Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Langsiktig sparing på bankkonto – et tapsprosjekt

16. mars 2017

Det er lurt å ha en liten økonomisk buffer i banken, men:

  • Lave renter gjør langsiktig banksparing ulønnsomt.
  • Med innskuddsrenter rundt 2 prosent spises avkastningen opp av prisstigningen.
  • Ved å spare i bank over tid, risikerer du å miste kjøpekraft.

De store bankene i Norge har satt ned utlånsrenten på boliglån til stor glede for boliglånskunder. Samtidig som renten på lån senkes, så senkes også renten på innskudd. Det som er gode nyheter for de med boliglån, er tilsvarende dårlig nytt for de med bankinnskudd.

Nordmenn har tradisjon for å spare ved å sette av penger på en bankkonto som gir høyere rente enn lønnskontoen, ofte omtalt som høyrentekonto. Etter den siste tids rentenedsettelser er renten på denne typen konti hos en rekke banker godt under 2 %.

Prisstigningen i Norge er for tiden i overkant av 1,5 % per år, noe som innebærer at store deler av pengene som står på høyrentekonto eller lønnskonto i dag reelt sett taper seg i verdi. Du som sparer i bank kan miste kjøpekraft.

Ulike spareformer til ulike sparemål

Det er fornuftig, og også anbefalt, å ha tilstrekkelig midler stående på bankkonto til å kunne dekke uforutsette utgifter. Det vil også være fornuftig å spare penger på en bankkonto til kortsiktige sparemål, som for eksempel sommerens ferie.

Å spare opp egenkapital til kjøp av egen bolig er et viktig sparemål for mange. Dersom du tilfredsstiller kravene til å spare på BSU-konto, så er det der du hvert år bør sette av de første 25 000 sparekronene. Med renter på ca. 4 %, og skattefradrag på 20 % av innskutt beløp, gir BSU-kontoen deg ca. 24 % avkastning det første året. En sikker vinner! Slik får du mest ut av BSU-en din.

Anbefalt valg av spareform avhenger av hver enkelt sin målsetning med sparingen, tidshorisont og risikotoleranse. Dersom du sparer langsiktig, og ønsker at pengene dine skal vokse, så er sparing på bankkonto en dårlig idé. Som nevnt kan det være et tapsprosjekt når du tar hensyn til prisstigningen. Det finnes heldigvis gode alternativer:

  • BSU Pluss og andre særvilkårskontoer. Mange banker tilbyr kunder med BSU-konto ytterligere sparing til samme rentesats, ofte kalt BSU Pluss eller lignende. Et godt alternativ for de som har muligheten. Sjekk betingelsene og sammenlign med neste forslag på listen.
  • Rentefond. Her er det mange ulike typer fond med ulik grad av risiko og forventet avkastning. Felles for denne type fond er at de stort sett gir høyere forventet avkastning enn høyrentekontoer, til forholdsvis lav risiko.
  • For langsiktig sparing er plassering i aksjefond et svært godt alternativ, siden den forventede avkastningen er høyere enn i bank og rentefond, noe historien også viser.

Aksjefond er sparing for den tålmodige

En oppfatning blant mange er at man ikke skal plassere mer penger i aksjefond enn man har råd til å tape. Det er en myte. Dersom du kjøper aksjer i ett enkelt selskap, så er det riktig at du kan tape alle pengene dersom selskapet går konkurs. I et aksjefond eier du ikke aksjer i ett selskap, men i mange ulike selskaper som driver i ulike bransjer. Sannsynligheten for at alle disse selskapene skal gå konkurs, og at det skal skje samtidig, er svært liten.

Det er imidlertid riktig at verdien av et aksjefond kan falle. I finanskriseåret 2008 falt SKAGENs svakeste aksjefond det året, SKAGEN Vekst, 43,7 % i verdi. Til tross for verdifallet i 2008 har fondet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,1 % de siste 10 årene (per 16.08.2018). Til sammenligning har gjennomsnittlig avkastning for alle bankinnskudd i Norge vært 1,9 % i samme periode. 10 000 kroner plassert i SKAGEN Vekst for 10 år siden ville blitt til ca 18 000 kroner i dag, mens 10 000 kroner på en bankkonto med 1,9 % rente ville blitt til cirka 12 000 kroner.

Anta at du vurderer hvordan du langsiktig skal spare pengene du har til overs hver måned, enten i et aksjefond eller på en bankkonto. I et aksjefond får du et indirekte eierskap i selskaper verden over, og du får ta del i verdiskapningen som skjer i verden gjennom å sitte på eiersiden i selskapene.

Ved å spare penger på en bankkonto låner du i realiteten pengene dine billig til banken for at banken skal kunne låne ut pengene til en høyere rente. Mens aksjefond er en investering i realverdier, og mest sannsynlig vil gi deg en hyggelig avkastning over tid, fremstår banksparing for tiden som et tapsprosjekt.

Les også:

Dette er det beste med spareavtalen din

Dette betyr rentes rente-effekt

Slik vokste sparepengene til barnet

Gave til konfirmanten

< Tilbake til bloggen

Personlig økonomi

Hvor mye skal jeg gi i konfirmasjonsgave?

Det er ikke alltid lett å vite hva du skal gi eller hvor mye som forventes at du gir i gave til ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Personlig økonomi

Investeringstips: Er det lurt å investere nå?

Finn det beste tidspunktet å investere i fond og unngå å gjøre kostbare feil. Les investeringstipsen ...

Er det lurt å kjøpe aksjer og aksjefond nå?

Skal det opp nå? Skal det ned? Når er det smart å kjøpe aksjefond? Dette er spørsmål vi har fått ...

7 tips til å bli en supersparer

Vil du bli økonomisk uavhengig og få frihet til å bestemme hvor mye du vil jobbe, kan kanskje ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up