatt skatt, et av markedets største fondsutvalg og aksjefond ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up